Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie

Miastko: Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 91585 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 156008 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe i konserwacyjne związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Miastko. Ulice i drogi gminne objęte przedmiotem zamówienia: a). miasto Miastko ulice: Armii Krajowej, Bogusława X, Bolesława Chrobrego, Dworcowa, Domowa, Fabryczna, Fryderyka Chopina, Gen. Maczka, Gen. Wybickiego, Gen. Wituckiego, Grunwaldzka, Gościnna, Jeziorna, Królowej Jadwigi, Kwiatowa, Kolejowa, Konstytucji 3-go Maja, Kaszubska, Kujawska, Kowalska, Konopnicka, Klonowa, Mickiewicza, Młodzieżowa, Ogrodowa, Osiedle Niepodległości, Piastowska, Pomorska, Przytulna, Podlaska, Pałucka, Podhalańska, Polna, Rodzinna, Sąsiedzka, Sportowa, Szkolna, Słoneczna, Słowackiego, Wielkopolska, Wrzosowa, Zielona. b). drogi gminne: Słosinko, Dretyń, Okunino, Węgorzynko. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty z podziałem na następujące części (zadania): Część 1:Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych techniką sprysku lepiszczem (emulsją asfaltową)i posypania kruszywem (grysami) : a) nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów - wyboje - do 850,0 m2; b) nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów - rakowizny - do 1000 m2; Część 2: Malowanie nawierzchni drogowych - do 1200 m2 Obejmuje malowanie (kolor biały) : - pasów na przejściach dla pieszych, przejazdów dla rowerów; - miejsc parkingowych, kopert; - linii ciągłych i przerywanych; - przejazdów dla rowerów, miejsc dla osób niepełnosprawnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6, 45.23.32.21-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:2   

Nazwa:Malowanie nawierzchni drogowych - do 1200 m2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:28.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ZNAK - POL Violetta Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz Spółka Jawna, ul. Koszalińska 85, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 16036,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:13136,40
  • Oferta z najniższą ceną:13136,40/ Oferta z najwyższą ceną: 13136,40
  •  Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 28-05-2013 10:32:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Ringwelski 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 28-05-2013 10:32:13