Skarbnik Miastka

Bronisława Bogusława Nielipiuk

Kompetencje:

 1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu gminy.
 2. Skarbnik wykonując zadania i kompetencje określone przez Burmistrza – z uwzględnieniem przepisów szczegółowych dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów – zajmuje się problemami ekonomiczno-finansowymi gminy oraz obsługą finansowo-księgową.

  Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1) koordynowanie i kontrolowanie prac dotyczących opracowania projektu budżetu Gminy, przyjęcia go i dokonania w nim zmian, ustalenia wskaźników budżetowych,
  2)  nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Gminy, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
  3)  dokonywanie analizy budżetu,
  4)  bieżące informowanie oraz przedstawianie okresowych sprawozdań umożliwiających Radzie, Burmistrzowi ocenę sytuacji finansowej gminy,
  5)  sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej gminy, w tym w jednostkach organizacyjnych gminy,
  6)  podpisywanie (kontrasygnowanie) oświadczenia woli składanego w imieniu gminy, jeżeli może ono spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
  7)  opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza dotyczących spraw finansowo-księgowych,
  8)  opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,
  9)  wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
  10) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
  W przypadku nieobecności Skarbnika, zastępstwo pełni Naczelnik Wydziału Finansowego  lub inny wyznaczony, za zgodą Burmistrza pracownik.

  Kontakt:
  tel. 59 857 07 00
  e-mail:
  skarbnik@um.miastko.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 26-04-2011 08:27:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 26-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 04-03-2015 09:36:11