Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż windy oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

Miastko: Dostawa i montaż windy oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 112371 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 74021 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa i montaż windy oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są: dostawa
i montaż windy; roboty budowlane polegające na przygotowaniu miejsca do zainstalowania windy, dostosowaniu pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonaniu pomieszczenia socjalnego na piętrze w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1) dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą i inwentaryzacją budowlaną, 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy: 3.1 przygotowanie szybu windowego; 3.2. dostawę i montaż windy osobowej
z oprzyrządowaniem, winda musi spełniać następujące parametry techniczne: Zgodność
z Dyrektywa Maszynową 2006/42/WE, udźwig 400 kg, dwa przystanki, wysokość podnoszenia: do 4 m, wymiary wewnętrznej kabiny pasażerskiej: 110x140 cm, szerokość automatycznych drzwi teleskopowych: 90 cm, wysokość drzwi: min 200 cm (drzwi nieprzelotowe),maszynownia prefabrykowana, możliwy montaż w odległości do 10m od szybu windowego, zasilanie: 230 V, dźwig hydrauliczny, prędkość 0,15 m/s, 3.3.opracowanie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej i uzyskanie pozytywnej decyzji o bezwarunkowym dopuszczeniu przez Urząd Nadzoru Technicznego windy do eksploatacji oraz pokrycie wszystkich kosztów związanych z dopuszczeniem windy do eksploatacji, 3.4.wykonanie prób, odbioru i rozruchu urządzenia dźwigowego z udziałem wymaganych instytucji w tym Urząd Dozoru Technicznego i Zamawiającego; 3.5. przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigu; 3.6.wykonanie na parterze szkoły obok szybu windowego pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych (WC os. niepełnosprawne + kobiety); 3.7. wykonania na piętrze szkoły pomieszczenia socjalnego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):42.41.61.00-6, 45.11.13.00-1, 45.00.00.00-7, 45.26.22.10-6, 45.26.25.00-6, 45.31.31.00-5, 45.40.00.00-1, 45.43.21.00-5, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:14.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum firm: Montaż Naprawa i Konserwacja Dźwigów, Edward Zwolan & Lidia Zimnoch s.c., ul. i Usługowy Zakład Murarski, Franciszek Degis, ul. Wieżowa 5, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 91932,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:101938,05
  • Oferta z najniższą ceną:101938,05/ Oferta z najwyższą ceną: 169125,00
  • Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 14-06-2013 11:54:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 14-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 20-06-2013 09:30:43