Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Miastko: Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 110179 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 75851 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku - pow. dachu 2.204,13 m2 i rozbiórce komina przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Miastku, usytuowanych na dz. nr 369 obręb 83/2. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: a)dokumentacji projektowej - projektów budowlanych remontu dachu i rozbiórki komina wymienionych w poz. 2.1. siwz, b)specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - remontu dachu i rozbiórki komina wymienionych w poz. 2.1. siwz, 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w.w. dokumentach obejmuje m.in. 3.1. rozbiórkę poszycia dachowego z dachówki karpiówki, papy asfaltowej i blachy ocynkowej, rynien, rur spustowych, opierzenia, murów ogniowych, okapów, gzymsów, kominów, koszy, wiatrownic, pasów nadrynnowych itp.; 3.2. wzmocnienie krokwi, wykonanie impregnacji konstrukcji dachu, ołacenie połaci dachowych łatami z wykonaniem kontrłat, deskowanie połaci dachowych - wykonanie podbitek okapowych wiatrownic, izolacje; 3.3. pokrycie dachu dachówka karpiówką, papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych; 3.4. montaż instalacji odgromowej; 3.5 pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 2.3.1. do 2.3.4. siwz ; 3.6. rozbiórka komina murowanego wzmacnianego wieńcami żelbetowymi , po dokonaniu prac rozbiórkowych ścianę budynku, do którego przylega obiekt przeznaczony do rozbiórki, należy doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego. W razie potrzeby dokonać uzupełnienia ścian, tynków elewacji, pomalować, doprowadzić do należytego stanu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.26.12.10-9, 45.11.10.00-8, 45.42.20.00-1, 45.26.25.22-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:12.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Z.P.U.H. EDPLAST, ul. Armii Krajowej 27/1, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 861242,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:608850,00
  • Oferta z najniższą ceną:608850,00/ Oferta z najwyższą ceną: 1489407,00
  • Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Główczewski 13-06-2013 09:04:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 13-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Piotr Główczewski 13-06-2013 09:04:16