Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 21 sierpnia 2018 r. 2018-08-14 07:03:59
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 22 sierpnia 2018 r. 2018-08-14 07:01:15
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska o zwołaniu komisji w dniu 17 sierpnia 2018 r. 2018-08-10 16:28:35
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 261/5 przy ul.Słowackiego w Miastku na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2018-08-10 12:25:14
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wołcza Mała obręb Wołcza Wielka gmina Miastko (działka nr 9/22). 2018-08-09 14:36:50
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr 10, 18/1, 31, 31/1, 52, 68, 73, 74, 115, 741 obręb ewidencyjny Dretyń, gmina Miastko. 2018-08-09 14:35:43
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinków linii kablowej 15kV oraz dwóch złącz kablowych 15kV w zamian za odcinki linii napowietrznej 15kV nr 430 "Malęcino" w odgałęzieniach linii: "Powiązanie do linii 425", "Malęcino" i "Świerzno Leśniczówka", gm. Miastko na działkach 5/3, 154, 28, 29, 12/15, 133, 12/25, 12/24, 12/13, 398/4 obr. ew. Gatka oraz działkach nr 382/4, 39, 40 obr. ew. Świerzno. 2018-08-07 15:16:37
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działki numer 264, położonej w Miastku przy ul. Armii Krajowej - WRG.6840.1.15.2018.AMK 2018-08-06 09:15:28
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 291/9 przy ul.Wybickiego w Miastku - WRG.6845.1.94.2018.AMK 2018-08-06 09:11:34
Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce o numerze ewidencyjnym 177/8 obręb Pasieka gm. Miastko 2018-08-03 14:06:01
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Miastko-Trzebieszyno, obręb ewidencyjny Pasieka gmina Miastko (działki nr 129, 172, 172/1, 172/2, 176, 194/5, 460/21, 460/3, 460/4, 460/12). 2018-08-02 14:16:29
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 90/7 w Miastku przy ul. Os. Ceglane, zlokalizowanej na działkach nr 90/10, 90/5, 90/6, 90/7, 90/9, 90/14, 90/15 obręb ewidencyjny 83/2 Miastko. 2018-07-26 13:40:12
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr 10, 18/1, 31, 31/1, 52, 68, 73, 74, 115, 741 obręb ewidencyjny Dretyń, gmina Miastko 2018-07-26 11:32:23
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wołcza Mała obręb ewidencyjny Wołcza Wielka (działka nr 9/22) 2018-07-24 13:27:31
informacja o zakończeniu naboru wniosków o szacowanie strat z powodu suszy 2018-07-19 10:38:23
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 399 przy ul.Podlaskiej w Miastku - WRG.6845.1.91.2018.AMK 2018-07-17 12:21:15
informacja o wszczęciu z urzędu postepownaia administracyjnego prowadzonego przez PGW WP Zlewnia Koszalin w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody 2018-07-16 14:53:58
Ogłoszenie o I przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, ozanczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej 2018-07-16 13:52:52
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 189 przy ul.Pałuckiej w Miastku - WRG.6845.1.92.2018.AMK 2018-07-16 13:26:49
zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla OSiR w Miastku 2018-07-13 14:13:02
zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Firmy Decor Trends Sp. z o.o 2018-07-13 14:10:59
zawiadomienie PGW Wody Polskie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - zbiorniki retencyjne Leśnictwo Kawcze 2018-07-13 14:08:39
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydana decyzji umarzającej postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr 32, 58/1, 59/2, 59/4, 104, 206, 225, 226/1, 226/3, 324/3 obręb ewidencyjny Kowalewice, gm. Miastko, 2018-07-12 15:04:40
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Pasieka obręb ewidencyjny Pasieka gmina Miastko (działki nr 191/20, 191/25, 368, 370, 347/3, 369/4, 369/15, 937/4, 191/22, 191/21). 2018-07-12 15:01:36
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki numer 18/6 i 18/7, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko - WRG.6840.3.19.2017.2018.SG 2018-07-12 10:39:58
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w obrębach Pasieka, Przęsin, Przeradź, Świerzno, Świeszyno, Węgorzynko i Zadry, gm. Miastko, na rzecz dotychczasowych dzierżawców - WRG.6845.2.10.2018.SG 2018-07-12 09:21:02
Roman Ramion - Burmistrz Miastka 2018-07-06 15:01:33
Jan Basara - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku 2018-07-06 15:00:39
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Miastko - Trzebieszyno, obręb Pasieka gmina Miastko (działki nr 129, 172, 172/1, 172/2, 176, 194/5, 460/21, 460/3, 460/4, 460/12). 2018-07-06 14:44:26
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wołcza Mała obręb Wołcza Wielka gmina Miastko (działka nr 9/22). 2018-07-04 13:17:15
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - użytkowanie wód znajdujących sie w rowie poprzez ich zatrzymywanie na potrzeby gromadzenia wody w zbiornikach retencyjnych w Leśnictwie Kawcze 2018-07-04 13:16:18
Informacja o wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy na terenie gminy Miastko 2018-06-28 14:56:42
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. płac w Referacie Obsługi Szkół 2018-06-26 14:41:16
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego działki numer 170/3, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko - WRG.6840.3.17.2017.2018.SG 2018-06-22 12:08:37
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 26, położonej w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko - WRG.6840.3.2.2018.SG 2018-06-22 11:53:11
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2018-06-22 08:28:26
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-06-22 08:26:27
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 20 (...) Głodowo i Kramarzyny 2018-06-21 15:03:18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych przy drodze krajowej Nr 21 w Kowalewicach prowadzonego przez PGW Wody Polskie Zlewnia Koszalin 2018-06-21 14:59:49
projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miastka . 2018-06-21 13:24:07
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 43/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie Statutu Gminy Miastko . 2018-06-21 13:22:24
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części położonych w obrębach : Pasieka, Przęsin, Przeradź, Świerzno, Świeszyno, Węgorzynko i Zadry gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami. 2018-06-21 13:20:19
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 261/5 położonej w obrębie Miastko 83/4 stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej . 2018-06-21 13:18:29
projekt uchwały w sprawie przystąpienia i określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł ciepła w ramach konkursu pn.: ?EKO ? MIASTKO 2018 ?- 2018-06-21 13:16:38
Projekty uchwał na LIV sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 czerwca 2018 r. 2018-06-21 13:13:47
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LIV sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 czerwca 2018 r. 2018-06-20 13:04:13
Zawiadomienie przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 26 czerwca 2018 r.. 2018-06-18 13:41:34
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 28 czerwca 2018 r. 2018-06-18 13:39:37
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 28 czerwca 2018 r. 2018-06-18 13:37:02
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Miastko 2018-06-15 14:25:16
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Fabrycznej do ścieżki rowerowej "Zwiniętych torów" w Miastku, zlokalizowanego na działkach nr 86, 90/2, 90/12, 91, 92/3, 183/1, 183/2, 191, 207, 240, 242/1, 277/2, 437 obręb ewidencyjny 83/2 Miastko. 2018-06-15 14:11:57
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr 10, 18/1, 31, 31/1, 52, 68, 73, 74, 115, 741 obręb ewidencyjny Dretyń, gmina Miastko. 2018-06-14 15:33:58
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko za lata 2016-2017 2018-06-12 13:42:52
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku znak SKO.460.4.2017 z dnia 28 maja 2018r. o umorzeniu postępowania administracyjnego organu I instancji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji budowa wytwórni mas bitumicznych (...) w miejscowości Łodzierz gmina Miastko 2018-06-12 13:07:27
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Fabrycznej do ścieżki rowerowej "Zwiniętych torów" w Miastku, zlokalizowanego na działkach nr 86, 90/2, 90/12, 91, 92/3, 183/1, 183/2, 191, 207, 240, 242/1, 277/2, 437 obręb ewidencyjny 83/2 Miastko. 2018-06-05 10:43:49
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 96/2 przy ul.Kazimierza Wielkiego w Miastku - WRG.6845.1.88.2018.AMK 2018-06-04 13:47:02
Zawiadomienie przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 5 czerwca 2018 r. 2018-06-01 07:27:24
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LIII sesji Rady Miejskiej w Miastku na dzień 08 czerwca 2018 r. 2018-05-29 14:39:52
Projekty uchwał na LIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 08 czerwca 2018 roku 2018-05-29 13:55:36
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 283/4 przy ul.Wybickiego w Miastku - WRG.6845.1.87.2018.AMK 2018-05-29 12:52:22
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Statutowej o zwołaniu posiedzenia komisji . 2018-05-29 12:06:50
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 1 czerwca 2018 r. 2018-05-25 13:47:33
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia komisji na dzień 30 maja 2018 r. 2018-05-25 13:25:42
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu komisji w dniu 1 czerwca 2018 r. 2018-05-25 10:31:51
Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę budynku obory na 100 DJP na działce o numerze ewid. 854 obręb Pasieka w miejscowości Chlebowo gm. Miastko 2018-05-25 08:15:36
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.85.2018.AMK 2018-05-23 10:48:20
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku (zaktualizowany - 18.05.2018r.) 2018-05-22 14:58:09
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia komisji na dzień 29 maja 2018 r. 2018-05-22 14:08:12
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym 0,4kV w miejscowości Dretynek gmina Miastko (działki nr 22, 73, 108, 105, 69, 3/2 obręb ewidencyjny Dretynek). 2018-05-18 07:24:48
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w Miastku (działka nr 90/8 obręb 83/2 Miastko). 2018-05-17 15:17:52
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych (na terenie działki nr 3/14 obręb 83/4 miasto Miastko) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury (na terenie działek nr 3/14, 3/25, 3/11, 3/3 obręb 83/4 oraz działek nr 480, 242/2 obręb 83/2 miasto Miastko). 2018-05-15 14:26:57
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenie stałych komisji Rady na dzień 18 maja 2018r. 2018-05-14 15:44:00
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 18 maja 2018 r. 2018-05-14 15:35:57
Projekty uchwał na LII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Miastku w dniu 18 maja 2018 roku 2018-05-14 15:20:08
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach: 83/2 i 83/3 m. Miastko - WRG.6845.1.83.2018.AMK 2018-05-11 10:27:03
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy ul. Leśnej 11 w Miastku 2018-05-09 13:14:55
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Kolejowej 12 w Miastku 2018-05-09 13:13:58
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 515/5 przy ul. Fabrycznej w Miastku - WRG.6840.1.9.2018.AMK 2018-05-09 13:11:40
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Statutowej o zwołaniu komisji w dniu 18 maja 2018 r. 2018-05-09 07:44:22
2018 rok 2018-05-07 14:53:55
Protokół Nr 46/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej rady miejskiej w Miastku w dniu 10 stycznia 2018 roku. 2018-05-07 10:38:49
2018 rok 2018-05-07 10:35:25
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastko za 2017r. 2018-05-07 10:20:41
Protokół Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 26 stycznia 2018 rok. 2018-05-07 10:13:16
Protokół Nr L/2018 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27 marca 2018 r. 2018-05-07 09:46:16
2018 rok 2018-05-07 09:44:05
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym 0,4kV w miejscowości Dretynek gmina Miastko (działki nr 22, 73, 108, 105, 69, 3/2 obręb ewidencyjny Dretynek). 2018-05-02 14:31:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Fabrycznej do ścieżki rowerowej "Zwiniętych torów" w Miastku, zlokalizowanego na działkach nr 86, 90/2, 90/12, 91, 92/3, 183/1, 183/2, 191, 207, 240, 242/1, 277/2, 437 obręb ewidencyjny 83/2 Miastko. 2018-05-02 13:54:58
Skład osobowy Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 2018-04-30 13:40:36
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działki numer 26 położonej w obrębie Role -Żabno, gm. Miastko - WRG.6840.3.2.2018.SG 2018-04-24 11:02:19
Postanowienie Burmistrza Miastka o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki techniczno-pisarskiej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 004/2018 z dnia 06.04.2018r. dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych przy ul. Kaszubskiej w Miastku (działki nr 640, 641, 827 obręb ewidencyjny Pasieka oraz działki nr 35/1 i 40/3 obręb ewidencyjny 83/1 Miastko.) 2018-04-20 15:17:15
2018 rok 2018-04-19 13:57:42
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Miastko . 2018-04-19 12:28:29
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko . 2018-04-19 12:26:43
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców . 2018-04-19 12:25:00
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach Miastko 83/2 i 83/3 z dotychczasowymi dzierżawcami . 2018-04-19 12:23:07
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 170/3, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. 2018-04-19 12:20:27
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania . 2018-04-19 12:18:25
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. ?Wieś roku 2018 w Gminie Miastko . 2018-04-19 12:16:12
Projekt uchwały w sprawie przeniesienia uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku i uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku . 2018-04-19 12:13:31
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko 2018-04-19 12:11:48
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko . 2018-04-19 12:09:17
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektorów z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych . 2018-04-19 12:07:05
Projekt uchwały w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2019 roku . 2018-04-19 12:04:55
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku . 2018-04-19 12:01:05
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu . 2018-04-19 11:59:24
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 - 2027. 2018-04-19 11:57:15
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-04-19 11:55:05
Projekt uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko . 2018-04-19 11:53:11
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 261/2 przy ul.Słowackiego w Miastku na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2018-04-19 11:01:59
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu LI sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27 kwietnia 2018 r. 2018-04-19 08:56:56
Zawiadomienie o zmianie zakresu inwestycji w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, na działce nr 3/14 obręb nr 83/4 Miastko 2018-04-18 14:25:44
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 przy ul. Koszalińskiej 24 w Miastku 2018-04-17 10:01:03
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. 2018-04-16 09:06:16
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku z dnia 13 kwietnia 2018 r. - dokument stracił ważność 2018-04-13 14:49:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym 0,4kV w miejscowości Dretynek gmina Miastko (działki nr 22, 73, 108, 105, 69, 3/2 obręb ewidencyjny Dretynek). 2018-04-13 14:08:14
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Role - Ponikła w obrębie Role - Żabno gmina Miastko (działki nr 37, 501/2, 511 i 9). 2018-04-13 14:06:15
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 25 kwietnia 2018 r. 2018-04-13 13:25:37
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu Komisji w dniu 20 kwietnia 2108 r. 2018-04-13 13:23:31
Zawiadomienie Przewodniczącej Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 20 kwietnia 2018 r. 2018-04-13 13:18:13
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych na działce nr 40/3 w Miastku przy ul. Kaszubskiej, zlokalizowanej na działkach nr 640, 641, 827 obręb ewidencyjny Pasieka oraz działkach nr 35/1 i 40/3 obręb ewidencyjny 83/1 Miastko. 2018-04-12 14:49:31
Rb-27S 2017 2018-04-09 15:36:41
Rb-28S 2017 2018-04-09 15:36:13
Rb-N 2017 2018-04-09 15:35:38
Rb-Z 2017 2018-04-09 15:35:16
Rb- NDS 2017 2018-04-09 15:34:58
Rb-ST 2017 2018-04-09 15:34:00
Ponowna informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - budowa budynku obory na 100DJP na dz.nr 854 w Chlebowie obręb ewid. Pasieka gm. Miastko 2018-04-09 14:47:05
2018 rok 2018-04-09 14:37:49
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKRACJI W MIASTKU Z DNIA 09.04.2018 r. - dokument stracił ważność 2018-04-09 14:08:23
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w Miastku (działka nr 90/8 obręb 83/2 Miastko). 2018-04-09 13:21:45
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2018-04-09 09:56:41
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołani doraźnej Komisji Statutowej w dniu 13 kwietnia 2018 r. 2018-04-09 09:37:41
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 18/17 przy ul.Kowalskiej w Miastku - WRG.6845.1.79.2018.AMK 2018-04-06 13:25:41
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Role - Ponikła w obrębie Role - Żabno gmina Miastko (działki nr 37, 501/2, 511 i 9). 2018-04-05 15:33:19
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 349/9 przy ul.Bolesława Chrobrego w Miastku - WRG.6845.1.32.2018.AMK 2018-04-04 14:07:14
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.73.2018.AMK 2018-04-04 14:05:06
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2108 r. 2018-04-03 11:39:35
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w dniu 6 kwietnia 2018 r. 2018-04-03 11:35:54
Zawiadomienie Przewodniczącej o zwołaniu posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska na dzień 6.04.2018r. 2018-03-28 10:17:53
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych na działce nr 40/3 w Miastku przy ul. Kaszubskiej, zlokalizowanej na działkach nr 640, 641, 827 obręb ewidencyjny Pasieka oraz działkach nr 35/1 i 40/3 obręb ewidencyjny 83/1 Miastko. 2018-03-26 14:22:29
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci cieplnej w obrębie ulic Sikorskiego-Maczka w Miastku (działki nr 84/5, 87, 88, 89, 77, 114/12 obręb 83/3 miasto Miastko). 2018-03-26 14:19:13
projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko. 2018-03-22 12:41:51
projekt uchwałt w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-03-22 12:27:49
projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-03-22 12:25:42
ocena jakości wody w eksploatowanych wodociągach w 2017r. 2018-03-22 08:14:01
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu L sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27 marca 2018 r. 2018-03-21 11:06:25
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 2018-03-21 11:01:42
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, na działce nr 3/14 obręb nr 83/4 Miastko. 2018-03-20 15:52:47
2018 rok 2018-03-15 13:29:48
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 20 marca 2018 r. 2018-03-14 09:54:19
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 20 marca 2018 r. 2018-03-14 09:47:39
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenie stałych komisji Rady na dzień 16 marca 2018r., godz. 11:00., sala nr 6 UM w Miastku. 2018-03-12 11:01:57
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.48.2018.AMK 2018-03-09 09:00:51
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 838, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.28.2017.2018.SG 2018-03-08 14:49:26
Zaktualizowany projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 - 2027. 2018-03-08 09:24:32
Zaktualizowany projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. 2018-03-08 09:23:20
Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Wołcza Wielka z dnia 23 lutego 2018r. 2018-03-06 15:11:56
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej Role - Ponikła w obrębie Role - Żabno gmina Miastko (działki nr 37, 501/2, 511 i 9). 2018-03-05 15:14:33
Informacja o wynikach naboru z dnia 27.02.2018 r. na stanowisko kasjera w Urzędzie Miejskim w Miastku - dokument stracił ważność 2018-03-05 13:41:39
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działki numer 18/6 i 18/7, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko - WRG.6840.3.19.2017.2018.SG 2018-03-05 09:24:12
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XLIX/2018 sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 09 marca 2018r. 2018-02-28 15:30:38
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2017.JG.10 o wystąpieniu do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Koszalin o opinię w sprawie przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia "przebudowa drogi powiatowej nr 1721G Role-Rozjazd 2018-02-28 12:59:23
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach: 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko - WRG.6845.1.37.2018.AMK 2018-02-28 12:56:40
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w przetargu lokalu użytkowego nr 6 znajdującego się w budynku położonym w Miastku przy ulicy Koszalińskiej 24 - WRG.6840.1.7.2018.AMK 2018-02-27 12:56:41
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz osoby bliskiej poprzedniego dzierżawcy części działki nr 291/9 przy ul.Gen. Wybickiego w Miastku - WRG.6845.1.33.2018.AMK 2018-02-26 10:08:33
projekt uchwały Rady miejskiej w Miastku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Rejonowego w Miastku. 2018-02-22 13:53:42
Zawiadomienie Przewodniczącego o zwołaniu posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. 2018-02-22 08:24:15
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych na działce nr 40/3 w Miastku przy ul. Kaszubskiej, zlokalizowanej na działkach nr 640, 641, 827 obręb ewidencyjny Pasieka oraz działkach nr 35/1 i 40/3 obręb ewidencyjny 83/1 Miastko. 2018-02-21 15:03:42
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci cieplnej w obrębie ulic Sikorskiego-Maczka w Miastku (działki nr 84/5, 87, 88, 89, 77, 114/12 obręb 83/3 Miastko). 2018-02-21 15:02:27
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 1 marca 2018 r.. 2018-02-21 14:00:02
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenia w dniu 02 marca 2018 r. 2018-02-21 10:14:51
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 28 lutego 2018 r. 2018-02-14 11:50:28
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 18, położonej w Przęsinie, gm. Miastko - WRG.6845.2.25.2017.2018.SG 2018-02-13 12:00:07
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 110/3 położonej w Głodowie, gm. Miastko - WRG.6845.2.3.2018.SG 2018-02-13 11:57:37
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 85, położonej w Głodowie, gm. Miastko - WRG.6845.2.2.2018.SG 2018-02-13 11:53:28
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV abonenckiej oraz stacji transformatorowej słupowej abonenckiej na działkach nr 2 i 64/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko. 2018-02-09 15:37:40
