Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WIT.RI.271.4.2013.RCC

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Konserwacja i utrzymanie dróg na terenie gminy Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
z informacjami o:

1)       Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2)       wykonawcach, których oferta została odrzucona;
3)       wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
4)       terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Na podstawie art.  92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę częściową złożoną przez Wykonawcę na następującą część:

Część (zadanie) nr 2:  „ZNAK-POL” Violetta Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz spółka jawna, 78-400 Szczecinek, ul. Koszalińska 85 

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejsza  uzyskała największą ilość pkt. tj. 500/500;

1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z ich streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w kryterium oceny ofert i łączną punktację (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100%, ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości) – złożono jedną ofertę.

2. Nie odrzucono żadnej oferty.

3. Nie wykluczono żadnego Wykonawcę.

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

W związku z wystąpieniem przesłanek określonych w art. 94 ust. 2 pkt. 1a  Pzp zamawiający może zawrzeć umowę z pominięciem terminów określonych w ust. 1 pkt. 2 przywołanego artykułu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 21-05-2013 14:21:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 21-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 21-05-2013 14:21:37