Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zamówienia pn. Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2013 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. "Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2013r., pow. bytowski, woj. pomorskie.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
z informacjami o :

1)      wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)      wykonawcach, których oferta została odrzucona;

3)      wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;

4)      terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejsze oferty częściowe złożone przez Wykonawców na następujące części:

Część (zadanie) nr 1 – Usługi Transportowe Stanisław Monasterski,  Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko;

Część (zadanie) nr 2 – Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko;

Część (zadanie) nr 3 – Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko;

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: najniższa cena ( 100%).

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość punktów  tj. 500/500

1.    Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
w kryterium oceny ofert i łączną punktację  (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu
o kryterium cena - 100% , ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

Część (zadanie) nr 1 

1. Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko – 500,00 pkt.;;

Część (zadanie) nr 2 

1. Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko – 500,00 pkt.;

2. Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo – Handlowe „MEBLOMARK” s.c.  Marek Lemanczyk, R. Lemanczyk Pasieka, ul. Klonowa 4, 77-200 Miastko – 397,00 pkt.

Część (zadanie) nr 3

1. Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko – 500,00 pkt.;

2. Przedsiębiorstwo  ProdukcyjnoUsługowo – Handlowe „MEBLOMARK” s.c.                                        Marek Lemanczyk, R. Lemanczyk Pasieka, ul. Klonowa 4, 77-200 Miastko – 446,45pkt.;

2.      Nie odrzucono żadnej oferty.

3.      Nie wykluczono żadnego Wykonawcę.

4.      Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem Zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 29-01-2013 15:11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 29-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 29-01-2013 15:11:03