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.20.2018.AMK 2018-02-07 08:55:41
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz osoby bliskiej poprzedniego dzierżawcy części działki nr 291/9 przy ul.Gen. Wybickiego w Miastku - WRG.6845.1.24.2018.AMK 2018-02-07 08:54:27
Rekrutacja 2018/2019 2018-02-07 07:31:45
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach: Świeszyno, Dretynek i Węgorzynko - WRG.6845.2.1.2018.SG 2018-02-06 09:53:04
ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od dnia 23.01.2018r. - wodociąg Trzcinno 2018-02-02 13:52:11
Wykaz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli karta nr WRG_24S, WRG_24S1 i WRG_24S2 2018-02-02 11:15:36
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 9 lutego 2018 r. 2018-02-01 14:15:30
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 18/17 przy ul.Kowalskiej w Miastku na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - WRG.6845.1.18.2018.AMK 2018-02-01 13:12:19
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV abonenckiej oraz stacji transformatorowej słupowej abonenckiej na działkach nr 2 i 64/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko. 2018-01-31 13:39:34
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenie stałych komisji Rady na dzień 02 lutego 2018r., godz. 9:00., sala nr 6 UM w Miastku. 2018-01-29 12:05:35
Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie przeprowadzania pomiarów emisji hałasu przez RDOŚ 2018-01-23 09:48:03
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fosy i podjazdu dla niepełnosprawnych na działce nr 33/15 w obrębie ewidencyjnym 84/4 Miastko (ul. Konopnickiej 12). 2018-01-18 15:04:14
pozostawienia bez rozpoznania skargi P. V.B. z dnia 27 września 2017 r. 2018-01-18 12:34:21
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi P. B.S. z dnia 28 grudnia 2017 roku 2018-01-18 12:30:42
projekt uchwały w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Miastka 2018-01-18 12:28:06
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2018 rok 2018-01-18 12:22:45
projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2018 rok 2018-01-18 12:19:59
projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe 2018-01-18 12:16:43
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o współpracy z Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn.: ?Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element :wyspy energetycznej? ? Miasteckiego Klastra Energii? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 10 Energia, Działania 10.04. Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020- 2018-01-18 11:54:15
projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania, jako droga publiczna 2018-01-18 11:52:18
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach: 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko i obrębach: Dretynek, Świeszyno i Węgorzynko gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2018-01-18 11:50:48
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 1/5, położonej w obrębie Tursko. gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko 2018-01-18 11:45:10
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 2018-01-18 11:41:15
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miastko przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 2018-01-18 11:39:42
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie powierzenia realizacji zadań przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Miastko związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu 2018-01-18 11:37:31
projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania . 2018-01-18 11:36:03
projekt uchwały w sprawie "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020". 2018-01-18 11:24:39
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 291/9 przy ul.Gen. Wybickiego w Miastku - WRG.6845.1.16.2018.AMK 2018-01-18 08:53:57
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XVLIII/2018 sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 26 stycznia 2018 r. 2018-01-17 12:28:06
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżety Infrastruktury technicznej i Gospodarki komunalnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 23 stycznia 2018 r. 2018-01-16 14:01:03
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki numer 838 o powierzchni 0,2726 ha, położonej w obrębie Pasieka - WRG.6840.3.28.2017.2018.SG 2018-01-16 10:59:14
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 460/1 o powierzchni 1.2650 ha, położonej w obrębie Węgorzynko - WRG.6840.3.12.2017.2018.SG 2018-01-16 10:33:44
2018 rok 2018-01-16 09:03:14
ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od dnia 12.01.2018r. wodociągu publicznego zaopatrzenia w wodę w Chlebowie 2018-01-15 10:23:07
Zawiadomienie Przewodniczącej Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 19 stycznia 2018 r. 2018-01-15 10:20:37
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenia w dniu 19 stycznia 2018 r. 2018-01-15 10:18:41
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę części gruntu o powierzchni 100 m2 z działki oznaczonej numerem 4/22, położonej w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko - WRG.6845.2.28.2017.2018.SG 2018-01-12 09:33:57
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Miastku" 2018-01-10 15:02:57
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 140/9 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.4.2018.AMK 2018-01-09 13:52:30
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul.Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.6.2018.AMK 2018-01-09 13:51:23
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 291/9 przy ul.Gen. Wybickiego w Miastku - WRG.6845.1.9.2018.AMK 2018-01-09 13:50:15
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 32 przy ul. Koszalińskiej w Miastku - WRG.6845.1.7.2018.AMK 2018-01-09 13:48:17
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 96/2 przy ul.Kazimierza Wielkiego w Miastku - WRG.6845.1.8.2018.AMK 2018-01-09 13:46:05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV abonenckiej oraz stacji transformatorowej słupowej abonenckiej na działkach nr 2 i 64/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko. 2018-01-04 15:30:38
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 stycznia 20178 r. 2018-01-03 14:16:01
Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2016r. 2018-01-02 12:50:05
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fosy i podjazdu dla niepełnosprawnych na działce nr 33/15 w obrębie ewidencyjnym 84/4 Miastko (ul. Konopnickiej 12). 2017-12-29 14:24:17
Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko 2017-12-29 12:28:40
Terminarz wywozu nieczystości stałych w mieście i gminie Miastko na rok 2018 2017-12-21 08:20:23
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy lokalu użytkowego w budynku położonym w miejscowości Obrowo, gm. Miastko na działce oznaczonej numerem 1/21 na rzecz właściciela przyległej nieruchomości lokalowej - WRG. 6845.2.29.2017.SG 2017-12-18 11:55:14
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XLVII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 grudnia 2017 r. 2017-12-18 10:12:17
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu XLVII sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 grudnia 2017 r. 2017-12-18 10:09:27
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku o posiedzeniu komisji w dniu 20 grudnia 2017r., o godz. 10:00. 2017-12-15 15:18:23
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o posiedzeniu komisji w dniu 19 grudnia 2017r., o godz. 11:00 2017-12-15 15:12:58
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV na działkach nr 60, 52, 51, 228/4, 236/1, 37, 194/2, 244/5, 197, 198, 199/1, 204, 205/1, 210/2, 209, 313/3, 313/2, 312/1, 313/4, 211, 212 w obrębie ewidencyjnym Dretyń i na działce nr 2 w obrębie ewidencyjnym Kowalewice. 2017-12-15 14:35:29
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie. 2017-12-14 13:39:38
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/417/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku. 2017-12-14 13:33:28
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/416/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie. 2017-12-14 13:27:03
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/415/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Dretyniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów i Gimnazjum im. Polskich Noblistów w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Dretyniu. 2017-12-14 13:20:17
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/414/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku. 2017-12-14 13:12:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/413/2017 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku. 2017-12-14 13:05:13
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2017-12-13 14:59:35
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-12-13 14:57:53
Projekty uchwał na nadzwyczajną XLVI sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 15 grudnia 2017 r. 2017-12-13 14:50:54
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Miastku na dziań 15 grudnia 2017 r., tj. piątek, godz.14:00. 2017-12-13 08:46:51
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Spostu Rozwoju i Promocji o zwołaniu komisji na dzień 15 grudnia 2017r.,godz.11:00. 2017-12-08 15:47:59
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 15 grudnia 2017 r. 2017-12-08 15:46:19
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fosy i podjazdu dla niepełnosprawnych na działce nr 33/15 w obrębie ewidencyjnym 84/4 Miastko (ul. Konopnickiej 12). 2017-12-08 11:39:33
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2018 r. 2017-12-04 12:57:33
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz poprzedniego dzierżawcy części działki nr 290/2 położonej przy ul. Gen. Wybickiego w. Miastku - WRG.6845.1.174.2017.AMK 2017-12-04 12:34:17
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działki nr 118/4 położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego w. Miastku - WRG.6845.1.242.2017.AMK 2017-12-04 12:32:37
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia z udziałem przewodniczących stałych komisji Rady w dniu 12 grudnia 2017 r. 2017-12-04 12:19:27
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 5 grudnia 2017 r. 2017-12-04 12:16:16
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części gruntu o powierzchni 100 m2 z działki nr 4/22, połozonej w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko - WRG.6845.2.28.2017.SG 2017-12-04 11:52:17
Ogłoszenie Burmistrza o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek nr 262 i 263 położonych w obrębie 83/5 m. Miastko przy ul. Armii Krajowej w Miastku na cele usługowe lub usługowo-mieszkalne 2017-12-04 10:06:33
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 8 grudnia 2017 r. 2017-12-04 08:42:11
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV na działkach nr 60, 52, 51, 228/4, 236/1, 37, 194/2, 244/5, 197, 198, 199/1, 204, 205/1, 210/2, 209, 313/3, 313/2, 312/1, 313/4, 211, 212 w obrębie ewidencyjnym Dretyń i na działce nr 2 w obrębie ewidencyjnym Kowalewice. 2017-12-01 14:39:00
Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 8 grudnia 2017 r. 2017-12-01 14:08:59
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2017.JG.5 informujące strony postępowania o wystąpieniu tut. organu o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1721G Role-Rozjazd" do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie 2017-12-01 11:28:11
Ogłoszenie - Burmistrza Miastka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2018 2017-11-30 12:46:25
Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2017.JG.2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia " Przebudowa drogi powiatowejnr 1721G Role - Rozjazd" 2017-11-30 10:00:41
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3 2017-11-29 12:43:11
Ogłoszenie Burmistrza o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 21/11 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko przy ul. Dworcowej 2017-11-29 11:34:30
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej 2017-11-29 11:31:59
zanieczyszczenie powietrza - palenie śmieci 2017-11-27 14:13:26
Wykaz żłobków i klubów dziecięcych 2017-11-27 13:39:01
Wykaz dziennych opiekunów 2017-11-27 13:37:56
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0193/16-00 pn."Opracowanie planów zadń ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis) 2017-11-27 11:41:44
Projekt Budżetu Gminy Miastko na 2018 rok 2017-11-24 10:14:55
Projekt Budżetu Gminy Miastko na 2018 rok 2017-11-24 10:13:17
Zawiadomienie Przewodniczącego o zwołaniu wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady w dniu 28 listopada 2017 r. 2017-11-22 09:56:24
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 29 listopada 2017 r. 2017-11-21 13:11:48
Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 020/2017 z dnia 06.11.2017r. dla inwestycji, polegającej na budowie wodociągu w Turowie na działkach nr 16/2, 42/1 i 53/1 w obrębie ewidencyjnym Turowo 2017-11-21 09:01:07
przetarg na dzierżawę części działki nr 128/21 przy ul. Kowalskiej w Miastku z przeznaczeniem na uprawę warzyw 2017-11-20 14:57:34
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/408/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" 2017-11-17 10:25:11
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/407/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" 2017-11-17 10:23:25
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/406/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" 2017-11-17 10:21:37
projekt uchwały ws sprawie zmiany uchwały nr XLIV/405/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" 2017-11-17 10:19:44
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/404/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" 2017-11-17 10:17:30
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/403/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" 2017-11-17 10:12:54
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 118/4 położonej w obrębie Miastko 83/5 z dotychczasowym dzierżawcą 2017-11-17 10:07:25
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 838 położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko 2017-11-17 10:00:44
projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018? 2017-11-17 09:59:20
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miastko na lata 2017 - 2020 2017-11-17 09:56:30
zatwierdzenia taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2018 na terenie Gminy Miastko 2017-11-17 09:54:17
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie 2017-11-17 09:53:04
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku 2017-11-17 09:51:20
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie 2017-11-17 09:49:23
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Dretyniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów i Gimnazjum im. Polskich Noblistów w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Dretyniu 2017-11-17 09:05:29
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3. 2017-11-17 09:04:01
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku 2017-11-17 09:03:19
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku 2017-11-17 08:52:04
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. ?Rozwój usług społecznych w Miastku? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych 2017-11-17 08:43:09
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1789G ? ul. Wybickiego w Miastku 2017-11-17 08:39:24
projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2017 ? 2027 2017-11-17 08:36:14
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-11-17 08:28:59
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XLV sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24 listopada 2017 r. 2017-11-17 08:19:28
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu XLV sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24 listopda 2017 r. 2017-11-15 12:10:10
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 21 listopada 2017 r. 2017-11-14 12:25:01
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska na dzień 17 listopada 2017 r., godz. 09:00. 2017-11-13 08:38:12
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Spostu Rozwoju i Promocji o zwołaniu komisji na dzień 17 listopada 2017r.,godz.11:00. 2017-11-13 08:35:24
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień 15 listopada 2017r.,godz.11:00. 2017-11-13 08:31:02
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie wodociągu w Turowie na działkach nr 16/2 i 53/1 w obrębie ewidencyjnym Turowo. 2017-11-08 15:28:18
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420", zlokalizowanej na działkach nr 254, 274/1, 314, 259, 257, 256, 238, 255, 253/1, 253/2 obręb ewidencyjny Węgorzynko, oraz na działkach nr 44, 47, 48, 51, 63, 90, 91, 43, 45, 80/1, 89, 72, 79, 86, 87, 88, 92, 93 obręb ewidencyjny Przęsin. 2017-11-07 12:16:30
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach : Pasieka, Przęsin i Świeszyno - WRG.6845.2.26.2017.SG 2017-11-07 11:02:21
OGŁOSZENIE Burmistrza Miastka w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/4 Miastko 2017-11-03 14:07:51
OGŁOSZENIE Burmistrza Miastka w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko. 2017-11-03 14:05:41
OGŁOSZENIE Burmistrza Miastka w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka 2017-11-03 14:02:52
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko - WRG.6845.1.216.2017.AMK 2017-11-03 13:59:40
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień 8 listopada 2017r.,godz.10:00. 2017-10-30 10:39:50
Zawiadomienie o ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzji Burmistrza Miastka nr 010/2017 z dnia 26 maja 2017r., dot.ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3 2017-10-27 14:25:23
Informacja dotycząca czasowych utrudnień związanych z robotami budowlanymi na ul. Konstytucji 3-go Maja w Miastku - dokument stracił ważność 2017-10-27 13:51:10
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie wodociągu w Turowie na działkach nr 16/2, 42/1 i 53/1 w obrębie ewidencyjnym Turowo. 2017-10-24 13:22:50
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 219, położonej w obrębie Słosinko, gm. Miastko - WRG.6840.3.20.2017.SG 2017-10-23 10:45:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV na działkach nr 60, 52, 51, 228/4, 236/1, 37, 194/2, 244/5, 197, 198, 199/1, 204, 205/1, 210/2, 209, 313/3, 313/2, 312/1, 313/4, 211, 212 w obrębie ewidencyjnym Dretyń i na działce nr 2 w obrębie ewidencyjnym Kowalewice 2017-10-20 14:04:37
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 128/21 przy ul.Kowalskiej w Miastku - WRG.6845.1.211.2017.AMK 2017-10-20 09:54:29
Zawiadomienie w sprawie postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420", zlokalizowanej na działkach nr 254, 274/1, 314, 259, 257, 256, 238, 255, 253/1, 253/2 obręb ewidencyjny Węgorzynko, oraz na działkach nr 44, 47, 48, 51, 63, 90, 91, 43, 45, 80/1, 89, 72, 79, 86, 87, 88, 92, 93 obręb ewidencyjny Przęsin. 2017-10-19 14:32:09
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-10-19 08:23:30
ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od dnia 10.10.2017r. - wodociąg publiczny Domanica 2017-10-19 08:08:08
informacja o wynikach naboru - dokument stracił ważność 2017-10-18 13:46:54
projekt uchwały w sprawie przekazania do właściwego organu skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu ewidencji ludności. 2017-10-18 12:48:58
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części położonych w obrębach:83/1, 83/2,83/3,83/4 83/5 m. Miastko oraz w obrębach :Pasieka, Przęsin i Świeszyno gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami . 2017-10-18 12:46:15
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miastko. 2017-10-18 12:35:09
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko. 2017-10-18 12:32:36
projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2016 r. w spawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej Uchwałą Nr XXXI/272/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia 2016 r.p 2017-10-18 12:30:55
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Miastku na XLIV posiedzenie Rady Miejsiej w Miastku w dniu 27 października 2017 r. 2017-10-18 12:21:47
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XLIV sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27 października 2017 r. 2017-10-18 10:28:45
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia Komisji rewizyjnej w dniu 24 października 2017 r. 2017-10-17 13:57:50
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 24 października 2017 r. 2017-10-17 13:26:08
Wyniki weryfikacji 2017-10-17 08:13:57
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 423 przy ul. Podlaskiej w Miastku - WRG.6845.1.210.2017.AMK 2017-10-16 14:03:52
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działek nr 262, 263 i 264 położonych przy ul. Armii Krajowej w Miastku 2017-10-16 14:02:05
Zawiadomienie przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenie komisji na dzień 20 października 2017 r., godz. 11:00. 2017-10-13 13:17:12
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 20 października 2017 r. godz. 9.oo. 2017-10-13 13:14:44
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 21/11 położonej przy ul. Dworcowej w Miastku 2017-10-11 10:06:26
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy garażu posadowionego na działce nr 178/7 przy ul. Kolejowej w Miastku 2017-10-11 10:04:23
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew WRG_ 03S, WRG_03S1 2017-10-09 14:33:49
Zezwolenie na uprawę maku i konopii, karta nr WRG_13R 1 i WRG_13R 2017-10-09 14:31:04
Opiniowanie planów łowieckich, karta nr WRG_11R 2017-10-09 14:29:43
Zapobieganie bezdomności zwierząt i wyłapywanie zwierząt bezdomnych i bezpańskich, karta nr WRG_09R 2017-10-09 14:28:15
Mediacje w sprawie szkód łowieckich, karta nr WRG_08R i WRG_08R1 2017-10-09 14:26:37
Decyzja o odebraniu zwierzęcia, karta nr WRG_02R 2017-10-09 14:25:27
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, karta nr WRG_01R i WRG_01R1 2017-10-09 14:24:31
Poświadczenie powierzchni łącznej użytków rolnych, karta nr WRG_04R i WRG_04R1 2017-10-09 14:22:49
Poświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, karta nr WRG_03R i WRG_03R1 2017-10-09 14:21:50
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów WRG_01S i WRG_01S1 2017-10-09 14:16:36
Kara administracyjna za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia WRG_02S 2017-10-09 14:14:42
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie o unieruchomieniu wodociągu publicznego DOMANICA 2017-10-06 13:40:43
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 153, położonej w obrębie Dretyń, gm. Miastko - WRG.6845.2.23-24.27.2017.SG 2017-10-06 11:44:46
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420", zlokalizowanej na działkach nr 254, 274/1, 314, 259, 257, 256, 238, 255, 253/1, 253/2 obręb ewidencyjny Węgorzynko, oraz na działkach nr 44, 47, 48, 51, 63, 90, 91, 43, 45, 80/1, 89, 72, 79, 86, 87, 88, 92, 93 obręb ewidencyjny Przęsin. 2017-10-05 13:17:57
Zawiadomienie dot. zmiany zamierzenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego la inwestycji polegającej na budowie wodociągu w Turowie na działkach nr 16/2, 42/1 i 53/1 w obrębie ewidencyjnym Turowo 2017-10-04 14:59:04
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 października 2017 r. 2017-10-03 12:47:24
