Informacja nt. dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych

DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

Uwaga

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r. poz. 232)
o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Miastko, pracodawca zawiadamia Burmistrza Miastka, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się
w terminie  3 miesięcy  od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:

 

 

 

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Dofinansowanie wypłacane jest na nr  konta wskazany we wniosku, po otrzymaniu środków Funduszu Pracy.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Miastku

Wydział Oświaty i Rozwoju Społecznego

ul. Grunwaldzka 1 pok. 23

osoba do kontaktu: Agnieszka Ringwelska, tel. 59 857 07 62

 

 

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik 07_09_2017_11_53_38_wniosek_o_dofinansowanie_kosztow_ksztalcenia.doc 2017-09-07 11:53:38 pobrano 76 razy
2 skasowany Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia.doc 2016-09-08 08:12:05 pobrano 108 razy
3 zalacznik formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(15112014).xls 2016-09-08 08:12:05 pobrano 160 razy
4 zalacznik OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS.doc 2016-09-08 08:12:05 pobrano 221 razy
5 zalacznik OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMYWANIU POMOCY DE MINIMIS.doc 2016-09-08 08:12:05 pobrano 154 razy
6 zalacznik Zawiadomienie o zawarciu umowy.doc 2016-09-08 08:12:05 pobrano 132 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Ringwelska 08-09-2016 08:09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 08-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Alina Kuc 15-09-2017 07:57:41