Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ,,Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 w m. Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie?- WIT.RI.271.8.2012.RCC

WIT.RI.271.8.2012.RCC                                                                              Miastko, dnia 31.10.2012 r.

                                                                                                                             

 

                                                                                                                

Wykonawcy,

strona internetowa Zamawiającego,

tablica ogłoszeń.            

 

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. ,,Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 30 w m. Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj.  pomorskie”

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z informacjami o:

 

  1.  Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  2.  wykonawcach, których oferta została odrzucona;
  3.  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
  4.  terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

                Na podstawie art.  92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertęnr 2 złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane ”EKO – INSTAL” Piotr Kuczkowski, Osiedle Leśne 1, 77-143 Studzienice

 

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejsza  uzyskała największą ilość pkt. tj. 500/500;

 

  1.  Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z ich streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w kryterium oceny ofert i łączną punktację (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100%, ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

 

a. HARAT Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane spółka jawna, ul. Dworcowa 16, 77-200 Miastko                         – ilość uzyskanych pkt. tj. 394/394;

 

  1.   Nie odrzucono żadnej oferty.
  2.   Nie wykluczono żadnego Wykonawcę.
  3.   Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem Zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

 

Zamawiający

       (-) 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 31-10-2012 13:00:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 31-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 31-10-2012 13:00:35