Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa ulic Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku, pow. bytowski , woj. pomorskie" - WIT.RI.271.1.2013.IF

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt.: „Przebudowa ulic Harcerskiej, Przyjaciół i Skautów w Miastku, pow. bytowski , woj. pomorskie”

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 
z informacjami o :

- wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zwierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i  łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;

- terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że
w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane ”EKO – INSTAL” Piotr Kuczkowski,

ul. Osiedle Leśne 1, 77-143 Studzienice

Uzasadnienie wyboru: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: najniższa cena (100%).

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość punktów  tj. 500/500.

1.    Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert
i łączną punktację
 (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100% , ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

1)      POL – DRÓG Gdańska Sp. z o.o., ul. Sandomierska 35, 80 – 051 Gdańsk  – 395,34/395,34 pkt.;

2)      Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane ,,EKO - INSTAL’’ Piotr Kuczkowski, ul. Osiedle Leśne 1, 77 -143 Studzienice ; 500,00/500,00 pkt.;

3)      DOMAR Kazimierz Domarecki, Tatów 3, 76 – 039 Biesiekierz – 392,83/392,83 pkt.;

4)      Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjno – Usługowe - Handlowe Roman Jereczek, Mądrzechowo, ul. Kościerska 5, 77 - 100 Bytów  – 448,94/ 448,94pkt.;

5)      STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05 - 800 Pruszków – 386,27/386,27 pkt.;

6)      Firma Usługowo-Budowlana,Witold Cygert,ul. Kościelna 6, 83-341Gowydlino 396,15/396,15pkt.;

7)      MARBRUK Sp. z o.o., ul. Długa 1 , 89 - 606 Charzykowy – 493,19/493,19 pkt.;

8)      HARAT Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Spółka Jawna, ul. Dworcowa 16, 77 – 200 Miastko– 468,72/468,72pkt.;

2.  Nie odrzucono żadnej oferty.

3. Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w sposób  określony w art. 27 ust. 2 Pzp  z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 22-02-2013 09:56:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 21-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 22-02-2013 09:56:42