Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dolsko na działce nr 128.

Miastko, dnia 06.06.2017 r.

WRG.6733.7.2017.MS

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

Zawiadamiam,

że został przygotowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla spółki P4 Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Taśmowej 7, 02-677 Warszawa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dolsko na działce nr 128.

Jednocześnie informuję, że w powyższej sprawie wpłynęło Postanowienie uzgadniające:

Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem RDOŚ-Gd-WZP.612.58.21,22,23.2017.AP z dnia 02.06.2017r.

Jednocześnie informuję, że projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, oraz przez Marszałka Województwa Pomorskiego w zakresie melioracji i urządzeń wodnych, ponieważ nie zajęli stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.7.2017.MS z dnia 08.05.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

 

W związku z powyższym strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie przed wydaniem ww. decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

 

BURMISTRZ MIASTKA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 07-06-2017 15:07:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 06-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 07-06-2017 15:07:57