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki numer 151/17, położonej przy ul. Kowalskiej w Miastku na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości - WRG.6840.1.6.2017.AMK 2017-09-29 13:00:06
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomości położonej w Węglewie, gm. Miastko, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 3a - WRG.6840.3.24.2017.SG 2017-09-28 09:53:29
Ogłoszenie o III przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej 2017-09-26 12:56:19
Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 września 2017 roku, godz. 11:00. 2017-09-21 15:09:08
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XLIII sesji Rady Miejskiej w Miastku na dziań 29 września 2017 r., tj. piątek, godz.11:00. 2017-09-21 15:05:38
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Pomorskiej 4 w Miastku 2017-09-20 13:52:42
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Leśnej 11 w Miastku 2017-09-20 13:51:43
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach 83/1, 83/2, 83/4 i 83/5 m. Miastko - WRG.6845.1.205.2017.AMK 2017-09-20 13:49:00
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o posiedzeniu komisji na dzień 26 września 2017 r., godz. 11:00 2017-09-20 13:08:36
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 25 września 2017 r., godz. 10.oo. 2017-09-18 15:51:50
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu w Turowie na działkach nr 16/2 i 53/1 w obrębie ewidencyjnym Turowo. 2017-09-18 15:42:00
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 22.09 2017 r. godz. 9.oo. 2017-09-15 15:15:59
Zawiadomienie przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenie komisji na dzień 22 września 2017 r., godz. 11:00. 2017-09-15 14:57:57
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach Dretyń, Dolsko, Głodowo, Miłocice, Pasieka, Przeradź, Świeszyno, Słosinko, Trzcinno, Wałdowo i Węgorzynko - WRG.6845.2.20.2017.SG 2017-09-14 11:47:34
wykaz o przeznaczeniu do najmu garażu murowanego położonego przy ul. Stolarskiej w Miastku - WRG.6845.3.7.2017.AMK 2017-09-13 11:40:14
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o posiedzeniu komisji na dzień 19 września 2017 r., godz. 9:30. 2017-09-13 09:30:30
program opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie Miastko w 2017 roku 2017-09-13 09:29:34
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 18 września 2017 r., godz. 10.oo. 2017-09-13 09:29:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-09-07 07:41:19
Postanowienie prostujące z urzędu oczywistą omyłkę techniczno-pisarską. 2017-09-06 09:23:47
Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 8 września 2017 roku, godz. 11:00. 2017-08-31 10:37:23
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XLII sesji Rady Miejskiej w Miastku na dziań 08 września 2017 r., tj. piątek, godz.11:00. 2017-08-31 10:34:38
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki numer 219 o powierzchni 0,0998 ha, położonej w obrębie Słosinko, gm. Miastko - WRG.6840.3.20.2017.SG 2017-08-30 13:42:14
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki numer 613 o powierzchni 0,0578 ha, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.22.2017.SG 2017-08-30 13:39:54
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji Komunalnych - sondaż warunków finansowych 2017-08-30 13:19:36
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o posiedzeniu komisji na dzień 05 września 2017 r., godz. 10:00. 2017-08-29 08:27:36
Wyprawka szkolna 2017/2018 2017-08-28 11:06:18
Obwieszczenie RZGW Szczecin o sporządzeniu projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Wieprzy wraz z projektem prognozy oceny oddziaływania na środowisko 2017-08-28 09:43:44
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420", zlokalizowanej na działkach nr 254, 274/1, 314, 259, 257, 256, 238, 255, 253/1, 253/2 obręb ewidencyjny Węgorzynko, oraz na działkach nr 44, 47, 48, 51, 63, 90, 91, 43, 45, 80/1, 89, 72, 79, 86, 87, 88, 92, 93 obręb ewidencyjny Przęsin. 2017-08-25 16:58:53
przetarg na dzierżawę części działki nr 34/23 przy ul. Konstytucji 3 Maja z przeznaczeniem na posadowienie na gruncie garażu blaszanego 2017-08-22 11:11:19
Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli - Jeziora Lednik, Głębokie i Bobięcińskie lipiec 2017r 2017-08-22 09:54:25
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, na działce nr 3/14 obręb ew. 83/4 Miastko (ul. Gen. J. Wybickiego 30). 2017-08-11 15:31:27
Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie przystąpienia przez RDOŚ w Gdańsku do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (budowa budynku mieszkalnego na działce nr 181/2 obr. ew. Świerzenko) na obszar Natura 2000 Dolina Wieprzy i Studnicy, możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie 2017-08-09 13:21:48
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o sprzedaży samochodu marki Renault Kangoo 1,9 TDI 2017-08-09 10:17:04
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 11 sierpnia 2017 r. o godz. 11.oo. 2017-08-07 15:17:57
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna. 2017-08-04 14:52:25
Wystąpienie pokontrolne - Archiwum UM 2017-08-02 07:15:55
Wystąpienie pokontrolne - Archiwum USC 2017-08-02 07:15:11
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 103 i 110 w obrębie ewidencyjnym Przęsin oraz nr 469 w obrębie ewidencyjnym Pasieka. 2017-07-27 15:52:37
przetarg na dzierżawę części działki nr 140/26 przy ul. Dworcowej na cele warzywnicze 2017-07-27 14:40:16
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 34/23 przy ul. Konstytucji 3 Maja - WRG.6845.1.198.2017.AM 2017-07-27 14:37:09
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.24 o wydaniu postanowienia 2017-07-25 15:12:12
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, na działce nr 3/14 obręb ewidencyjny 83/4 Miastko (ul. Gen. J. Wybickiego 30) 2017-07-25 14:38:41
Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miastko w roku 2018 na realizację projektu pn.: ?Budowa lądowiska przy Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o. w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu bytowskiego oraz powiatów ościennych? w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020. 2017-07-25 11:42:56
Projekty uchwał na nadzwyczajną XLI sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 26 lipca 2017 roku, godz. 13:00. 2017-07-25 11:37:14
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu nadzwyczajnej XLI sesji Rady Miejskiej w Miastku na dziań 26 lipca 2017 r., tj. środa, godz.13:00. 2017-07-25 08:39:26
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady na dzień 26 lipca 2017r., godz. 11:00. - dokument stracił ważność 2017-07-25 08:37:05
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w formie bezprzetargowej pomieszczenia połozonego w budynku nr 26 przy ul. Kaszubskiej w Miastku na poprawę warunków zagospodarowania przyległego lokalu mieszkalnego 2017-07-21 14:57:48
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna. 2017-07-20 14:54:34
Uchwała Nr XXXVII/320/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miastko 2017-07-13 10:00:08
Uchwała Nr XXXVII/321/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym do części kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzacych z obiektów budowlanych z terenu miasta i gminy Miastko 2017-07-13 09:54:02
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 2017-07-13 09:49:00
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 26, położonej w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko - WRG.6840.3.9.2017.SG 2017-07-11 14:16:40
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 460/1, położonej w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko - WRG.6840.3.12.2017.SG 2017-07-11 14:14:48
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach Miłocice, Pasieka, Przęsin i Świeszyno, gm. Miastko - WRG.6845.2.18.2017.SG 2017-07-06 13:31:27
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości oznaczonej jako działka numer 208/3 w częsci o powierzchni 0,0250 ha, położonej w obrębie Słosinko, gm. Miastko na rzecz dotychczasowego użytkownika - WRG.6845.2.17.2017.SG 2017-07-06 13:27:24
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości oznaczonej jako działka numer 28/2 w części o powierzchni 0,0414 ha, położonej w obrębie Okunino, gm. Miastko na rzecz wnioskodawcy- WRG.6845.2.14.2017.SG 2017-07-06 13:21:41
Wykaz o przeznaczeniu działki nr 613 połozonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko do sprzedaży w drodze przetargu - WRG.6840.3.22.2017.SG 2017-07-06 13:10:18
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.21 "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420" 2017-07-06 09:56:32
Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - budowa budynku obory na 100DJP na dz.nr 854 w Chlebowie obręb ewid. Pasieka gm. Miastko 2017-07-06 09:36:54
NOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 2017-07-04 12:07:06
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul. Dworcowej - WRG.6845.1.191.2017.AMK 2017-07-03 10:14:05
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości oznaczonej jako działka numer 208/3 położonej w obrębie Słosinko, gm. Miastko na rzecz dotychczasowych użytkowników - WRG.6845.2.16.2017.SG 2017-06-28 13:00:57
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy cześci działki nr 406 o powierzchni 0,0337 ha położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko w formie bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości stanowiącej działki nr 407/2 i 407/16 - WRG.6845.2.15.2017.SG 2017-06-28 12:58:09
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki numer 219 o powierzchni 0,0998 ha, położonej w obrębie Słosinko, gm. Miastko - WRG.6840.3.20.2017.SG 2017-06-28 12:53:35
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 12/13 o pow. 0,0051 ha położonej w obrębie Trzcinno, gm. Miastko w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości - WRG.6840.3.9.2016.2017.SG 2017-06-28 12:37:36
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna. 2017-06-27 14:53:41
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 103 i 110 w obrębie ewidencyjnym Przęsin oraz nr 469 w obrębie ewidencyjnym Pasieka. 2017-06-27 14:51:34
Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Dretyniu oraz Przedszkola nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku - dokument stracił ważność 2017-06-23 16:05:28
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Gatka na działkach nr 64, 167, 163, 30, 6/1, 6/2 obr. ew. Gatka. 2017-06-23 15:24:07
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 30 czerwca 2017 roku 2017-06-23 12:01:47
w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Miłocice, na działce nr 108 obręb Miłocice. 2017-06-22 12:58:15
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dolsko na działce nr 128. 2017-06-22 12:55:44
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XL sesji Rady Miejskiej w Miastku na dziań 30 czerwca 2017 r., tj. piątek, godz.9:00. 2017-06-21 15:43:16
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu nadzwyczajnej XXXIX sesji Rady Miejskiej w Miastku na dziań 22 czerwca 2017 r., tj. czwartek, godz.15:00. 2017-06-21 15:41:53
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, na działce nr 3/14 obręb ew. 83/4 Miastko (ul. Gen. J. Wybickiego 30). 2017-06-21 14:26:02
Protokół kontroli archiwum Urzedu Miejskiego w Miastku 2017-06-14 10:26:13
Protokół kontroli archiwum USC w Miastku 2017-06-14 10:25:15
2017 2017-06-14 10:23:08
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o posiedzeniu komisji na dzień 27 czerwca 2017 r., godz. 10:00. 2017-06-14 10:07:14
Zawiadomienie przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenie komisji na dzień 22 czerwca 2017 r., godz. 9:00. 2017-06-14 10:04:03
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 22 czerwca 2017 r. o godz. 11.oo. 2017-06-14 09:55:53
wykaz o przeznaczeniu do dzoerżawy garaży komunalnych przy ul. Stolarskiej, Łąkowej i Kolejowej - WRG.6845.3.3.2017.AMK 2017-06-12 10:06:28
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu na działkach nr 290/1, 291/3, 294/1, 295, 296/1, 302 i 303/1 w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko (ul. Stolarska). 2017-06-09 13:28:13
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dolsko na działce nr 128. 2017-06-07 15:07:57
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Miłocice, na działce nr 108 obręb Miłocice. 2017-06-06 15:05:06
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie boiska, z zagospodarowaniem terenu przyległego, na działkach nr 207/16 i 207/17 w obrębie ewidencyjnym 83/4 Miastko (ul. Piłsudskiego). 2017-06-06 15:03:14
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 9 czerwca 2017 r. o godz. 9.oo. 2017-06-02 08:58:01
Ogłoszenie Burmistrza o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 92 położonej w obrębie Kamnica, gm. Miastko - WRG.3.14.2016.2017.SG 2017-06-01 09:49:12
Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 611 położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.17.2017.SG 2017-06-01 09:22:33
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Gen. Wybickiego 8 w Miastku 2017-05-31 12:54:08
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3. 2017-05-30 14:31:07
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, budowie i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 178, 180, 182, 181/1, 183, 206/2, 184, 165/1 , 160/2, 193, 181/2, 185, 195/1, 191 i 160/1 w obrębie ewidencyjnym Węgorzynko. 2017-05-30 14:27:51
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miastka na lata 2017-2023 2017-05-30 13:43:31
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na dzień 30 maja 2017 r. , godz. 9:00. 2017-05-26 16:16:28
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Tursku, na działkach nr 14, 13/4, 4/5, 531/6, 106, 34, 30, 37/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Tursko. 2017-05-24 14:57:30
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego numer 2 w budynku numer 53 w Słosinku, gm. Miastko - WRG.6840.3.17.2016.2017.SG 2017-05-24 12:40:10
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego numer 6 w budynku numer 55 położonym w Słosinku, gm. Miastko - WRG.6840.3.3.2017.SG 2017-05-24 12:34:02
Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 25 maja 2017 roku 2017-05-17 16:06:01
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Miastku na dziań 25 maja 2017 r., tj. czwartek, godz.9:00. 2017-05-17 15:43:14
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3. 2017-05-17 15:29:25
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Gatka na działkach nr 64, 167, 163, 30, 6/1, 6/2 obr. ew. Gatka. 2017-05-15 13:39:29
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o posiedzeniu komisji na dzień 23 maja 2017 r., godz. 10:00. 2017-05-15 12:04:48
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 24 maja 2017 r. o godz. 9.oo. 2017-05-15 10:07:54
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 19 maja 2017 r. godz. 9.oo. 2017-05-15 10:05:20
Ogłoszenie o II przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, ozanczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej 2017-05-12 08:47:34
wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste dz. nr 7/9 i 7/12 przy ul. Koszalińskiej w MIastku na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2017-05-12 08:44:59
ZAWIADOMIENIE o przygotowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego la inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Tursku, na działkach nr 14, 13/4, 4/5, 531/6, 106, 34, 30, 37/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Tursko 2017-05-11 14:55:12
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.18 o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570 - 5+420" 2017-05-10 13:23:57
Zawiadomienie przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenie komisji na dzień 19 maja 2017 r. 2017-05-10 09:58:24
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku przy ul. Gen. Maczka 14 w Miastku 2017-05-10 08:45:24
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016r. 2017-05-10 08:08:06
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w Węgorzynku, na działkach nr 98, 94/2 obr. ew. 83/2 Miastko oraz działce nr 18 obr. ew. Węgorzynko. 2017-05-09 15:11:59
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości przy ul.Fabrycznej - WRG.6845.1.162.2017.AMK 2017-05-05 13:28:15
wykaz o przeznaczeniu do najmu garażu przy ul. Kolejowej - WRG.6845.3.2.2017.AMK 2017-05-05 11:12:55
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 14/14 przy ul. Dworcowej - WRG.6845.1.169.2017.AMK 2017-05-05 11:11:19
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 12 maja 2017 r. 2017-05-04 13:45:52
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Piastowskiej 5 w Miastku 2017-04-28 12:10:23
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w budynku przy ul. Wybickiego 10 w Miastku 2017-04-28 12:07:50
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 423 przy ul. Podlaskiej - WRG.6845.1.171.2017.AMK 2017-04-28 12:04:02
OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2017-04-28 08:44:17
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia na dzień 4 kwietnia 2017 r. 2017-04-27 15:10:02
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami - WRG.6845.1.170.2017.AMK 2017-04-27 12:29:45
2017 rok 2017-04-27 09:21:54
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Miłocice, na działce nr 108 obręb Miłocice. 2017-04-26 15:08:34
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu na działkach nr 290/1, 291/3, 294/1, 295, 296/1, 302 i 303/1 w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko (ul. Stolarska). 2017-04-26 15:07:32
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie boiska, z zagospodarowaniem terenu przyległego, na działkach nr 207/16 i 207/17 w obrębie ewidencyjnym 83/4 Miastko (ul. Piłsudskiego). 2017-04-26 15:06:14
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dolsko na działce nr 128 2017-04-26 15:04:35
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych w m. Miastko na działce nr 514 obręb ewidencyjny 83/2 - linii zlokalizowanej na działkach nr 8/1, 7, 33/2 i 514 w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko 2017-04-26 14:57:59
Fundusze europejskie w latach 2004 - 2016 2017-04-26 07:31:54
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 423 przy ul. Podlaskiej - WRG.6845.1.159.2017.AMK 2017-04-25 11:34:37
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr15 przy ul. Kowalskiej - WRG.6845.1.157.2017.AMK 2017-04-25 11:33:30
Informacja o wynikach naboru z dnia 21.04.2017 r. - dokument stracił ważność 2017-04-24 12:32:27
OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH 2017-04-21 14:07:11
Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych - dokument stracił ważność 2017-04-21 11:30:32
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, budowie i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 178, 180, 182, 181/1, 183, 206/2, 184, 165/1 , 160/2, 193, 181/2, 185, 195/1, 191 i 160/1 w obrębie ewidencyjnym Węgorzynko. 2017-04-20 14:29:28
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o posiedzeniu komisji na dzień 26 kwietnia 2017 r. 2017-04-19 14:40:46
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 27 kwietnia 2017 r. 2017-04-19 13:46:51
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 przy ul. Koszalińskiej 24 w Miastku 2017-04-14 11:33:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3. 2017-04-14 07:55:59
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych w m. Miastko na działce nr 514 obręb ewidencyjny 83/2 - linii zlokalizowanej na działkach nr 8/1, 7, 33/2 i 514 w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko. 2017-04-14 07:53:27
Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 21 kwietnia 2017 roku 2017-04-13 09:02:09
Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydanej decyzji znak WRG.6220.4.2014/2016.JG.45 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa kurnika na dz.nr 337/4 obręb Pasieka 2017-04-12 15:20:18
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 20 kwietnia 2017 r. 2017-04-12 12:06:41
Zawiadomienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XXXVII sesji Rady miejskiej w Miastku w dniu 21 kwietnia 2017 r. 2017-04-12 10:04:46
SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA I OBWIESZCZENIA z dnia 30.03.2017 r. dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Tursku, na działkach nr 14, 13/4, 4/5, 531/6, 106, 34, 30, 37/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Tursko 2017-04-11 15:13:40
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady na dzień 18 kwietnia 2017r., godz. 11:00. 2017-04-11 15:09:15
WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW 2017-04-11 14:16:15
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 199/2, 199/5, 196 i 199/19 w obrębie ewidencyjnym Świeszyno. 2017-04-10 13:21:41
Uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko 2017-04-07 14:52:14
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 82/5 przy ul. Mickiewicza - WRG.6845.1.158.2017.AMK 2017-04-05 08:56:48
lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko Dyrektora OSiR 2017-04-04 14:24:32
Zawiadomienie Przewodniczącego o zwołaniu Komisji Rewizyjnej na dzień 11 kwietnia 2017 r. 2017-04-04 11:26:37
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.15 o zakonczeniu zbierania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realziację przedsięwzięcia Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420 miejscowość Przęsin 2017-04-04 09:25:44
informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Miastku - dokument stracił ważność 2017-04-03 13:30:18
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działki numer 460/1, połozonej w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko - WRG.6840.3.12.2017.SG 2017-04-03 09:53:38
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Tursku, na działkach nr 14, 13/4, 4/5, 531/6, 106, 34, 30, 37/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Tursko. 2017-03-31 13:36:21
Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miastko do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe - dokument stracił ważność 2017-03-30 18:45:21
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w Węgorzynku, na działkach nr 98, 94/2 obr. ew. 83/2 Miastko oraz działce nr 18 obr. ew. Węgorzynko. 2017-03-30 14:50:20
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015-2025 2017-03-30 12:37:06
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego rodziców WRG_05R i WRG_05R1 2017-03-29 13:25:43
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 423 przy ul. Podlaskiej - WRG.6845.1.154.2017.AMK 2017-03-29 11:01:25
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 11/1 przy ul. Łąkowej - WRG.6845.1.152.2017.AMK 2017-03-29 10:53:47
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 421/6 przy ul. Armii Krajowej - WRG.6845.1.153.2017.AMK 2017-03-29 10:46:52
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul. Dworcowej - WRG.6845.1.155.2017.AMK 2017-03-29 10:45:03
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.13 informujące o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania ooś dla przedsięwzięcia "Modernizacja rzeki Kątnik w km3+570-5+420" 2017-03-28 15:09:25
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 31 marca 2017r. 2017-03-24 14:44:29
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XXXVI sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 31 marca 2017 r. 2017-03-24 14:42:45
