OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3

Miastko, dnia 29.11.2017r.

WRG.6733.3.2017.MS

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

zawiadamiam strony postępowania że:

  1. w dniu 13 września 2017r. w związku decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Słupsku znak SKO.450.122.2017. z dnia 12.07.2017r. (wpływ to tut. urzędu: 13.09.2017r.) uchylającą decyzję Burmistrza Miastka nr 010/2017 z dnia 26 maja 2017r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3 i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia, ponownie wszczęto postępowanie administracyjne z wniosku pani Anny Warżały (adres w aktach sprawy) działającej z pełnomocnictwa spółki P4 Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3.
  2. Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, ponieważ nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.3.2017.MS z dnia 30.10.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie. Z treścią pisma można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.
  3. W dniu 29 listopada 2017r. została wydana dla spółki P4 Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, decyzja nr 021/2017 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3.

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 29-11-2017 12:43:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 29-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 29-11-2017 12:43:11