Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 w m. Dretyń, gm Miastko (434514 - 2012)

 

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 w m. Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 434514 - 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 401848 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 w m. Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi wewnętrznej na dz. nr 30 w m. Dretyń poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kostki polbruk, zjazdów i dojść/schodów do posesji z polbruku, wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej, uporządkowanie terenu zgodnie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia.

2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisują:

1) projekt budowlany wielobranżowy w skład której wchodzą: a)branża drogowa - cześć dotycząca dz. nr 30; b)branża sanitarna - kanalizacja deszczowa - całość;

2) dokumentacja geotechniczna;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowy - dotycząca części zakresu wykonywanych robót;

3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy wykonania:

3.1. kanalizacji deszczowej obejmującej:

1) kanały z rur PCV o ścianach litych SN8 z fabrycznie wmontowaną uszczelką:

a) Ø 315 o łącznej długości L = 203,8m na odcinku: od wylotu - D-separator - D1-D2-D3-D4;

b) Ø 250 o łącznej długości L = 154,1m na odcinku: od D4- D5-D6-D7-D8-D9-D10;

c) Ø 200 o łącznej długości L = 205,3m na odcinku: od D10- D11-D12-D13-D14-D15-D16-D17;

d) Ø 160 o łącznej długości L = 87,2m na odcinku: od D17- D18-D19;

2) przyłącza do wpustów ulicznych Wp1÷Wp16 z rur PCV o ścianach litych SN8 z fabrycznie wmontowaną uszczelką Ø 160 o łącznej długości L = 36,9m;

3) separator piasku i ropopochodnych NS 10+3000 - 1 kpl. 4) studnia żelbetowa Dn 1200 z włazem żeliwnym D400: D - 1 kpl.

5) studnie PCV Ø 400 z teleskopem i włazem D 400: D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19 -19 kpl.

6) wpusty uliczne żeliwne z osadnikiem bet. Ø 500 połączone ze studniami przyłączeniowymi rurami Ø160: Wp1, Wp2,Wp3,Wp4,Wp5,Wp6,Wp7,Wp8, Wp9,Wp10,Wp11,Wp12,Wp13,Wp14,Wp15,Wp16 - 16 kpl.

7) wykonanie wylotu betonowego - 1 kpl.

3.2. nawierzchni utwardzonych (polbruk):

1) jezdni o łącznej pow. 2428m2;

2) dojścia/schodów do posesji o łącznej pow. 48 m2;

3) zjazdów o łącznej pow. 346 m2.

3.3. zagospodarowanie terenu (wyrównanie, uporządkowanie terenu);

3.4. obsługa geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawcza geodezyjną.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.10.00-5, 45.23.24.60-4, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:06.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

·         Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane EKO-INSTAL Piotr Kuczkowski, Studzienice, ul. Osiedle Leśne 1, 77-200 Studzienice, kraj/woj. pomorskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 456393,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:497960,58

·         Oferta z najniższą ceną:497960,58/ Oferta z najwyższą ceną: 631945,96

·         Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 06-11-2012 13:49:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 06-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 06-11-2012 13:49:55