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 199/2, 199/5, 196 i 199/19 w obrębie ewidencyjnym Świeszyno. 2017-03-24 12:47:13
I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 przy ul. Kowalskiej 24a w Miastku 2017-03-23 14:38:55
Przyjmowanie zawiadomienia o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych. WRG_12R 2017-03-23 12:43:57
Zawiadomienie Przewodniczącego o zwołaniu Komisji Rewizyjnej na dzień 29 marca 2017 r. 2017-03-22 14:35:00
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjetych w 2016 roku 2017-03-20 15:18:52
Wykaz uchwał rady Miejskiej w Miastku podjęye w 2016 r WERSJA WORD 2017-03-20 15:17:49
Ogłoszenie o I przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, ozanczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej 2017-03-20 14:29:45
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę działki nr 60/16 położonej w obrębie 83/2 miasta Miastko z przeznaczeniem na budowę farmy fotowoltaicznej - WRG.6845.2.25.2016.AMK.SG 2017-03-20 14:27:24
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o posiedzeniu komisji na dzień 28 marca 2017 r. 2017-03-17 09:49:00
Ogłoszenie przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenie komisji na dzień 24 marca 2017 r. 2017-03-15 11:47:50
Ogłoszenie Przewodniczącego Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska o zwołaniu posiedzenie komisji na dzień 24 marca 2017 r. godz. 9.oo. 2017-03-15 11:41:28
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak DLI.III.6620.55.2016.PK.10 2017-03-14 14:16:29
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki numer 18/3, położonej w obrębie Kwisno - Szydlice, gm. Miastko - WRG.6845.2.9.2017.SG 2017-03-13 11:04:17
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych w m. Miastko na działce nr 514 obręb ewidencyjny 83/2 - linii zlokalizowanej na działkach nr 8/1, 7, 33/2 i 514 w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko. 2017-03-10 11:48:01
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XXXV sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 17 marca 2017 r. 2017-03-09 14:11:57
Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 17 marca 2017r. 2017-03-09 13:44:11
ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz indywidualnych ujęć w gminie Miastko za rok 2016 2017-03-09 08:58:00
Posiedzenie Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 14 marca 2017 r. 2017-03-07 14:39:25
Podanie informacji do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kurnika na dz.nr 337/4 obręb Pasieka, gmina Miastko 2017-03-07 11:32:27
Ogłoszenie Przewodniczącego Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 10 marca 2017 r. godz. 9.oo. 2017-03-06 08:43:35
Ogłoszenie przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenie komisji na dzień 10 marca 2017 r. 2017-03-03 15:08:37
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki numer 26, położonej w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko w drodze przetargu nieograniczonego - WRG.6840.3.9.2017.SG 2017-03-03 11:13:51
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki numer 314/4, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości - WRG.6840.3.4.2017.SG 2017-03-03 11:11:00
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki numer 314/3, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości - WRG.6840.3.5.2017.SG 2017-03-03 11:09:47
Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w ramach konkursu prowadzonego przez Powiat Bytowski - edycja 2017 2017-03-03 09:59:52
Informacja o opracowaniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty i terminach i zasadach wnoszenia uwag i wniosków 2017-03-02 13:49:03
2017 rok 2017-02-28 11:54:46
Zawiadomienie Przewodniczącego o zwołaniu Komisji Rewizyjnej w dniu 2 marca 2017 r. 2017-02-23 12:30:57
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o odwołaniu konsultacji społecznych 2017-02-22 15:11:29
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w przetargu lokalu użytkowego nr 4 znajdującego się w budynku położonym w Miastku przy ulicy Koszalińskiej 24 - WRG.6840.1.9.2017.AMK 2017-02-22 10:12:34
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady w dniu 1 marca 2017 r. 2017-02-22 08:48:33
Obwieszczenia/zawiadomienia w sprawie postępowań dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-02-17 11:43:12
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 16 lutego 2017 r. 2017-02-15 08:48:42
projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miastko do nowego ustroju szkolnego , wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. . 2017-02-15 08:46:08
Projekty uchwał na XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 16 lutego 2017 roku. 2017-02-15 08:42:41
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko 2017-02-14 10:00:55
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Nieruchomościami o posiedzeniu komisji w dniu 21 lutego 2017 r. 2017-02-13 14:47:39
Ochrona powietrza 2017-02-13 14:33:06
Ogłoszenie wyników otwartego II konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2017r. w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami 2017-02-10 08:27:21
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady w dniu 10 lutego 2017 r. 2017-02-09 10:20:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach nr 199/2, 199/5, 196 i 199/19 w obrębie ewidencyjnym Świeszyno. 2017-02-08 14:56:05
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4 kV i 15kV w Gołębsku (w obrębie ewidencyjnym Gatka) 2017-02-08 14:49:43
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu komisji w dniu 14 lutego 2017 r. 2017-02-06 13:36:59
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 515/5, położonej w obrębie 83/2 m. Miastko przy ul. Fabrycznej w Miastku 2017-02-06 12:52:06
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 19/9 przy ul. Dworcowej w Miastku na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - WRG.6840.1.1.2016.2017.AMK 2017-02-06 10:45:00
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy cz. dz. nr 14/1 przy ul. Kowalskiej w Miastku - WRG.6845.1.50.2017.AMK 2017-02-06 10:41:36
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 10.02.2017r. 2017-02-02 14:25:01
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 10 lutego 2017 r. 2017-02-02 14:21:57
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej stan na dzień 01.02.2017r. 2017-02-01 10:26:27
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady o zwołaniu wspólnego posiedzenia Rady w dniu 7 lutego 2017 r. 2017-01-31 12:48:11
ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 7 lutego 2017 r. 2017-01-31 12:37:26
Ogłoszenie przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenie komisji w dniu 3 lutego 2017 r. 2017-01-30 09:53:43
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 30 stycznia 2017 r. 2017-01-27 15:03:50
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2017r. 2017-01-27 14:12:30
Ogłoszenie przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 3 lutego 2017 r. 2017-01-27 10:28:41
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku biblioteki na działce nr 128/4 w obrębie ewidencyjnym Dretyń 2017-01-25 14:17:00
głoszenie Burmistrza Miastka o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek gruntu, położonych w Miastku na Osiedlu Niepodległości, przeznaczonych pod zabudowę garażami, oznaczonych numerami: 140/21 i 140/22 - WRG.1.32-33.2016.2017.AMK 2017-01-20 07:50:53
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki numer 774/2, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości- WRG.6840.3.10.2016.2017.SG 2017-01-19 12:58:34
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki numer 73/4 położonej w obrębie Świeszyno, gm. Miastko z przeznaczeniem na lokalizację masztu telekomunikacyjnego - WRG.6845.2.2.2017.SG 2017-01-18 14:02:35
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki numer 73/4 położonej w obrębie Świeszyno, gm. Miastko z przeznaczeniem na lokalizację szafy telekomunikacyjnej - WRG.6845.2.1.2017.SG 2017-01-18 14:00:29
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedle Ceglane w Miastku 2017-01-18 13:49:03
Wnioski / wzory pism 2017-01-18 13:41:16
Wnioski / wzory pism 2017-01-18 13:40:56
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczinym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka numer 92, położonej w obrębie Kamnica, gm. Miastko - WRG.6840.3.14.2016.2017.SG 2017-01-18 13:40:06
Wnioski / wzory pism 2017-01-18 13:37:54
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek oznaczonych numerami 610, 611 i 619, położonych w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.13.2016.2017.SG 2017-01-18 13:37:35
WZORY PISM 2017-01-18 13:36:36
Wnioski / wzory pism 2017-01-18 13:34:28
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. ARMII KRAJOWEJ - MICKIEWICZA 2017-01-18 13:30:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ ? ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY MIASTKO 2017-01-18 13:28:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego RONDO 2017-01-18 13:00:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KOSZALIŃSKA ? DWORCOWA - MŁODZIEŻOWA 2017-01-18 12:47:40
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla "Czereśniowe" w Miastku 2017-01-18 12:46:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bobięcino oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy w Bobięcinie 2017-01-18 12:41:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego KUJAWSKA 2017-01-18 12:38:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. KOSZALIŃSKA-JEZIORNA w Miastku 2017-01-18 12:36:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłowego "Błoga Góra" w Wałdowie 2017-01-18 12:34:32
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno- usługowego przy ul. Fabrycznej w Miastku. 2017-01-18 12:33:23
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo mieszkalnego przy ul. Małopolskiej w Miastku. 2017-01-18 12:31:00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla doliny Studnicy w Kawczu-Okuninie 2017-01-18 12:29:08
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części śródmieścia Miastka p.n. "Armii Krajowej-Chrobrego." 2017-01-18 12:28:02
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu stacji bazowej telefonii komórkowej w Dretyniu. 2017-01-18 12:24:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. Węgorzynko - Słupska. 2017-01-18 12:19:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stacji bazowej telefonii komórkowej w Świeszynie. 2017-01-18 12:17:35
Miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wielofunkcyjnego zespołu usług w Kowalewicach. 2017-01-18 12:11:22
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4 kV i 15kV na działkach nr 66/1, 58, 66/7, 67/1 i 64 w obrębie ewidencyjnym Gatka. 2017-01-18 12:05:47
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 410 przy ul. Podlaskiej - WRG.6845.1.235.2016.2017.AMK 2017-01-18 09:52:00
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w m-ci Turowo, na działkach nr 80, 81 i 82 obręb Turowo oraz nr 181 obręb Role-Żabno 2017-01-13 13:40:24
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działek nr: 55/4, 56/2, 57/2 i 58/2 przy ul. Kolejowej na cele upraw rolnych - WRG.6845.1.246.2016.2017.AMK 2017-01-12 13:32:21
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 1 w budynku nr 24a przy ul. Kowalskiej - WRG.6840.1.3..2017.AMK 2017-01-12 08:32:39
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 34/5 przy ul. Koszalińskiej - WRG.6845.1.228.2016.2017.AMK 2017-01-12 08:30:29
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV i 15kV oraz budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 180/4, 187, 194, 195/2 i 195/4 w obrębie ewidencyjnym Zadry 2017-01-10 11:56:17
II przetarg na sprzedaż działki budowlanej oznaczonej nr 21/17 położonej w Miastku przy ul. Morelowej 2017-01-05 14:18:58
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Przęsin i Świertzno gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami - WRG.6845.1.1.2017.AMK 2017-01-05 13:32:14
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 27/7 przy ul. Łąkowa - WRG.6845.1.229.2016.2017.AMK 2017-01-05 08:30:30
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 27/7 przy ul. Łąkowa - WRG.6845.1.245.2016.2017.AMK 2017-01-05 08:29:06
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 144/11 przy ul. Kowalskiej - WRG.6845.1.243.2016.2017.AMK 2017-01-05 08:21:02
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 114/12 przy ul. Gen. Maczka- WRG.6845.1.230.2016.2017.AMK 2017-01-04 15:04:51
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 289/1 przy ul. Wybickiego- WRG.6845.1.244.2016.2017.AMK 2017-01-04 15:02:03
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 292/2 przy ul. Wybickiego- WRG.6845.1.242.2016.2017.AMK 2017-01-04 14:52:53
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 8 przy ul. Wybickiego- WRG.6845.1.234.2016.2017.AMK 2017-01-04 14:50:26
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 290/2 przy ul. Wybickiego- WRG.6845.1.232.2016.2017.AMK 2017-01-04 14:48:41
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 228/6 przy ul. Kowalskiej- WRG.6845.1.227.2016.2017.AMK 2017-01-04 14:38:44
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul. Dworcowej- WRG.6845.1.231.2016.2017.AMK 2017-01-04 14:24:46
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej na działkach nr 422, 423/7 i 421/6 w obrębie ewidencyjnym 83/2 w Miastku (ul. Armii Krajowej). 2016-12-29 13:19:27
Terminarz wywozu nieczystości stałych w mieście i gminie Miastko 2017 2016-12-29 12:50:08
Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2017r. 2016-12-28 12:39:57
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV i 15kV oraz budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 180/4, 187, 194, 195/2 i 195/4 w obrębie ewidencyjnym Zadry. 2016-12-21 15:12:32
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wręczania i pozbawiania wyróżnienia honorowego ?Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko? 2016-12-21 13:33:56
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wręczania i pozbawiania oznaczenia honorowego Medal ?Zasłużony dla Gminy Miastko? 2016-12-21 13:32:46
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do realizacji ?Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015 ? 2019? - druk nr 402/XXXI, 6.13.ustalenia regulaminu przyznawania, wręczania i pozbawiania oznaczenia honorowego Medal ?Zasłużony dla Gminy Miastko? 2016-12-21 13:31:12
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka numerem 512/5, położonej w obrębie 83/2 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko 2016-12-21 13:29:21
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części położonych w obrębach: 83/1, 83/2, 83/3, 83,4, 83/5 m. Miastko oraz w obrębach: Przęsin i Świerzno gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-12-21 13:27:55
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2016-12-21 13:26:31
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017rok 2016-12-21 13:25:24
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 ? 2022 2016-12-21 13:12:13
zwolnienia od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc w sprawie pracy na terenie Gminy Miastko w ramach pomocy de minimis 2016-12-21 13:10:48
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2016-12-21 13:09:13
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2016-12-21 13:04:26
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2017 rok 2016-12-21 13:03:05
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2017 ? 2027 2016-12-21 13:01:20
wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej 2016-12-21 12:59:38
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 30 grudnia 20146 r. 2016-12-21 12:53:11
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu komisji w dniu 28 grudnia 2016 r. 2016-12-20 13:42:15
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu XXXI sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 30 grudnia 2016 r. 2016-12-20 13:40:24
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przebudowie elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4 kV i 15kV na działkach nr 66/1, 58, 66/7, 67/1 i 64 w obrębie ewidencyjnym Gatka. 2016-12-20 08:05:32
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wydania decyzji nr WI-II.7840.1.340.289.2016.AG o udzieleniu pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa dwutorowej linii 400kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo" Etap X. Odcinek linii od granicy województwa pomorskiego do słupa nr TU-1 (z wyłączeniem tego słupa)" 2016-12-16 14:03:53
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 16/1 i 16/6 w Miastku 2016-12-16 13:49:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Koszalińska-Ogrodowa" w Miastku 2016-12-16 13:44:09
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów koło Łodzierzy 2016-12-16 13:39:21
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 246 w Miastku oraz działki 163/2 przy ulicy Dworcowej w Miastku 2016-12-16 13:37:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Zadry oraz w miejscowości Wołcza Mała - załączniki 2016-12-16 13:34:05
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku biblioteki na działce nr 128/4 w obrębie ewidencyjnym Dretyń. 2016-12-16 13:28:15
Ogłoszenie o II naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii" w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014-2020 2016-12-15 15:01:48
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 29 grudnia 2016 r. 2016-12-15 09:18:28
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska o posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016 r. 2016-12-13 13:01:51
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016 r. 2016-12-13 12:59:23
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko Umowy o partnerstwie z Gminami :Tuchomie, Kępice, Lipnica, Trzebielino w sprawie utworzenia partnerstwa gm. pn. "Miastecki Klaster Energii". 2016-12-12 11:01:17
Projekty uchwał na XXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Miastku w dniu 13 grudnia 2016 r. 2016-12-12 10:55:57
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko, polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2017 r. 2016-12-09 11:47:22
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci ciepłowniczej w Miastku 2016-12-08 14:27:04
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 13 grudnia 2016 r. 2016-12-08 13:59:40
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek gruntu, położonych w Miastku na Osiedlu Niepodległości, przeznaczonych pod zabudowę garażami, oznaczonych numerami: 140/21, 140/22 i 140/23 - WRG.1.32-34.2016.AMK.SG 2016-12-07 12:08:11
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek gruntu, położonych w Miastku na Osiedlu Niepodległości, przeznaczonych pod zabudowę garażami, oznaczonych numerami: 140/15, 140/16, 140/18 i 140/19 - WRG.1.26.27.29.30.2016.AMK.SG 2016-12-07 11:52:37
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 13 grudnia 2016 r. godz.11. 2016-12-06 08:41:41
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 13 grudnia 2016 r. godz. 9.oo 2016-12-06 08:38:56
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej na działce nr 35/4 obręb ewidencyjny 83/3 w Miastku (ul. Młodzieżowa 3). 2016-12-05 13:11:12
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko rozwiązaniami, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z dnia 24 listopada 2016r. 2016-12-05 10:07:23
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działek oznaczonych numerami 610, 611, 613 i 619, położonych w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.13.2016.SG 2016-12-02 14:19:57
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 92, położonej w Kamnicy, gm. Miastko - WRG.6840.3.14.2016.SG 2016-12-02 14:16:27
Wystąpienie pokontrolne RIO 2016 2016-12-02 10:12:49
Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej 2016 2016-12-02 09:46:01
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2016 r. 2016-12-01 15:11:54
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska o posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2016 r. 2016-12-01 15:10:29
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci cieplnej na działkach nr 67, 74/1, 87, 84/5 i 83 obręb ewidencyjny 83/3 w Miastku (ul. Wielkopolska-Sikorskiego). 2016-12-01 14:06:39
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 06 grudnia 2016 r. 2016-11-30 11:58:23
Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 2016-11-30 11:00:51
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego la inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w m-ci Turowo, na działkach nr 80, 81 i 82 obręb Turowo oraz nr 181 obręb Role-Żabno. 2016-11-28 15:53:00
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu XXIX sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 02 grudnia 2016 r. 2016-11-25 14:43:34
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego la inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej na działkach nr 422, 423/7 i 421/6 w obrębie ewidencyjnym 83/2 w Miastku (ul. Armii Krajowej). 2016-11-25 14:23:46
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wydania decyzji nr WI-X.747.8f.2016.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa dwutorowej linii 400kV Gdańsk Przyjaźć - Żydowo Kierzkowo" dla nieruchomości w gminie Miastko. 2016-11-25 11:44:35
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowie sali gimnastycznej na działce nr 35/4 obręb ewidencyjny 83/3 w Miastku (ul. Młodzieżowa 3). 2016-11-22 12:45:25
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury technicznej i Gospodarki Komunalnej w dniu 29 listopada 2016 r. 2016-11-21 12:20:29
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV i 15kV oraz budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 180/4, 187, 194, 195/2 i 195/4 w obrębie ewidencyjnym Zadry 2016-11-18 13:16:07
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4kV w miejscowości Role 2016-11-18 13:13:51
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 25 listopada 2016 r. 2016-11-17 12:00:12
Zawiadomienie Przewodniączego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu komisji w dniu 25 listopada 2016 r. 2016-11-17 11:58:00
Ogłoszenie o zwołaniu wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady w dniu 24 listopada 2016 r. 2016-11-17 11:56:25
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę działki nr 60/16 położonej w obrębie 83/2 miasta Miastko z przeznaczeniem na budowę farmy fotowoltaicznej - WRG.6845.2.25.2016.AMK.SG 2016-11-17 10:28:30
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV na działkach nr 160, 161, 103, 163/4, 163/7, 163/6, 353, 63/6, 63/7, 166/1, 166/3, 166/6 w obrębie ewidencyjnym Przęsin. 2016-11-09 14:01:04
Zawiadomienie Przewodniczącego o zwołaniu wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady w dniu 18 listopada 2016 r. 2016-11-08 12:53:35
Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014-2020 - dokument stracił ważność 2016-11-08 12:26:11
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż lokali użytkowych oznaczonych numerami 1 i 2, znajdujących się w budynku położonym w Miastku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 1 - WRG.6840.1.39.2016.AMK.SG 2016-11-07 15:04:22
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.4 informujące o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia ooś dla " Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+503" 2016-11-04 14:25:54
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastko - wyłożenie publiczne - dokument stracił ważność 2016-11-04 11:58:43
