Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Miłocice dz. nr 75/2, 164, 165, 177 obr. Miłocice, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

 

Miastko: Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Miłocice dz. nr 75/2, 164, 165, 177 obr. Miłocice, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.
Numer ogłoszenia: 364758 - 2012;
data zamieszczenia: 25.09.2012


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 314458 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja (remont) drogi gminnej w miejscowości Miłocice dz. nr 75/2, 164, 165, 177 obr. Miłocice, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej dz. nr 75/2, 164,165,177 obręb Miłocice na długości 420 mb (zaznaczone na mapie sytuacyjno - wysokościowej kolorem żółtym). 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1) dokumentacji projektowej (projektu zagospodarowania) z przedmiarem robót; 2) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach dotyczy wykonania w szczególności: 3.1. roboty pomiarowe; 3.2. korytowanie, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne pod warstwą konstrukcyjną drogi; 3.3. wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm; 3.4. wykonanie podbudowy z chudego betonu B-10 gr. 10 cm; 3.5. wykonanie nawierzchni z płyty betonowej (beton klasy B 35 układany na mokro) o gr. 15 cm i szerokości 3,0m; 3.6. wykonanie poboczy z gruzu stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o szerokości 2x1,0m; 3.7. wykonanie oznakowania pionowego na czas robót; 3.8. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej. 3.9. pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 3.1. do 3.8. siwz...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.60.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         HARAT Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Spółka Jawna, ul. Dworcowa 16, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 200393,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 173310,0

·         Oferta z najniższą ceną: 173310,0/ Oferta z najwyższą ceną: 199137,16

·         Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 25-09-2012 13:31:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 25-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 25-09-2012 13:31:40