Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na roboty budowlane - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Słosinko oraz przy ul. Polnej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Słosinko oraz przy ul. Polnej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 137731 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 112283 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa oświetlenia ulicznego w m. Słosinko oraz przy ul. Polnej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia przy ul Polnej w Miastku oraz trzech punktów świetlnych (lamp) w miejscowości Słosinko. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1)dokumentacji projektowej, 2)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w. dokumentach obejmuje m.in.: 3.1. roboty rozbiórkowe, 3.2. roboty ziemne, 3.3. montaż szafki sterowniczej, 3.4. ułożenie kabli i bednarki w rowach kablowych, 3.5. ułożenie kabla metodą przewiertu (ośw. Słosinko przejście pod drogą przepust P1) 3.6. montaż słupów oświetleniowych wraz z oprzyrządowaniem (oprawy, wysięgnik, bezpieczniki, itp.), 3.7. badanie linii kablowej, 3.8. pomiary rezystancji i skuteczności zerowania, 3.9. roboty odtworzeniowe istniejącej nawierzchni, 3.10. obsługa geodezyjna, 3.11. powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:09.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Zakład Elektroinstalacyjny ELTOM Tomasz Zmarzły, ul. Marii Konopnickiej 15/3A, 76-200 Słupsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 35975,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:24383,60

·         Oferta z najniższą ceną:24383,60/ Oferta z najwyższą ceną: 24948,63

·         Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 09-07-2013 14:31:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 09-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 09-07-2013 14:31:29