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.18.2016.JG.1 w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570 - 5+420" 2016-11-03 08:00:30
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej w Dretyniu 2016-10-31 09:39:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko 2016-10-27 09:19:27
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 35/3, 47 i 442 w obrębie ewidencyjnym Kamnica 2016-10-26 14:55:56
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek gruntu, położonych w Miastku na Osiedlu Niepodległości, przeznaczonych pod zabudowę garażami, oznaczonych numerami: 140/21, 140/22, 140/23, 140/24 i 140/25 - WRG.1.32-36.2016.AMK.SG 2016-10-26 10:18:52
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek gruntu, położonych w Miastku na Osiedlu Niepodległości, przeznaczonych pod zabudowę garażami, oznaczonych numerami: 140/15, 140/16, 140/17, 140/18, 140/19 i 140/20 - WRG.1.26-31.2016.AMK.SG 2016-10-26 10:12:14
Postanowienie w sprawie postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV na działkach nr 160, 161, 103, 163/4, 163/7, 163/6, 353, 63/6, 63/7, 166/1, 166/3, 166/6 w obrębie ewidencyjnym Przęsin. 2016-10-25 13:40:37
Raport z warsztatów dotyczących wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych 2016-10-24 15:19:28
Raport z warsztatów edukacyjno-informacyjnych 2016-10-24 15:18:05
Raport z badań CATI 2016-10-24 15:15:11
Wyniki głosowania 2016-10-24 13:53:17
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miastko 2016-10-24 08:51:26
Zawiadomienie przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dnia 26 października 2016 r. o godz. 11. 2016-10-20 13:22:06
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu sesji XXVIII sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 28 października 2016 r. 2016-10-20 13:21:41
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze przetargu na okres 20 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 60/16 o pow. 3,3003 ha, położonej w obrębie 83/2 m. Miastko - WRG.6845.2.31.2016.SG 2016-10-18 09:42:10
Zawiadomienie o zmianie przebiegu ciepłociągu w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci ciepłowniczej w Miastku 2016-10-17 15:23:56
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej w Dretyniu 2016-10-17 15:21:02
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach : Dolsko, Dretynek, Głodowo, Kawcze, Kwisno, Miłocice, Pasieka, Przęsin, Świeszyno, Świerzno, Wałdowo, Węgorzynko i w obrębie 83/5 m. Miastko - WRG.6845.2.29.2016.SG 2016-10-17 10:54:59
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej na działce nr 35/4 obręb ewidencyjny 83/3 w Miastku (ul. Młodzieżowa 3). 2016-10-14 14:43:04
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016-2025 2016-10-14 14:37:26
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 35/3, 47 i 442 w obrębie ewidencyjnym Kamnica. 2016-10-11 14:03:07
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w przetargu lokali użytkowych nr 1 i 2, znajdujących się w budynku położonym w Miastku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 1 - WRG.6840.1.39.2016.AMK.SG 2016-10-11 13:47:59
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Ośwaity Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 21 października 2016 r.o godz. 8.oo. 2016-10-11 10:59:01
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci cieplnej na działkach nr 67, 74/1, 87, 84/5 i 83 obręb ewidencyjny 83/3 w Miastku (ul. Wielkopolska-Sikorskiego). 2016-10-07 13:45:41
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej na działkach nr 141, 10, 133, 126/14 i 140/13 w obrębie ewidencyjnym 83/3 Miastko (Osiedle Niepodległości). 2016-10-07 13:43:22
Wzór karty do głosowania 2016-10-06 13:53:02
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna 2016-10-04 13:35:56
Rejestr petycji składanych do Rady Miejskiej w Miastku 2016-10-04 13:26:15
Rejestr petycji składanych do Burmistzra Miastka 2016-10-04 13:25:23
Rozpatrywanie petycji 2016-10-04 13:23:36
Składanie petycji 2016-10-04 13:21:38
Nadawca petycji 2016-10-04 13:12:23
Przedmiot petycji 2016-10-04 13:10:17
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach 2016-10-04 13:08:09
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Miastku - dokument stracił ważność 2016-10-04 10:04:24
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Miastku - dokument stracił ważność 2016-10-04 09:59:05
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.11.2016.JG.14 w sprawie wydania decyzji o środowiskowowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia " Przebudowa drogi powiatowej nr 1740G na odcinku DK nr 20 - Świeszyno - granica powiatu bytowskiego oraz przebudowie drogi powiatowej nr 1733G na odcinku DK nr 20 - DP nr 1740G 2016-10-04 09:51:36
Zawiadomienie Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 7 października 2016 r. o godz. 10. 2016-10-03 11:35:33
Sprawozdanie Burmistrza Miastka z działalności w okresie od 24 sierpnia 2016 do 28 września 2016 r. 2016-09-30 10:53:52
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4kV w miejscowości Role 2016-09-29 14:38:56
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy pomieszczenia o powierzchni użytkowej 16 m2 w budynku gospodarczym, położonym w Kwiśnie, gm. Miastko na działce nr 18/6 - WRG.6845.2.27.2016.SG 2016-09-27 13:50:32
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy pomieszczenia o powierzchni użytkowej 74 m2 w budynku gospodarczym położonym w Kwiśnie, gm. Miastko na działce oznaczonej nr 18/6 - WRG.6845.2.26.2016.SG 2016-09-27 13:48:27
Wykazy o przeznaczeniu do dzierżawy pomieszczeń piwnicznych oznaczonych numerami 33, 34, 35, 37, 43 i 44 oraz lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniami piwnicznymi, znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku - WRG.6845.2.19-25.2016.SG 2016-09-26 13:50:19
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego la inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci ciepłowniczej w Miastku 2016-09-23 13:09:25
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 86, 92/3, 90/2, 91, 90/12, 242/1, 240, 277/2 i 437 w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko. 2016-09-22 13:52:41
Zawiadomiienie Przewodniczącego Rady Miesjkiej w Miastku o zwołaniu XXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2016 r. 2016-09-22 11:23:58
Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w Piaszczynie. 2016-09-20 14:24:15
OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH do projektu pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe - wśród dopływów Wieprzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne Pomorskie Szlaki Kajakowe - dokument stracił ważność 2016-09-20 12:02:00
Zawiadomienie przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w dnia 28 września 2016 r. o godz. 11. 2016-09-19 12:59:20
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Ośwaity Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 27 września 2016 r.o godz.9.oo. 2016-09-19 09:30:32
Wyniki weryfikacji 2016-09-16 08:14:35
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 35/3, 47 i 442 w obrębie ewidencyjnym Kamnica 2016-09-15 14:20:11
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 23 września 2016 r. 2016-09-15 07:58:40
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy czdz. 292/2 przy ul. Wybickiego w Miastku 2016-09-14 10:23:33
Zmiana imienia lub nazwiska w trybie administracyjnym 2016-09-14 10:17:20
Zgłoszenie zgonu 2016-09-14 10:16:07
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC 2016-09-14 10:14:36
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 2016-09-14 10:12:27
Zaświadczenie o stanie cywilnym 2016-09-14 10:11:12
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 2016-09-14 10:10:12
Uznanie ojcostwa 2016-09-14 10:08:48
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 2016-09-14 09:41:14
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego 2016-09-14 09:39:20
Nadanie nazwiska dziecku 2016-09-14 09:26:59
ZGŁASZANIE PROJEKTÓW DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 2016-09-12 14:30:22
Zawiadomienie Burmistrza Miastka w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w Miastku (ul. Fabryczna - ul. Wybickiego) 2016-09-08 14:37:30
Opieka nad dziećmi do lat 3 2016-09-08 14:02:00
Opieka nad dziećmi do lat 3 2016-09-08 13:57:57
Zawiadomienie Przewodniczacego zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 9 września 2016 r. 2016-09-08 11:10:18
Program stypendialny dla uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Miastko uczących się języka regionalnego lub języka mniejszości narodowych 2016-09-08 09:58:54
Dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych 2016-09-08 09:31:27
Informacja nt. dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych 2016-09-08 08:09:54
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej w Dretyniu 2016-09-07 14:47:49
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV na działkach nr 160, 161, 103, 163/4, 163/7, 163/6, 353, 63/6, 63/7, 166/1, 166/3, 166/6 w obrębie ewidencyjnym Przęsin 2016-09-07 14:44:58
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24.08.2016r. w sprawie wydania decyzji nr WI-X.747.5.2016.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla rpzedsięwzięcia: "Budowa dwutorowej linii 400kV Gdańsk Przyjaźć - Żydowo Kierzkowo" dla gmin: Somonino, Nowa Karczma, Studzienice, Bytów, Miastko oraz części gminy Kościerzyna" 2016-09-07 14:35:06
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalenj o zwołaniu posiedzenia komisji na dzień 16 września 2016 r. (piątek), godz. 9:30. 2016-09-07 11:17:46
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku 2016-09-07 08:38:32
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Miastku 2016-09-07 08:35:26
sprawozdanie z działalności Burmistrza Miastka w okresie od 28.12.2015 r. do 27.01.2016 2016-09-05 15:05:24
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o podjęciu przez Radę Miejską w Miastku Uchwały Nr XXVI/232/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Miastko na lata 2016 - 2025 2016-09-05 14:29:54
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 11/1 przy ul. Łąkowej w Miastku 2016-09-05 14:21:14
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej w Dretyniu 2016-09-02 14:59:12
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV na działkach nr 35/4, 35/5, 126/14, 133 i 140/26 w obrębie ewidencyjnym 83/3 Miastko (Osiedle Niepodległości) 2016-09-02 12:31:30
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej na działkach nr 141, 10, 133, 126/14 i 140/13 w obrębie ewidencyjnym 83/3 Miastko (Osiedle Niepodległości). 2016-09-02 11:37:55
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 140/25 na Osiedlu Niepodległości w Miastku 2016-09-01 08:31:50
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 140/24 na Osiedlu Niepodległości w Miastku 2016-09-01 08:31:12
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 140/23 na Osiedlu Niepodległości w Miastku 2016-09-01 08:30:41
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 140/22 na Osiedlu Niepodległości w Miastku 2016-09-01 08:30:10
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 140/21 na Osiedlu Niepodległości w Miastku 2016-09-01 08:29:27
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 140/20 na Osiedlu Niepodległości w Miastku 2016-09-01 08:28:50
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 140/19 na Osiedlu Niepodległości w Miastku 2016-09-01 08:28:11
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 140/18 na Osiedlu Niepodległości w Miastku 2016-09-01 08:27:36
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 140/17 na Osiedlu Niepodległości w Miastku 2016-09-01 08:27:06
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 140/16 na Osiedlu Niepodległości w Miastku 2016-09-01 08:26:17
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 140/15 na Osiedlu Niepodległości w Miastku 2016-08-31 13:31:48
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.11.2016.JG.9 informujące o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia " Przebudowa drogi powiatowej nr 1740G na odcinku DK nr 20 - Świeszyno - granica powiatu bytowskiego oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1733G na odcinku DK nr 20 - DP nr 1740G (Świeszyno) 2016-08-30 09:31:27
2016 2016-08-29 15:38:26
Zawiadomienie Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 2 września 2016 r. 2016-08-25 13:43:13
Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.393.2016.AJM.4 o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G (...) 2016-08-25 12:59:06
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko 2016-08-24 10:33:46
Wniosek 2016-08-24 09:58:39
Zarządzenie Burmistrza Miastka 2016-08-24 09:55:37
Wyprawka szkolna-informacja 2016-08-24 09:54:43
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w 2011 roku WERSJA WORD 2016-08-23 14:29:56
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w 2011 roku WERSJA WORD 2016-08-23 14:28:51
Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu 2016-08-23 12:22:53
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego, zgłoszenie wyjazdu poza granice RP i zgłoszenie powrotu z wyjazdu 2016-08-23 12:12:09
Zajęcie pasa drogowego 2016-08-22 15:03:38
Lokalizacja zjazdu 2016-08-22 15:03:02
Uzgodnienia 2016-08-22 15:01:45
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2016-08-22 14:57:55
Zawiadomiienie Przewodniczącego Rady Miesjkiej w Miastku o zwołaniu XXVI sesji Rady w dniu 26 sierpnia 26 sierpnia 2016 r. 2016-08-18 12:47:33
Zawiadomienie Przewodniczącego o zwołaniu wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady na dzień 24 sierpnia 2016 r. 2016-08-17 09:34:14
przetarg na działki niezabudowane nr 21/20 i 21/21 przy ul. Morelowej w Miastku przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe 2016-08-16 14:29:58
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2016r. 2016-08-12 09:20:29
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 2016-08-12 09:14:43
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna 2016-08-11 14:52:18
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku znak SKO.460.6.2016 w sprawie uchylenia decyzji Burmistrza Miastka znak WGN.6220.4.28.2014/2015.JG 2016-08-11 13:49:46
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.7.2016.JG.8 w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku 2016-08-10 09:04:07
przetarg na działki niezabudowane nr 21/15, 21/16, 21/17 i 21/18 przy ul. Morelowej w Miastku przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe 2016-08-08 12:33:27
informacja o jakości wody w wodociągach eksploatowanych przez ZWIK Miastko Sp. z o.o w 2015r. 2016-08-05 14:39:55
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 460/1, położonej w obr. Węgorzynko, gm. Miastko - WRG.6840.3.1.2016.SG 2016-08-05 13:13:05
Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.50.2015.KP.23 z dnia 29.07.2016r. o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek - Słupsk - Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka" 2016-08-05 09:26:55
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 53/15 przy ul. Dworcowej na cele handlowe 2016-08-04 10:40:47
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 86, 92/3, 90/2, 91, 90/12, 242/1, 267, 240, 277/2 i 437 w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko. 2016-07-22 15:26:22
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 112 i 113, położonej w obr. Biała, gm. Miastko - WRG.6840.3.5.2016.SG 2016-07-22 11:51:29
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.1.2016.JG.17 w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570 - 5+420 2016-07-20 13:35:40
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV na działkach nr 35/4, 35/5, 126/14, 133 i 140/26 w obrębie ewidencyjnym 83/3 Miastko (Osiedle Niepodległości) 2016-07-20 13:27:26
OGŁOSZENIE o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku 2016-07-20 13:22:57
Regulamin pracy komisji 2016-07-19 10:13:10
Terminarz głosowania 2016-07-19 10:07:55
Ulotka informacyjna 2016-07-19 09:47:04
Postanowienia końcowe 2016-07-19 09:29:42
Wzór logotypu 2016-07-19 09:14:07
Wybór zadań 2016-07-19 09:08:28
Weryfikacja zadań 2016-07-19 08:39:38
Zgłaszanie zadań 2016-07-19 08:30:51
Postanowienia ogólne 2016-07-19 08:24:09
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy pomieszczenia w budynku gospodarczym posadowinym na działce nr 18/6, położonej w obr. Kwisno, gm. Miastko -WRG.6845.2.13.2016.SG 2016-07-18 14:29:14
Skład komisji 2016-07-18 14:18:32
Zarządzenie Burmistrza 2016-07-18 14:16:32
Harmonogram realizacji 2016-07-18 14:07:18
Wzór karty do głosowania 2016-07-18 14:05:43
Wykaz osób popierających 2016-07-18 13:54:02
Formularz zgłoszenia zadania 2016-07-18 13:52:26
Zgoda na udostępnienie terenu 2016-07-18 13:49:37
Zasady i tryb realizacji 2016-07-18 13:38:38
Uchwała Rady 2016-07-18 11:34:46
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko 2016-07-15 13:48:55
Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli - Jeziora Lednik, Głębokie i Bobięcińskie lipiec 2016r. 2016-07-14 11:50:48
Wykaz o przeznaczeniu części gruntu działki nr 18/6, położonej w obr. Kwisno, gm. Miastko do dzierżawy - WRG.6845.2.13.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-07-11 13:24:41
Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedla w kadencji 2014 - 2018 w Gminie Miastko 2016-07-07 13:54:46
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek numer 610, 611, 613 i 619, położonych w obr. Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.14.2015.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-07-07 10:15:04
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek numer 523 i 524, położonych w obr. Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.12.2015.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-07-07 10:12:34
Zawiadomienie Przewodniczącego o zwołaniu wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady w dniu 12 lipca 2016 r. 2016-07-06 12:59:28
wykaz Firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2016-07-06 08:21:52
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 2016-07-05 07:32:11
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.11.2016.JG.4 o wystapieniu do organów opiniujących o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2016-07-04 14:06:06
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej w Miastku na dzień 08 lipca 2016r. godz.11:00. 2016-07-01 15:16:31
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy dz. nr 201/2 przy ul. Owocowej w Miastku 2016-06-30 09:39:38
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Gen. Maczka 16 w Miastku na rzecz dotychczasowego najemcy 2016-06-30 09:37:42
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 252/4 przy ul. Przyjaciół w Miastku na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-06-30 09:36:24
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 252/3 przy ul. Przyjaciół w Miastku na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-06-30 09:35:13
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.11.2016.JG.1 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1740G na odcinku DK nr 20 -Świeszyno - granica powiatu bytowskiego oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1733G na odcinku DK nr 20 - DP nr 1740G (Świeszyno) 2016-06-29 12:56:01
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.1.2016.JG.14 o zakończeniu zbierania materiału dowodowego 2016-06-29 12:52:32
Zawiadomienie Przewodniczacego Rady o zwołaniu wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady w dniu 5 lipca 2016 r. 2016-06-28 08:32:07
Opinia RIO z dnia 20 czerwca 2016r w sprawie możliwości wykupu papierów wartościowych 2016-06-27 13:39:27
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy cz. dz. nr 118/6 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Miastku 2016-06-27 09:25:13
wykaz o przeznaczeniu do najmu pomieszczenia gospodarczego na rzecz dotychczasowego najemcy - WRG.6845.3.8.2016.AMK - dokument stracił ważność 2016-06-27 09:16:17
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy garaży na rzecz dotychczasowych dzierżawców - WRG.6845.3.10.2016.AMK - dokument stracił ważność 2016-06-27 09:10:44
Zawiadomienie Burmistrza Miastka o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2016-06-24 14:21:01
Zawiadomienie Przewodnmiczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 1 lipca 2016 r. 2016-06-23 12:11:55
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w 2012 r. WERSJA PDF 2016-06-22 15:02:58
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w 2012 r. WERSJA WORD 2016-06-22 15:02:31
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w 2012 r. 2016-06-22 15:01:58
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjęte w roku 2015 WERSJA WORD 2016-06-22 14:49:08
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjęte w roku 2015 WERSJA PDF 2016-06-22 14:48:36
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w roku 2015 2016-06-22 14:48:01
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjęte w roku 2014 WERSJA WORD 2016-06-22 14:47:35
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjęte w roku 2013 WERSJA WORD 2016-06-22 14:46:09
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach nr 51/9 i 51/15 w obrębie ewidencyjnym Kamnica. 2016-06-22 13:23:14
Zaproszenie do składania ofert na agenta obligacji komunalnych - Sondaż warunków finansowych 2016-06-21 10:37:01
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miastko za pierwszy kwartał 2016 rok 2016-06-20 13:38:55
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miastko za 2015 rok 2016-06-20 13:34:52
Uchwała Nr XXIII1982016 RM w Miastku z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie emisji obligacji 2016-06-20 13:32:57
Uchwała Nr 074g320RIV16 Składu RIO w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miastko za 2015 rok 2016-06-20 13:31:58
Uchwała RIO w sprawie opinii o mozliwosci sfinansowania planowanego deficytu w 2016 r. oraz prawidlowosci planowanej kwoty długu Gminy Miastko na lata 2016 2021 2016-06-20 13:28:36
sprawozdanie opisowe za 2015_r. 2016-06-20 13:27:41
Izabela Klasa członek Zarządu ZEC Miastko 2016-06-20 13:02:56
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 24 czerwca 2016 r. 2016-06-17 10:57:23
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Miastko 2016-06-17 10:38:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Miastko 2016-06-17 10:37:09
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finasowej Powiatowi Bytowskiemu 2016-06-17 10:35:26
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.1.2016.JG.12 w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Modernizacja rzeki Kątnik(...)" 2016-06-13 13:53:34
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 160, położonej w obr. Świerzenko, gm. Miastko - WRG.6840.3.2.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-06-13 13:35:41
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu na sprzedaż działki nr 219 położonej w obr. Słosinko, gm. Miastko - WRG.6840.3.3.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-06-13 13:31:56
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 460/1, położonej w obr. Węgorzynko, gm. Miastko - WRG.6840.3.1.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-06-13 10:34:42
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej w Dretyniu 2016-06-10 13:13:28
przetarg na działkę nr 188 przy zbiegu ulic. Domowej i Krótkiej w Miastku - dokument stracił ważność 2016-06-10 10:48:34
Renata Kiempa - Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku 2016-06-09 10:32:05
