Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane - Remont dachów w świetlicach wiejskich (WIT.RI.271.13.2012.IF)

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 336570-2012 z dnia 2012-09-07 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Miastko
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachów w świetlicach wiejskich w m. m. Świerzenko usytuowanej na dz. nr 118 - pow. dachu 488,40 m2, Szydlice usytuowanej na dz. nr 168/5 - pow. dachu...
Termin składania ofert: 2012-09-24


Miastko: Remont dachów w świetlicach wiejskich w m. Świerzenko, Szydlice, gm. Miastko woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 380980 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 336570 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont dachów w świetlicach wiejskich w m. Świerzenko, Szydlice, gm. Miastko woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachów w świetlicach wiejskich w m. m. Świerzenko usytuowanej na dz. nr 118 - pow. dachu 488,40 m2, Szydlice usytuowanej na dz. nr 168/5 - pow. dachu 126,69m2, gm. Miastko. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1)dokumentacji projektowych wraz z przedmiarami świetlic wymienionych w poz. 2.1. siwz,2)Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 3.Opis przedmiotu zamówienia zawarty w ww dokumentach obejmuje m.in.: 1)rozbiórkę poszyć dachów, rynien, rur spustowych, opierzenia, murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.;2)wzmocnienie krokwi, ołacenie połaci dachowych łatami z wykonaniem kontrłat, deskowanie połaci dachowych - wykonanie podbitek okapowych wiatrownic, izolacje; 3)pokrycie dachów blachodachówką, papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych;4)montaż instalacji odgromowej; 5) pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 2.3.1. do 2.3.4. siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.11.11.00-8, 45.26.12.00-6, 45.31.00.00-3, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Zamówienie objęte jest dofinansowaniem w ramach działania Odnowa i rozwój wsi realizowanej w ramach Programu 413, osi 4 Leader działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:03.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji, ANKRA - BIS, Gabriel Trojański, Rzepnica, ul. Św. Wojciecha 9, 77-100 Bytów, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 146977,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:121522,66
  • Oferta z najniższą ceną:121522,66/ Oferta z najwyższą ceną: 135458,09
  • Waluta:PLN.

 

                                                                                                                                      BURMISTRZ MIASTKA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 04-10-2012 11:53:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 04-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 04-10-2012 11:53:00