Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie

Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 66546 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Dostawa

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 16300 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa mineralnego łamanego frakcji 0-31,5 mm w ilości 3000 ton do remontu nawierzchni dróg gminnych we wskazane miejsce przez Zamawiającego. 1. Kruszywo musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm i posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości. 2 Kruszywo będzie zamawiane w zależności od potrzeb telefonicznie bądź e-mailem, faksem na trzy dni przed planowaną dostawą. 3 Kruszywo dostarczane będzie przez Wykonawcę na teren Gminy Miastko wg wskazań Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.21.22.00-2, 14.21.00.00-6, 60.18.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:18.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane EKO-INSTAL Piotr Kuczkowski, ul. Osiedle Leśne 1, 77-143 Studzienice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 144181,62 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:171548,10
  • Oferta z najniższą ceną:171548,10/ Oferta z najwyższą ceną: 254610,0
  • Waluta:PLN.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 14.KB) 2013-02-18 14:13:31 14.KB 364 razy
2 18_02_2013_14_14_03_Ogłoszenie o udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 14.KB) 2013-02-18 14:14:03 14.KB 0 razy
3 18_02_2013_14_14_03_Ogłoszenie o udzielenie zamówienia.docx (DOCX, 14.KB) 2013-02-18 14:14:03 14.KB 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 18-02-2013 14:08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 18-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 18-02-2013 14:14:56