Tomasz Zielonka - Prezes Zarządu ZEC Miastko 2016-06-09 10:23:39
Jerzy Godlewski - Prezes Zarządu ZWiK Miastko 2016-06-09 10:22:29
Beata Sadecka - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MGOPS Miastko 2016-06-09 10:19:45
Lucyna Pakuła - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Miastku 2016-06-09 10:16:19
Danuta Surmacz - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku 2016-06-09 10:13:04
Krystyna Ramion - Kierownik Sekcji Świadczeń Pomocy Środowiskowej MGOPS Miastko 2016-06-09 10:10:18
Magdalena Stankowiak - Kierownik MGOPS w Miastku 2016-06-09 10:09:30
Ewa Szyca - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Miastku 2016-06-09 10:08:00
Paweł Biernacki - Dyrektor Zespołu Szkół w Dretyniu 2016-06-09 10:07:17
Barbara Ilkiewicz - Dyrektor SP w Piaszczynie 2016-06-09 10:06:32
Grzegorz Pelowski - Dyrektor SP w Wałdowie 2016-06-09 10:05:43
Anetta Orczyk - Dyrektor SP w Słosinku 2016-06-09 10:05:00
Iwona Ryckiewicz - Dyrektor SP Świerzno 2016-06-09 10:04:08
Mariola Kopeć - Dyrektor SP2 w Miastku 2016-06-09 10:03:22
Halina Gierszewska - Dyrektor SP1 w Miastku 2016-06-09 09:59:44
Kazimierz Kowalewski - Dyrektor Gimnazjum w Miastku 2016-06-09 09:58:59
Lech Warsiński - Dyrektor OSIR Miastko 2016-06-09 09:50:10
Janusz Gawroński - Dyrektor MGOK Miastko 2016-06-09 09:49:24
Krzysztof Kuc - Komendant Straży Miejskiej w Miastku 2016-06-09 09:39:14
Mateusz Kot - Kierownik Referatu Podatkowego UM Miastko 2016-06-09 09:37:52
Jolanta Ramion Kubisiak - Kierownik Referatu Obsługi Szkół UM Miastko 2016-06-09 09:37:08
Jerzy Wójtowicz - naczelnik Wydziału Oświaty UM Miastko 2016-06-09 09:36:22
Wiesława Wasiuta - Naczelnik Wydziału Finansowego UM Miastko 2016-06-09 09:35:41
Konrad Remelski - Naczelnik Wydziału Promocji UM Miastko 2016-06-09 09:34:42
Kazimierz Kozieł - Naczelnik Wydziału WRG UM Miastko 2016-06-09 09:32:37
Jan Gajo - Sekretarz Miastka 2016-06-09 09:31:53
Bronisława Nielipiuk - Skarbnik Miastka 2016-06-09 09:31:20
Ewa Kapłan - Zastępca Burmistrza Miastka 2016-06-09 09:30:17
Zawiadomenie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwolaniu posiedzenia komisji w dniu 15 czerwca 2016 r. 2016-06-09 07:44:15
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dtotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej na w Miastku przy ul. Dworcowej. 2016-06-08 12:50:30
Jerzy Dolny - Dyrektor ZMK Miastko 2016-06-08 09:29:34
Tomasz Borowski - Radny 2016-06-08 09:29:05
Wiesław Broniszewski - Radny 2016-06-08 09:28:31
Jolanta Chmielewska - Radna 2016-06-08 09:28:05
Mieczysław Czarnecki - Radny 2016-06-08 09:27:34
Marceli Grzywacz - Radny 2016-06-08 09:26:45
Danuta Karaśkiewicz - Radna 2016-06-08 09:26:19
Marek Klepczarek - Radny 2016-06-08 09:25:46
Teresa Lipka - Radna 2016-06-08 09:25:13
Piotr Milda - Radny 2016-06-08 09:24:52
Bogdan Stanisz - Radny 2016-06-08 09:24:20
Tomasz Śmietana - Radny 2016-06-08 09:20:02
Radosław Wójtowicz - Radny 2016-06-08 09:19:29
Witold Zajst - Radny 2016-06-08 09:18:49
Czesław Żmidziński - Radny 2016-06-08 09:18:18
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich GospodarkiNieruchomościamio i Ochrony Środkdowiska o zwołaniu posiedzenia na dzień 14.06.2016 r. (wtorek), godz. 9.oo. 2016-06-07 13:59:26
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalenj o zwołaniu komisji na dzień 14 czerwca 2016 r. (wtorek), godz. 11:00. 2016-06-07 13:56:03
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu XXIV sesji Rady Miejskiej w Miastku na dzień 17 czerwca 2016r., godz.11:00. 2016-06-07 13:51:43
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjęte w roku 2014 2016-06-07 12:09:56
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w roku 2014 2016-06-07 12:09:23
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjęte w roku 2013 WERSJA PDF 2016-06-07 11:57:50
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w roku 2013 2016-06-07 11:55:57
Uchwały Rady Miejskiej w Miastku podjęte w roku 2013 2016-06-07 11:54:49
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Miastko za 2015r. 2016-06-06 11:25:29
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości na rzecz dotychczasowych najemców WRG.6845.1.191.2016.AMK - dokument stracił ważność 2016-06-01 14:53:25
Wyniki głosowania 2016-05-27 14:21:47
Wyniki weryfikacji 2016-05-27 14:20:28
Regulamin pracy komisji 2016-05-27 14:19:45
Zarządzenie Burmistrza 2016-05-27 14:18:53
Skład komisji 2016-05-27 14:18:32
Wzór karty do głosowania 2016-05-27 14:18:05
Wykaz osób popierających 2016-05-27 14:17:39
Formularz zgłoszenia zadania 2016-05-27 14:17:17
Terminarz głosowania 2016-05-27 14:16:29
Spotkania informacyjne 2016-05-27 14:16:09
Harmonogram realizacji 2016-05-27 14:15:48
Ulotka informacyjna 2016-05-27 14:15:26
Wzór logotypu 2016-05-27 14:15:00
Postanowienia końcowe 2016-05-27 14:11:37
Wybór zadań 2016-05-27 14:11:10
Weryfikacja zadań 2016-05-27 14:10:49
Zgłaszanie zadań 2016-05-27 14:10:17
Postanowienia ogólne 2016-05-27 14:09:56
Zasady i tryb realizacji 2016-05-27 14:09:35
Uchwała Rady 2016-05-27 14:09:11
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 czerwca 2016 r. 2016-05-27 12:22:45
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA o przygotowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie elektroenergetycznej linii kablowej na działkach nr 157/2, 160, 163/4, 162, 163/1, 55/3, 78/6, 76, 75/8, 74/1, 55/4, 65/3, 53/15, 64, 78/2, 119, 120/3, 78/13 i 122 w obrębie ewidencyjnym 83/3 Miastko. 2016-05-24 13:23:07
przetarg na dzierżawę części działki nr 140/12 przy ul. Dworcowej na cele warzywnicze - dokument stracił ważność 2016-05-23 15:41:24
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 21/18 przy ul. Morelowej w Miastku - dokument stracił ważność 2016-05-23 15:29:36
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 21/15 przy ul. Morelowej w Miastku - dokument stracił ważność 2016-05-23 15:27:45
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 21/16 przy ul. Morelowej w Miastku - dokument stracił ważność 2016-05-23 15:26:05
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 21/17 przy ul. Morelowej w Miastku - dokument stracił ważność 2016-05-23 15:23:38
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 21/20 przy ul. Morelowej w Miastku - dokument stracił ważność 2016-05-23 15:21:17
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 21/21 przy ul. Morelowej w Miastku - dokument stracił ważność 2016-05-23 15:19:12
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przeatrgu nieruchomości stanowiącej działkę nr 112 i 113, położonej w obr. Biała, gm. Miastko - WRG.6840.3.5.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-05-23 10:32:00
ONWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej na działkach nr 51/9 i 51/15 w obrębie ewidencyjnym Kamnica. 2016-05-20 12:12:31
OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MAISTKA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach 81/2, 82, 84, 85 oraz 86 położonych w obrębie ewidencyjnym Słosinko. 2016-05-20 12:09:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTK w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach 37/1, 356/1 oraz 364/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wałdowo. 2016-05-20 12:07:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna - dokument stracił ważność 2016-05-19 14:31:21
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.7.2016.JG o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej (...) 2016-05-19 11:50:50
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.7.2016.JG.4 w sprawie wystąpienia do organów opiniujących o opinię w sprawie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko "Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku, pow. bytowski, gm. Miastko 2016-05-19 11:41:18
2016 2016-05-17 14:21:32
zmiany uchwały Nr 51/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 maja 2011 w sprawie nadania statutów jednostkom pomocyjnym Gminy Miastko - sołectwom 2016-05-17 14:13:28
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 74/vi/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 7 8 lipca 2011 roku w sprawie nadania statutów jednostkom pomicniczym Gminy Miastko - osiedlom. 2016-05-17 11:28:03
projekt uchwały w sprawie programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lta 2014 - 2020 2016-05-16 15:37:45
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/68/2015 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie podziału sołectwa Role - Żabno na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Role ? Wiatrołom i sołectwo Żabno ? 2016-05-16 15:11:09
projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r. i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 2016-05-16 15:03:06
projekt uchwaly w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2016-05-16 15:01:05
projekt uchwaly w sprswie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości lub ich części, położonych w obrębach 83/2, 83/3, 83/4 i 83.5 m. Miastka oraz w obrębie Przęsin gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-05-16 14:59:58
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 252/4, położonej w obrębie 83/1 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-05-16 14:58:27
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 252/3, położonej w obrębie 83/1 m.Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2016-05-16 14:56:46
projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2016-05-16 14:55:12
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobów Gminy Miastko w drodze komunalizacji, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 402/16, położonej w obr. Pasieka, gm. Miastko. 2016-05-16 14:53:19
projekt uchwały w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2017r 2016-05-16 14:49:58
projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2016-05-16 14:44:43
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko 2016-05-16 14:43:50
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2016 r. 2016-05-16 14:42:22
Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku ws. sprostowania oczywistej omyłki w postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 2016-05-13 11:39:04
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalenj o zwołaniu komisji w dniu 17 maja 2016 r. 2016-05-12 08:31:54
Zawiadomienie PrzewodniczącegoRady Miejskiej w Miastku o zwolaniu XXIII sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 20 maja 2016 r. 2016-05-12 08:25:53
Zawiadomienie Przewodniczącej Komisji Ropzwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Śropdowiska w dniu 18 maja 2016. 2016-05-12 08:23:33
wykaz o przeznaczeniu trzech części działki nr 65/3 do dzierżawy przy ul. Dworcowej w Miastku - WRG.6845.1.185.2016.AMK - dokument stracił ważność 2016-05-11 11:19:52
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 398/10 przy ul. Armii Krajowej- WRG.6845.1.1850.2016.AMK - dokument stracił ważność 2016-05-11 11:18:19
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/26 przy ul. Dworcowej - WRG.6845.1.187.2016.AMK - dokument stracił ważność 2016-05-11 11:16:24
postanowienie RDOŚ w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.79.2016.IB.3 z dnia 04.05.2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 2016-05-10 07:59:14
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 13 maja 2016 r. 2016-05-09 10:25:38
Informacja RDOŚ w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4202.I.2015.ER.31 o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji środowiskowej " Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo (...) 2016-05-06 14:05:28
przetarg na działkę nr 149/1 przy ul. Szkolnej w Miastku - dokument stracił ważność 2016-05-05 09:53:33
wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste dz. nr 7/11 przy ul. Koszalińskiej w MIastku na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - dokument stracił ważność 2016-05-05 09:43:46
wykaz o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste dz. nr 19/15 przy ul. Górnej w MIastku na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - dokument stracił ważność 2016-05-05 09:42:40
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 19/16 przy ul. Górnej w Miastku na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - dokument stracił ważność 2016-05-05 09:40:21
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 10 maja 2016 r. godz. 9.oo - dokument stracił ważność 2016-05-04 12:40:46
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej stan na dzień 19.02.2016r. 2016-05-04 11:40:15
Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.50.2015.KP.15 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko "Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek - Słupsk-Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka 2016-04-29 13:35:53
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA o przygotowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna. - dokument stracił ważność 2016-04-29 13:00:51
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży sprzedaży w drodze przetargu działki nr 188 przy ul. Domowej - dokument stracił ważność 2016-04-28 10:43:01
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 58/2 przy ul. Kolejowej - dokument stracił ważność 2016-04-28 10:38:27
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 57/2 przy ul. Kolejowej - dokument stracił ważność 2016-04-28 10:36:20
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 56/2 przy ul. Kolejowej - dokument stracił ważność 2016-04-28 10:33:25
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 140/12 przy ul. Dworcowej WRG.6845.1.177.2016.AMK - dokument stracił ważność 2016-04-28 10:21:38
wykaz o przeznaczeniu części działki nr 16/13 i 16/14 do dzierżawy przy ul. Owocowej w Miastku - WRG.6845.1.178.2016.AMK - dokument stracił ważność 2016-04-28 10:16:10
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 140/10 przy ul. Dworcowej WRG.6845.1.167.2016.AMK - dokument stracił ważność 2016-04-28 10:12:31
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 140/12 przy ul. Dworcowej WRG.6845.1.179.2016.AMK - dokument stracił ważność 2016-04-28 10:10:43
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku na dzień 29 kwietnia 2016r., godz.11:00. 2016-04-22 15:00:46
2015 2016-04-22 13:44:44
Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 47/21, 47/48, 47/54, 47/53 i 47/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko (ul. Leśna). - dokument stracił ważność 2016-04-22 10:41:00
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 33/12, położonej w obr. Węgorzynko, gm. Miastko - WRG.6845.2.8.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-04-22 10:02:03
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 33/13, położonej w obr. Węgorzynko, gm. Miastko - WRG.6845.2.9.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-04-22 09:42:31
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 57/1, położonej w obr. Węgorzynko, gm. Miastko - WRG.6845.2.10.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-04-22 09:39:57
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej na działkach nr 157/2, 160, 163/4, 162, 163/1, 55/3, 78/6, 76, 75/8, 74/1, 55/4, 65/3, 53/15, 64, 78/2, 119, 120/3, 78/13 i 122 w obrębie ewidencyjnym 83/3 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-04-19 14:11:48
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach 81/2, 82, 84, 85 oraz 86 położonych w obrębie ewidencyjnym Słosinko. - dokument stracił ważność 2016-04-19 14:10:13
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach 37/1, 356/1 oraz 364/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wałdowo. - dokument stracił ważność 2016-04-19 14:06:12
Ogłoszenie Burmistrza MIastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 219, położonej w obr. Słosinko, gm. Miastko - WRG.6840.3.3.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-04-18 14:48:23
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej , oznaczonej jako działka nr 160, położonej w obr. Świerzenko, gm. Miastko - WRG.6840.3.2.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-04-18 14:46:30
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 460/1, położonej w obr. Węgorzynko, gm. Miastko - WRG.6840.3.1.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-04-18 14:44:04
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka z dnia 13.04.2016r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 248; 235; 129 obr. ew. 83/5 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-04-18 14:15:28
Sprawozdanie Burmistrza Miastka z gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015r. - korekta 2016-04-18 14:14:13
Zawidomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o ws[pólnym posiedzeniu z Komisją Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniu 27 kawietnia 2016 r. godz. 10.oo.i 2016-04-18 12:16:44
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu na dzień 22 kwietnia 2016 r. godz. 9.oo posiedzeniu. 2016-04-18 09:47:06
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.1.8.2016.JG zawiadamiające o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570-5+420" 2016-04-13 11:04:37
Zawaidomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu komisji w dniu 26 kwietnia 2016 r. godz. 10.oo. 2016-04-11 08:51:55
Zawaidomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji o zwołaniu komisji w dniu 19 kwietnia 2016 r. godz. 9.oo. 2016-04-11 08:51:00
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień 15 kwietnia 2016 r. 2016-04-08 14:20:33
Sprawozdanie Burmistrza Miastka z gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015r. 2016-04-07 14:15:08
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 35, położonym w Kamnicy, gm. Miastko - WRG.6840.3.25.2015.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-04-04 14:36:04
Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 14/5, położonej w obr. Turowo, gm. Miastko do dzierżawy - WRG.6845.2.2.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-04-04 14:27:04
przetarg na dzierżawę części działki nr 32 przy ul. Koszalińskiej - WRG.6845.1.1662.2016.AMK - dokument stracił ważność 2016-04-04 11:14:58
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień 08 kwietnia 2016 r. 2016-04-01 14:13:35
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 67 obr. ew. Piaszczyna. - dokument stracił ważność 2016-03-25 11:01:43
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 7/13 przy ul. Koszalińskiej w Miastku na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - dokument stracił ważność 2016-03-25 10:38:06
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 149/1 przy ul. Szkolnej w Miastku - WRG.6840.1.7.2016.AMK - dokument stracił ważność 2016-03-25 10:36:10
Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku o przystapieniu do zmiany planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038 2016-03-25 08:54:58
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 47/21, 47/48, 47/54, 47/53 i 47/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko (ul. Leśna). - dokument stracił ważność 2016-03-22 12:55:40
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.2.2016.MS z 17.03.2016r. o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 248; 235; 129 obr. ew. 83/5 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-03-22 12:53:15
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 565; 568; 566; 423/2 obr. ew. 83/2 Miastko oraz działkach 246; 261 obr. ew. 83/5 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-03-22 12:49:00
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 517; 423/6; 423/2 obr. ew. 83/2 Miastko oraz działkach 246; 261 obr. ew. 83/5 Miastko - dokument stracił ważność 2016-03-22 12:44:17
Zawaidomienie Przewodniczącego Komisji Rewzyjnej zwołanej na dzień 1 kwietnia 2106 r. 2016-03-21 14:51:45
OGŁOSZENIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT NA PRZEJĘCIE PROWADZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W WAŁDOWIE - dokument stracił ważność 2016-03-21 12:44:30
przetarg na działkę nr 12/4 przy ul. Koszalińskiej w Miastku - dokument stracił ważność 2016-03-16 13:10:10
Zawiadomienie PrzewodniczącegoKomisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 marca 2016 r. 2016-03-11 14:09:09
Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość zabudowaną, położoną w Miastku przy ul. Podlaskiej 2016-03-11 10:27:00
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 32 przy ul. Koszalińskiej- WRG.6845.1.166.2016.AMK 2016-03-11 10:25:43
Zawiadomienie Przewodniczącego rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 18 marca 2016 r. godz.11.oo 2016-03-10 10:00:53
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska o zwołaniu posiedzenia komisji na dzień 16 marca 2016r., godz. 11:00. 2016-03-09 13:52:05
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalenj o zwołaniu komisji w dniu 15 marca 2016 r., 11:00. 2016-03-09 13:48:58
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 15 marca 2016r., godz. 9:00. 2016-03-09 13:44:55
OBWIESZCZENIE RDOŚ w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4202.1.2015.ER.26 o zakończeniu zbierania dowodów 2016-03-08 14:47:27
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki oznaczonej numerem 95 o pow. 0,30 ha, położonej w obr. Gatka, gm. Miastko - WRG.6840.3.24.2015.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-03-04 12:01:39
2016 2016-03-03 11:28:18
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia w dniu 9 mraca 2016 r. godz. 11.oo 2016-03-01 13:47:50
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 360/19 przy ul. Królowej Jadwigi- WRG.6845.1.4.2016.AMK 2016-03-01 08:59:49
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 121/1 przy ul. Kaz. Wielkiego - WRG.6845.1.65.2016.AMK 2016-03-01 08:58:21
Budżet Gminy Miastko na 2015 rok 2016-02-29 11:48:52
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku 2016-02-26 14:59:35
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku, - dokument stracił ważność 2016-02-25 14:55:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.34.2015.MS z 15.02.2016r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Dretynek - dokument stracił ważność 2016-02-22 16:02:43
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalenj o zwołaniu komisji w dniu 23 lutego 2016 r. 2016-02-18 13:05:11
Ogłoszenie Przewodniczacego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozoju i Promocji o zwolaniu komisji w dniu 23 lutego 2016 r. 2016-02-18 13:02:53
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu posiedzenia Rady Miejskiei w Miastku na dzień 26 lutego 2016r., godz.11:00. 2016-02-18 12:56:46
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska o zwołaniu posiedzenia komisji na dzień 24 lutego 2016r., godz. 11:00. 2016-02-18 12:53:17
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji na dzień 17 lutego 2016r., godz. 9:00 2016-02-11 11:24:22
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.4.29.2014/2015.JG o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2016-02-10 15:10:18
Wykaz o przeznaczeniu działki nr 219, położonej w obr. Słosinko, gm. Miastko do sprzedaży w drodze przetargu - WRG.6840.3.3.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-02-10 13:27:55
Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 160, położonej w obr. Świerzenko, gm. Miastko do sprzedaży w drodze przetargu - WRG.6840.3.2.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-02-10 13:25:33
Wykaz o przeznaczeniu działki nr 460/1, położonej w obr. Węgorzynko, gm. Miastko do sprzedaży w drodze przetargu - WRG.6840.3.1.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-02-10 13:22:01
