Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT.6733.8.2011r.


Miastko, dnia 01.07.2011 r.

WIT.6733.8.2011

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 KPA (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). i z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania że:

  1. że w dniu 05 maja 2011 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku: Projektanta Władysława Mataska zam. 77-100 Bytów ul. Słoneczna 14 działającego z upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku ul. Mickiewicza 3 postępowanie administracyjne w sprawie:

  1. uchylenia ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.01.2011r. nr WIT-7335/25/2010-2011 dla zamierzenia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej Kowalewice-Okunino;

  2. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej w zakresie budowy odcinka około 3100m z rury PE 90 na działkach nr 317/1, 320/2, 320/4, 319/3, 100, 81/1 obr. ew. Okunino oraz działki nr 18, 192, 200, 206, 223/2 obr. ew. Kowalewice .

  1. W powyższej sprawie wpłynęły następujące postanowienia uzgadniające:

Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

  1. W dniu 01 lipca 2011r. została wydana dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku ul. A. Mickiewicza 3 decyzja nr WIT.6733.8.2011 kończąca postępowanie administracyjne:

  1. o uchylenie decyzji ostatecznej Burmistrza Miastka o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.01.2011r. nr WIT-7335/25/2010-2011 dla zamierzenia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej Kowalewice-Okunino

  2. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej Kowalewice-Okunino.

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 18, w godz. 8.00-14.00.

Do zamieszczenia na:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku (www.bip.miastko.pl) -

  2. Tablica ogłoszeń Urząd Miejski w Miastku

  3. Tablica ogłoszeń Sołectwa Okunino-Kowalewice

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 04-07-2011 11:23:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Ringwelski 01-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 04-07-2011 11:23:42