Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.22.2013.2014.SG

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Pasieka, gm. Miastko , oznaczona numerem geodezyjnym: 602 o powierzchni  0,0415 ha z ceną wywoławczą - 15.683,00 zł.

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości .

Zgodnie z wydaną dla działki decyzją o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona jest na cele budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego 

Infrastruktura : działka ma możliwość podłączenia  do sieci wodociągowej miejskiej  i kanalizacyjnej oraz energii elektrycznej na warunkach ustalonych przez gestora sieci na wniosek nabywcy. Dojazd do działki drogą gruntową.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 3717. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu   11 kwietnia 2014r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 12) o godz. 12 .00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej  na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu  tj.  do  dnia  4 kwietnia  2014r. włącznie,  w  kasie tut. Urzędu, pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w  Miastku w BGŻ Miastko Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty w dniu przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,   zaś   pozostałym uczestnikom zwrócone.

Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej  w przetargu w całości plus należny podatek VAT od tej ceny przed zawarciem aktu notarialnego.

Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela  Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu  Miejskiego w Miastku,    pokój nr 12  lub telefonicznie, tel. 857- 07 - 12.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 07-03-2014 09:45:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Gurba 05-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 07-03-2014 09:45:06