Wykaz o przeznaczeniu działek nr 41,47,48,50 i 53, położonych w obr. Tursko, gm. Miastko do sprzedaży w formie bezprzetargowej - WRG.6840.3.20.2015.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-02-10 13:14:21
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia komisji na dzień 16 lutego 2016r., godz. 11:00. 2016-02-09 14:56:39
2016 2016-02-08 11:50:56
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.1.4.2016.JG z dnia 05.02.2016r. zawiadamiające o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię w sprawie przeprowadzenia postępowania ooś -Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570 - 5+420 2016-02-08 08:44:27
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia komisji na dzień 9 lutego 2016r., godz. 9:00. 2016-02-05 13:46:15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.3.2016.MS z 02.02.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 565; 568; 566; 423/2 obr. ew. 83/2 Miastko oraz działkach 246; 261 obr. ew. 83/5 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-02-05 09:12:09
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.2.2016.MS z 02.02.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 248; 235; 129 obr. ew. 83/5 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-02-05 09:10:36
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części dz. 218/2 przy ul. Szkolnej i dz. 360/19 przy ul. Królowej Jadwigi - WRG.6845.1.62.2016.AMK 2016-02-05 09:03:02
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działek, położonych na terenie miasta i gminy Miastko z przeznaczeniem pod pojemniki na odzież używaną - WRG.6845.1.100.2015.2016.AMK 2016-02-05 09:00:54
wykaz o przeznaczeniu części działki nr 175/10 do dzierżawy przy ul. Polnej w Miastku - WRG.6845.1.55.2016.AMK 2016-02-05 08:58:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.1.2016.MS z 02.02.2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych na działkach nr 517; 423/6; 423/2 obr. ew. 83/2 Miastko oraz działkach 246; 261 obr. ew. 83/5 Miastko. - dokument stracił ważność 2016-02-05 08:58:18
wykaz o przeznaczeniu części działki nr 349/4 do dzierżawy przy ul. Chrobrego w Miastku - WRG.6845.1.61.2016.AMK 2016-02-05 08:57:42
wykaz o przeznaczeniu części działki nr 290/2 do dzierżawy przy ul. Wybickiego w Miastku - WRG.6845.1.60.2016.AMK 2016-02-05 08:56:19
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.34.2015.MS z 28.01.2016r. w sprawie przygotowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ZWiK w Miastku dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Dretynek. - dokument stracił ważność 2016-02-05 08:55:30
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WRG.6220.1.1.2016.JG o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Modernizacja rzeki Kątnik (...) 2016-02-04 09:12:01
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku 2016-02-03 14:24:14
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizykjnej o zwołaniu posiedzenia komisji na dzień 10 lutego 2016r., godz. 11:00. 2016-02-02 11:15:30
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej przy ul. Podlaskiej w Miastku, oznaczonej jako działki 122/1 i 123/1 2016-01-29 14:32:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.33.2015.MS z 22.01.2016r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej z budową kanalizacji deszczowej w Słosinku na działkach nr 9/5, 234, 418, 11/23 obręb ewidencyjny Słosinko. - dokument stracił ważność 2016-01-28 15:13:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.32.2015.MS z 22.01.2016r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka ulicy Koszalińskiej i jej skrzyżowania z ulicą Ogrodową na działkach nr 306/2, 352, 309, 337/5, 337/7, 351/4 obręb ewidencyjny 83/2 Miastko - dokument stracił ważność 2016-01-28 15:11:59
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Gminy Miastko na 2016r. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016-01-28 08:32:28
Ogłoszenie Burmistrza MIastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek nr 610, 611, 613, 614 i 619, położonych w obr. Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.14.2015.2016.SG 2016-01-25 14:05:37
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek nr 523, 524 i 587, położonych w obr. Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.12.2015.2016.SG 2016-01-25 14:00:35
Protokół Nr 9/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku z dnia 11 października, 11 listopada i 12 grudnia 2105 r. 2016-01-20 13:27:38
Protokół Nr 10/2015 z posiedzenie komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 2016-01-20 13:24:21
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 290/2 przy ul. Wybickiego- WRG.6845.1.2.2016.AMK 2016-01-15 07:56:07
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 228/6 przy ul. Kowalskiej- WRG.6845.1.4.2016.AMK 2016-01-15 07:54:54
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 144/11 przy ul. Kowalskiej- WRG.6845.1.1.2016.AMK 2016-01-15 07:53:43
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dz. nr 140/11 przy ul. Dworcowej w Miastku 2016-01-15 07:49:52
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu dz. nr 12/4 przy ul. Koszalińskiej w Miastku 2016-01-15 07:48:17
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 32 przy ul. Koszalińskiej - WRG.6845.1.5.2016.AMK 2016-01-15 07:46:34
OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "ARMII KRAJOWEJ - MICKIEWICZA" - dokument stracił ważność 2016-01-12 07:41:20
Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej działkę nr 95, położoną w obr. Gatka , gm. Miastko - WRG.6840.3.24.2015.SG 2016-01-07 12:44:59
Uchwała PKW w sprawie rozwiązania obwodowych komisji do spraw referendum.pdf 2016-01-07 10:43:23
Terminarz wywozu nieczystości stałych w mieście i gminie Miastko 2016 2015-12-31 09:41:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.26.2015.MS z 14.12.2015r. w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającen na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie ulic Klonowa - Wiązowa - dokument stracił ważność 2015-12-24 07:51:18
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.34.2015.MS z 17.12.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociagowej w miejscowości Dretynek do zabudowań mieszkalnych na działkach nrn 299/3 i 298/2 obręb ewidencyjny Dretynek - dokument stracił ważność 2015-12-21 15:59:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.33.2015.MS z 16.12.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej z budową kanalizacji deszczowej w Słosinku - dokument stracił ważność 2015-12-21 15:56:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.32.2015.MS z 16.12.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka ulicy Koszalińskiej i jej skrzyżowania z ulicą Ogrodową w Miastku - dokument stracił ważność 2015-12-21 15:53:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku, zmienionej uchwałą Nr VII/48/2015 z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady miejskiej w Miastku w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2015-12-17 11:07:43
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Miastko na 2016 rok. 2015-12-17 11:03:47
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 2015-12-17 11:01:32
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Armii Krajowej - Mickiewicza". 2015-12-17 10:57:44
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla terenu Gminy Miastko. 2015-12-17 10:54:57
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015 - 2025. 2015-12-17 10:51:34
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2016 rok. 2015-12-17 10:42:54
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2015-12-17 10:38:17
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. 2015-12-17 10:36:39
Projekty uchwał na XVIII posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku - dnia 30.12.2015r. 2015-12-17 10:32:38
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 438/3 i 479/1 przy ul. Gościnnej w Miastku na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-12-16 08:27:31
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 27/7 przy ul. Łąkowej w Miastku - WRG.6845.1.95.2015.AMK 2015-12-16 08:25:31
Komunikat Burmistrza w sprawie dezyderacji na terenie Gminy Miastko 2015-12-16 08:20:32
Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Gdańsku o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki 2015-12-11 08:56:05
Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym na sprzedaż fotoradaru wraz z netbook Dell 2015-12-03 09:04:46
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości na rzecz dotychczasowych dzierżawców WRG.6845.1.93.2015.AMK 2015-12-01 12:41:18
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.30.2015.MS z 23.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-25 13:09:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.27.2015.MS z 20.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-25 13:07:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.26.2015.MS z 20.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-25 13:04:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.28.2015.MS z 20.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-24 15:27:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.29.2015.MS z 16.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-19 14:45:48
Protokół Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku w dniu 11 wrzesnia 2015 r. 2015-11-18 12:18:28
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2016. ? (druk nr 202/XVII), 2015-11-18 11:07:51
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/4, położonej w obrębie 83/2 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko ? (druk nr 201/XVII), 2015-11-18 11:04:03
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 140/11, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ? (druk nr 200/XVII), 2015-11-18 11:02:37
Prpjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 438/3 i 479/1, położonych w obrębie 83/2 m. Miastko stanowiących własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ? (druk nr 199/XVII), 2015-11-18 10:59:57
Projekt uchwaly w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy działek, położonych w obrębach 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko oraz w obrębach Przęsin, Węgorzynko Kwisno gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami ? (druk nr 198/XVII), 2015-11-18 10:57:38
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w Gminie Miastko ? (druk nr 197/XVII), 2015-11-18 10:55:55
Projekt uchwaly wsprawie opłaty targowej w Gminie Miastko - (druk nr 196 /XVII), 2015-11-18 10:54:16
Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Miastko - (druk nr 195/XVII), 2015-11-18 10:52:30
Projekt uchwaly w sprawie podatku od nieruchomości w Gminie Miastko ? (druk nr 194 /XVII), 2015-11-18 10:51:10
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w Gminie Miastko - (druk nr 193 /XVII), 2015-11-18 10:49:36
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. - (druk nr 192/XVII), 2015-11-18 10:15:20
Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2015 roku. 2015-11-18 10:12:52
Nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko 2015-11-17 12:54:33
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.28.2015.MS z 02.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-10 14:41:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6721.1.8.2015.RR z dnia 02.11.2015r. - dokument stracił ważność 2015-11-05 14:48:06
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.27.2015.MS z 23.10.2015r. - dokument stracił ważność 2015-10-28 11:06:18
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.4.25.2014.JG o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa 2015-10-27 08:47:46
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.26.2015.MS z 22.10.2015r. - dokument stracił ważność 2015-10-26 15:28:27
Ogłoszenie z dnia 23.10.2015 r. w sprawie: projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gminy Miastko - dokument stracił ważność 2015-10-23 12:25:59
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Miastku. 2015-10-22 12:53:47
Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniach: 3.06, 10.06, 24.06, 01.07.2015 r. 2015-10-21 14:45:15
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2016-2019. 2015-10-21 13:30:36
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu pt."Plan uciepłownienia m. Miastko woj. pomorskie" na lata 2015 - 2025 2015-10-20 16:54:41
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu pt. "Koncepcja modernizacji źródła ciepła ZEC Miastko" 2015-10-20 16:27:12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego w Miastku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miastku w drodze wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów 2015-10-20 16:24:56
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Miastko do opracowania "Lokalnego Programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej dla Gminy Miastko" 2015-10-20 16:22:09
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z Fundacji Lokalna Grupa Działania "WRZECIONO" 2015-10-20 16:19:46
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, sposobu pobierania tych opłat oraz określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania 2015-10-20 16:18:06
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 131/4, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-10-20 15:55:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko 2015-10-20 15:54:18
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016" 2015-10-20 15:52:26
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miastko do Związku Gmin Pomorskich 2015-10-20 15:50:18
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko 2015-10-20 15:48:49
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy-porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. ?Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego ? edycja 2015? 2015-10-20 15:47:16
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Bytowskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Miastko. 2015-10-20 15:42:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu w ramach wspólnej realizacji zadania "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Miastko" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020 2015-10-20 15:39:00
Projekty uchwał na XVI posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 23.10.2015 rok 2015-10-20 15:29:44
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.30.2015.MS z 15.10.2015r. - dokument stracił ważność 2015-10-20 07:38:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.29.2015.MS z 15.10.2015r. - dokument stracił ważność 2015-10-16 15:15:43
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Koszalińskiej 20 w Miastku na rzecz jego najemcy 2015-10-12 15:51:54
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 140/7 przy ul. Dworcowej w Miastku na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-10-12 15:49:55
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Miastku - WRG. 6845.1.84.2015.AMK . 2015-10-08 12:23:42
Aktualizacja "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Miastko do roku 2030" 2015-10-08 11:34:14
Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lata 2014-2020 2015-10-08 11:24:36
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków (...) znak DROŚ-G.7440.1.4.2015 2015-10-07 13:40:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.28.2015.MS z 30.09.2015r. - dokument stracił ważność 2015-10-06 07:53:16
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.27.2015.MS z 28.09.2015r. - dokument stracił ważność 2015-10-01 07:18:12
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Z DNIA 28.09.2015 r. na stanowisko Podinspektora ds. księgowości budżetowej - dokument stracił ważność 2015-09-30 14:41:14
I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4 przy ul. Kolejowej 2 w Miastku - dokument stracił ważność 2015-09-30 13:14:05
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,oznaczonej jako działka 59/6 przy ul. Kolejowej w Miastku - dokument stracił ważność 2015-09-24 12:10:38
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. obsługi inwestorów zewnętrznych - dokument stracił ważność 2015-09-24 11:35:01
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek oznaczonych numerami 610, 611, 613, 614 i 619, położonych w obr. Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.14.2015.SG 2015-09-24 09:20:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6721.2.2.2015.MS z dnia 16.09.2015 r. 2015-09-21 14:45:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.26.2015.MS z dnia 17.09.2015 r. 2015-09-21 14:32:26
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad,trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Gminy Miastko dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 2015-09-21 13:51:39
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Miastku. 2015-09-21 13:43:42
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/101/2015 RadyMiejskie w Miastku z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Miastku. 2015-09-21 13:42:03
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek nr 523, 524, 525, 587 i 588, położonych w obr. Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.12.2015.SG 2015-09-18 11:56:26
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2015-09-17 08:42:43
projekt uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na zawarcier porozumienia międzygminnego w sprawie zapewnienia trasnsportu i opieki dla dziecie niepełnosprawnychj. 2015-09-17 08:40:20
projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2015-09-17 08:35:16
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 20 przy ul. Koszalińskiej w Miastku. 2015-09-17 08:33:26
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 100/1, położonej w obrębie 83/2 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2015-09-17 08:31:27
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżway działek,położonych w obrębach 83/1,83/2,83/3 i 83/4 m.Miastko z dotychcasowymi dzierżawcami. 2015-09-17 08:29:05
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2015-09-17 08:23:07
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w obrębach : Węgorzynko, Świeszyno, Przęsin, Pasieka i Świerzno 2015-09-15 13:47:22
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę działki nr 83/5, położonej w obr. Przęsin, gm. Miastko 2015-09-15 13:15:06
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lata 2014 - 2020" 2015-09-15 09:22:38
projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Miastko do roku 2030 2015-09-15 09:04:44
Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 25 września 2015 r. 2015-09-15 08:39:20
Dofinansowanie usuwania materiałów zawierających azbest 2015-09-15 08:15:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.11.2015.RR z dnia 08.09.2015 r. 2015-09-15 08:10:49
Obwieszczenie SKO o uchyleniu decyzji środowiskowej znak WGN.6220.4.19.JG 2015-09-10 09:23:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.12.2015.RR z dnia 07.09.2015 r. 2015-09-09 14:53:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.19.2015.RR z dnia 07.09.2015 r. 2015-09-09 14:51:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.23.2015.RR z dnia 03.09.2015 r. 2015-09-09 14:48:29
WYPRAWKA SZKOLNA 2015 - dokument stracił ważność 2015-08-25 08:32:11
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko 2015-08-24 14:47:57
III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Podlaskiej w Miastku - dokument stracił ważność 2015-08-24 11:27:00
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych 2015-08-21 12:57:02
Projek uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 2015-08-21 12:52:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 stycznia 2013 w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych 2015-08-21 12:50:39
Projekt uchwały w sprawie współdziałania i powierzenia gminie Bytów realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 2015-08-21 12:48:26
Projekt uchwały w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku 2015-08-21 12:39:49
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miastko do inicjatywy pod nazwą ?Porozumienie między Burmistrzami? dla zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym 2015-08-21 12:36:26
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Miastku 2015-08-21 12:34:00
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 140/7, położonej w obrębie 83/3 m. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-08-21 12:32:17
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 95, położonej w obrębie Gatka, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko 2015-08-21 12:29:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Kwisno ? Szydlice działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/4, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko 2015-08-21 12:25:46
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie lokali mieszkalnych do zasobu Gminy Miastko od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie 2015-08-21 12:23:29
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a Skarbem Państwa ? Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe ? Nadleśnictwo Dretyń 2015-08-21 12:20:21
Prijekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miastko, a Skarbem Państwa ? Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe ? Nadleśnictwo Miastko 2015-08-21 12:17:16
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 50/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 czerwca 2013 roku, w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów 2015-08-21 12:12:23
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 r. 2015-08-21 12:00:39
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu w formie dotacji celowej 2015-08-21 11:58:23
Projekty uchwał na XIV posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 28.08.2015 rok 2015-08-21 11:42:36
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.24.2015.RR z 18.08.2015r. - dokument stracił ważność 2015-08-19 15:03:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.22.2015.RR z 18.08.2015r. - dokument stracił ważność 2015-08-19 15:01:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.21.2015.RR z 18.08.2015r. - dokument stracił ważność 2015-08-19 14:58:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.20.2015.RR z 18.08.2015r. - dokument stracił ważność 2015-08-19 14:55:42
OBWIESZCZENIE RDOŚ w Gdańsku o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo wraz z rozbiórką istniejącej linii 220kV Gdańsk 1-Żydowo" 2015-08-13 14:10:38
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu lokalu niemieszkalnego nr 4 przy ul. Kolejowej 2 w Miastku 2015-08-07 14:14:30
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu działki nr 59/6 przy ul. Kolejowej w Miastku 2015-08-07 14:13:22
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 14/1 przy ul. Kowalskiej- WRG.6845.1.68.2015.AMK 2015-08-07 14:11:29
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka numer 160, położonej w obr. Świerzenko, gm. Miastko - WRG.6840.3.10.2014.2015.SG 2015-08-06 09:43:14
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki gruntu oznaczonej numerm 219, położonej w obr. Słosinko, gm. Miastko - WRG.6840.3.11.2014.2015.SG 2015-08-06 09:39:12
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki gruntu oznaczonej numerem 56/2, położonej w obr. Świeszyno, gm. Miastko - WRG.6840.3.7.2015.SG 2015-08-06 09:35:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.23.2015.RR z 24.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-27 15:33:16
Postanowienie nr WRG.6733.11.2015.RR z dnia 24.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-27 15:25:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.16.2015.RR z 23.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-24 14:41:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.14.2015.RR z 13.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-17 13:29:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.13.2015.RR z 13.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-17 13:23:02
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości stanowiącej działki nr 450,451,452,453,454 i 455, położonej w m. Węgorzynko, gm. Miastko z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - WRG.6845.2.24.2015.SG 2015-07-13 13:30:15
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego - dokument stracił ważność 2015-07-13 10:50:33
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działek nr 610,611,613,614 i 619 położonych w m. Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.14.2015.SG 2015-07-13 10:22:26
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działek nr 523,524,525,587 i 588 położonych w m. Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.12.2015.SG 2015-07-13 10:19:02
Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 9a, położonej w m. Dretynek, gm. Miastko, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - WRG.6840.3.15.2015.SG 2015-07-13 10:12:23
OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ ? ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY MIASTKO - dokument stracił ważność 2015-07-13 10:11:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w m. Przęsin, Pasieka, Przeradź, na rzecz dotychczasowych dzierżawców - WRG.6845.2.22.2015.SG 2015-07-13 10:08:11
Sprostowanie do OBWIESZCZENIA o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe miasta i gminy Miastko do roku 2030 - dokument stracił ważność 2015-07-13 08:21:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.9.2015.RR z 07.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-09 15:02:04
Obwieszczenie Burmistrza Miastka 2015-07-09 11:11:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.24.2015.RR z 07.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-08 14:52:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.22.2015.RR z 06.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-08 14:46:17
II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Podlaskiej w Miastku, oznaczonej jako działki 122/1 i 123/1 2015-07-07 14:41:17
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.15.2015.RR z 03.07.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-06 15:39:43
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.14.2015.RR z 30.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-07-03 13:52:17
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 228/6 przy ul. Długiej - WRG.6845.1.64.2015.AMK 2015-07-03 13:46:18
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/6 przy ul. Dworcowej- WRG.6845.1.66.2015.AMK 2015-07-03 13:44:40
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 423 przy ul. Podlaskiej- WRG.6845.1.65.2015.AMK 2015-07-03 13:43:02
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 34/5 przy ul. Koszalińskiej- WRG.6845.1.59.2015.AMK 2015-07-03 13:41:55
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 217/1 przy ul. Szkolnej w Miastku na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-07-02 12:36:15
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 410 w Miastku przy ul. Podlaskiej- WRG.6845.1.62.2015.AMK 2015-07-02 12:34:51
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2015r. 2015-07-02 09:09:45
Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli - J. Lednik i Głębokie czerwiec 2015r. 2015-07-02 08:53:14
wykaz nieruchomości przy ul. Młodzieżowej w Miastku - WRG.6845.1.56.2015.AMK 2015-07-01 09:03:14
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ul. Młodzieżowej w Miastku - WRG.6845.1.57.2015.AMK 2015-07-01 09:01:57
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.12.2015.RR z 26.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-29 11:42:48
projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r. - (druk nr 130/III), 2015-06-26 09:17:07
projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku - (druk nr 129/III), 2015-06-26 09:15:47
projekt uchwału w sprawie współdziałania i powierzenia gminie Bytów realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - (druk nr 128/III), 2015-06-26 09:14:18
projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki , kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miastko ? (druk nr 127/III), 2015-06-26 09:12:38
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400KV Gdańsk Przyjaźń ? Żydowo Kierzkowo na terenie Gminy Miastko ? (druk nr 126/III), 2015-06-26 09:11:02
projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2015 ? 2020 - (druk nr 125/XIII), 2015-06-26 09:08:15
Projekty uchwał na XIII posiedzenie Rady Miejskie w Miastku w dn. 3 lipca 2015 r. 2015-06-26 09:04:43
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe miasta i gminy Miastko do roku 2025 - dokument stracił ważność 2015-06-25 15:04:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.21.2015.RR z dnia 23.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-25 14:59:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.20.2015.RR z dnia 23.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-25 14:22:28
oświadczenie majątkowe Przewodniczącgo rady Miejskiej w Miastku Jana Basary za 2014r 2015-06-25 07:19:41
Burmistrza Miastka Romana Ramiona za 2014r 2015-06-25 07:16:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.19.2015.RR z dnia 22.06.2015r. 2015-06-24 09:35:00
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6733.15.2015.RR z 22.06.2015r. 2015-06-24 09:27:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej część działki nr 219, położonej w obrębie Zadry, gm. Miastko, z przeznaczeniem pod lokalizację tablicy reklamowej - WRG.6845.2.21.2015.SG 2015-06-22 16:19:24
Zapytanie ofrtowe w sprawie obsługi prawnej Rady Miejskiej w Miastku - dokument stracił ważność 2015-06-22 15:15:22
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.9.2015.RR z 16.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-18 13:42:03
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Z DNIA 15.06.2015 r. naboru na stanowisko Podinspektora ds. obsługi inwestorów zewnętrznych 2015-06-17 14:38:12
Tomasz Zielonka - Zastępca Burmistrza Miastka 2015-06-17 11:10:01
Renata Kiempa - Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku 2015-06-17 10:41:03
Piotr Mazurek - Prezes ZEC Sp. z o.o. w Miastku 2015-06-17 10:40:25
Jerzy Godlewski - Prezes ZWiK Sp. z o.o. w Miastku 2015-06-17 10:39:44
Beata Sadecka - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MGOPS w Miastku 2015-06-17 10:39:04
Justyna Łaptosz - Podinspektor ds. Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Miastku 2015-06-17 10:38:10
Krystyna Ramion - Kierownik Sekcji Świadczeń Pomocy Środowiskowej MGOPS w Miastku 2015-06-17 10:37:17
Andrzej Tyl - Kierownik MGOPS w Miastku 2015-06-17 10:36:17
Ewa Szyca - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Miastku 2015-06-17 10:35:36
Lucyna Pakuła - Lachowicz - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Miastku 2015-06-17 10:35:05
Danuta Surmacz - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku 2015-06-17 10:34:27
Paweł Biernacki - Dyrektor Zespołu Szkół w Dretyniu 2015-06-17 10:33:19
Barbara Ilkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piaszczynie 2015-06-17 10:32:01
Wiesław Gryń - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wałdowie 2015-06-17 10:11:35
Anetta Orczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słosinku 2015-06-17 10:10:44
Iwona Ryckiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świerznie 2015-06-17 10:09:55
Mariola Kopeć - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku 2015-06-17 10:07:55
Halina Gierszewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku 2015-06-17 10:07:18
Kazimierz Kowalewski - Dyrektor Gimnazjum im. Jana pawła w Miastku 2015-06-17 10:06:36
Lech Warsiński - Dyrektor OSiR w Miastku 2015-06-17 10:05:55
Janusz Gawroński - Dyrektor MGOK Miastko 2015-06-17 10:03:22
Jerzy Dolny - Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku 2015-06-17 10:02:21
Krzysztof Kuc - Komentadan Straży Miejskiej w Miastku 2015-06-17 10:00:52
Mateusz Kot - Kierownik Referatu Podatkowego UM Miastko 2015-06-17 09:59:43
Jolanta Ramion - Kubisiak - Kierownik Referatu Obsługi Szkół UM Miastko 2015-06-17 09:57:27
Jerzy Wójtowicz - Naczelnik Wydziału Oświaty UM Miastko 2015-06-17 09:56:35
Wiesława Wasiuta - Naczelnik Wydziału Finansowego UM Miastko 2015-06-17 09:54:50
Aleksander Sikorski - Naczelnik Wydziału WGN UM Miastko 2015-06-17 09:53:22
Konrad Remelski - Naczelnik Wydziału Promocji UM Miastko 2015-06-17 09:52:35
Izabela Klasa - Naczelnik Wydziału IT UM Miastko 2015-06-17 09:52:00
Jan Gajo - Sekretarz Miastka 2015-06-17 09:50:40
Stefan Mayer - Skarbnik Miastka 2015-06-17 09:49:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.11.2015.RR z dnia 15.06.2015r. 2015-06-16 13:04:51
Projekt uchwałypowołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Miastku 2015-06-16 12:18:37
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miastko 2015-06-16 12:14:35
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/106/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastko 2015-06-16 12:12:18
Projekt uchwały w sprawie . zmiany uchwały Nr XI/66/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 maja 2015r. 2015-06-16 12:08:59
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Powiatu Bytowskiego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym 83/4 m. Miastko oraz w obrębie Węgorzynko 2015-06-16 12:07:00
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ewidencyjnym 59/6, położonej w obrębie 83/1 m. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko 2015-06-16 12:04:47
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 9a, położonej w Dretynku, gm. Miastko, na rzecz dotychczasowego najemcy 2015-06-16 12:02:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miastko, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 512/5 2015-06-16 11:59:50
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko 2015-06-16 11:57:04
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 r. 2015-06-16 11:50:21
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2014 rok - dokument stracił ważność 2015-06-16 11:48:39
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Miastko za 2014 rok 2015-06-16 11:46:04
Projekty uchwał na XII posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 19.06.2015 rok 2015-06-16 11:40:40
Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dn.2,20 i 28 maja 2015 r. 2015-06-15 09:10:47
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników sądowych 2015-06-12 15:09:16
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Miastku - WRG.6845.1.55.2015.AMK 2015-06-12 13:07:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.16.2015.RR z dnia 10.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-11 14:59:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.8.2015.RR z dnia 01.06.2015r. - dokument stracił ważność 2015-06-05 14:40:41
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę działki nr 69/1 położonej w obr. Wałdowo, gm. Miastko z przeznaczeniem na cele rolne. 2015-06-03 09:32:23
III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 535 przy ul. Jaśminowej w Miastku 2015-06-02 13:25:21
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 288/1 przy ul. Wybickiego - WRG.6845.1.42.2015.AMK 2015-06-02 11:26:49
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 283/4 przy ul. Wybickiego- WRG.6845.1.47.2015.AMK 2015-06-02 11:24:33
Protokół Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dn. 15 stycznia 2015 r. 2015-06-01 16:59:18
Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dn. 30 grudnia 2014 r. 2015-06-01 16:57:47
Protokół nr 4/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8.04.2015r. 2015-05-29 14:33:15
Protokół Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 06.02, 06.03.2015r.. 2015-05-29 14:31:38
Komisja Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 2015-05-29 14:12:55
Komisja Rewizyjna 2015-05-29 14:07:57
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Z DNIA 14.05.2015 r. - dokument stracił ważność 2015-05-29 12:52:47
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Z DNIA 20.05.2015 r. - dokument stracił ważność 2015-05-29 12:51:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.15.2015.RR z dnia 27.05.2015r. - dokument stracił ważność 2015-05-29 08:45:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.14.2015.RR z dnia 26.05.2015r. - dokument stracił ważność 2015-05-29 08:43:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.13.2015.RR z dnia 25.05.2015r. - dokument stracił ważność 2015-05-28 15:02:28
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji 2015-05-28 08:25:51
Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 2015-05-28 08:25:32
Komisja Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 2015-05-28 08:24:24
Komisja Rewizyjna 2015-05-28 08:20:59
Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. 2015-05-26 12:37:36
projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. Wieś roku 2015 w Gminie Miastko 2015-05-21 13:55:45
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki nr 10/11 w m. Węglewo stanowiącej własność Skarbu Państwa- Agencjruchomości Rolnych do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2015-05-21 13:52:20
projekt uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu stypendialnego dla uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Miastko uczących się języka regionalnego lub języka mniejszości narodowych 2015-05-21 13:49:15
projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do realizacji .Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015- 2019. 2015-05-21 13:47:26
projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miastko 2015-05-21 13:45:53
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Bytowskim, dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Miastko szkoły mistrzostwa sportowego na poziomie gimnazjum. 2015-05-21 13:44:31
projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Role . Żabno na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Role . Wiatrołom i sołectwo Żabno . 2015-05-21 13:34:55
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 83/4 m. Miastko, stanowiących własność Gminy Miastko 2015-05-21 12:53:54
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 217/1, położonej w obrębie 83/5 m. Miastko stanowiącej własnośćawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2015-05-21 12:52:07
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy działek, położonych w obrębach miasta i gminy Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami 2015-05-21 12:48:38
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu niemieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Kolejowej 2 w Miastku 2015-05-21 12:22:59
przetarg na nieruchomość zabudowaną, położoną w Miastku przy ul. Podlaskiej 36-37 2015-05-21 12:20:18
przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku ? zmiany projekt uchwały w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 2015-05-21 12:18:38
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 r. 2015-05-21 12:16:11
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2015 r. 2015-05-21 12:08:46
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu 2015-05-21 12:03:20
projekty uchwał na XI sesję w dniu 29 maja 2015 r. 2015-05-21 11:27:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.12.2015.RR z dnia 18.05.2015r. - dokument stracił ważność 2015-05-21 10:32:58
przetarg na dzierżawę działki nr 413 przy ul. Podlaskiej - WRG.6845.1.22.2015.AMK 2015-05-20 13:12:10
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 104/5 przy ul. Konstytucji 3 Maja - WRG.6845.1.50.2015.AMK 2015-05-20 13:07:37
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 412 przy ul. Podlaskiej- WRG.6845.1.49.2015.AMK 2015-05-20 13:05:27
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki numer 56/2, położonej w obrębie Świeszyno, gm. Miastko - WRG.6840.3.7.2015.SG 2015-05-13 13:09:22
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 47/41 przy ul. Podlaskiej- WRG.6845.1.41.2015.AMK 2015-05-13 12:40:19
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 423 przy ul. Podlaskiej- WRG.6845.1.45.2015.AMK 2015-05-13 12:38:29
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 405 przy ul. Podlaskiej- WRG.6845.1.46.2015.AMK 2015-05-13 12:36:18
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/6 przy ul. Dworcowej- WRG.6845.1.44.2015.AMK 2015-05-13 12:33:55
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2015-05-11 15:23:05
IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka numer 460/1, położonej w obr. Węgorzynko, gm. Miastko - WGN.6840.3.6.2014.2015.SG 2015-05-08 10:37:42
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy lokalu użytkowego w Żabnie - WRG.6845.2.11.2015.SG 2015-05-07 13:26:42
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. obsługi inwestorów zewnętrznych 2015-05-06 13:37:25
II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki gruntu oznaczonej numerem 219, położonej w obrębie Słosinko, gm. Miastko - WGN.6840.3.11.2014.2015.SG 2015-05-06 08:59:55
II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 160, położonej w obr. Świerzenko, gm. Miastko - WGN.6840.3.10.2014.2015.SG 2015-05-06 08:27:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.11.2015.RR z dnia 30.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-05-04 09:42:30
Zmiana ogłoszenia na stanowisko Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne 2015-04-29 09:04:46
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. 2015-04-27 13:47:19
Zawiadomienie dotyczące naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dokument stracił ważność 2015-04-23 14:24:47
Przetarg na działkę nr 535 przy ul. Jaśminowej w Miastku - dokument stracił ważność 2015-04-21 15:07:24
Wykaz o przeznaczeniu działki nr 157/3, położonej w obr. Dretyń, gm. Miastko do dzierżawy - WRG.6845.2.16.2015.SG 2015-04-21 14:22:57
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego - dokument stracił ważność 2015-04-21 13:51:06
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji - dokument stracił ważność 2015-04-21 13:49:31
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24.04.2015 rok 2015-04-21 10:20:56
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 69/1 , położonej w Wałdowie, gm. Miastko - WRG.6845.2.15.2015.SG 2015-04-20 13:04:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.6.2015.RR z dnia 15.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-20 10:00:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.7.2015.RR z dnia 15.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-17 15:01:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.6.2015.RR z dnia 15.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-17 14:58:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.5.2015.RR z dnia 15.04.2015r. 2015-04-17 14:55:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.4.2015.RR z dnia 15.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-17 14:50:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.3.2015.RR z dnia 15.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-17 14:47:09
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 20 przy ul. Łąkowej - WRG.6845.1.31.2015.AMK 2015-04-17 10:50:55
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy działki nr 403 przy ul. Podlaskiej- WRG.6845.1.34.2015.AMK 2015-04-17 10:49:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.9.2015.RR z dnia 14.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-16 12:25:39
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.8.2015.RR z dnia 14.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-16 12:23:23
wykaz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami 2015-04-16 10:27:49
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/6 przy ul. Dworcowej 2015-04-16 10:18:00
wykaz nieruchomości o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 291/9 przy przy ul. Wybickiegoj w Miastku 2015-04-16 10:17:07
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części śródmieścia Miastka pn. ARMII KRAJOWEJ - CHROBREGO - WRG.6721.1.2.2015.RR z dn. 13.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-15 10:05:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.1.2015.RR z dnia 02.04.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-08 14:24:26
Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości, położonych w obr. Węgorzynko, gm. Miastko do dzierżawy - WRG.6845.2.56.2015.SG 2015-04-08 09:49:10
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Miastk kadencja 2014- 2018 2015-04-08 08:34:12
OGŁOSZENIE o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko - WIT.6720.1.8.2014.RR z 30.03.2015r. - dokument stracił ważność 2015-04-01 08:31:57
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastko za 2014r. 2015-03-31 15:11:04
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 2015-03-31 15:10:44
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Miastku na posiedzenie nadzwyczajne w dniu 01.04.2015r. 2015-03-31 15:01:40
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.2.2015.RR z 27.03.2015r. - dokument stracił ważność 2015-03-31 14:33:39
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.4.20.2014.JG w sprawie wydania decyzji o odmowie wydania decyzji środowiskowej 2015-03-31 14:09:49
Rejestr klubów dziecięcych, prowadzony przez Burmistrza Miastka 2015-03-31 11:30:31
wykaz nieruchomości o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 34/2 przy ul. Koszalińskiej w Miastku 2015-03-30 13:26:52
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 33/3 przy ul. Koszalińskiej w Miastku 2015-03-30 13:25:52
Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości - działka nr 83/5, położona w obr. Przęsin, gm. Miastko, do dzierżawy - WRG.6845.2.3.2015.SG 2015-03-30 09:40:09
informacja w sprawie wykonania zabezpieczenia pasem przeciwpożarowym nie uprawianych gruntów przylegających do lasów 2015-03-27 11:48:09
Konsultacje społeczne projektów aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 2015-03-27 11:15:10
ocena jakości wody w wodociągach ZWIK w Miastku sp. z o.o w 2014r. 2015-03-27 11:09:02
wykaz nieruchomości o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 14/8 przy przy ul. Kowalskiej w Miastku 2015-03-26 09:43:18
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 140/6 przy ul. Dworcowej 2015-03-26 09:41:34
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 423 przy ul. Podlaskiej 2015-03-26 09:39:16
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 20 przy ul. Łąkowej 2015-03-26 09:38:03
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Rodzinnej - dokument stracił ważność 2015-03-26 09:34:06
UWAGA !!! ZMIANY W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH - dokument stracił ważność 2015-03-23 14:31:41
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim w Miastku 2015-03-23 12:36:54
UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIASTKU 2015-03-23 09:25:10
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku. 2015-03-18 09:31:09
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wołcza Wielka gm. Miastko stanowiącej dz. nr 10/48 w części opow. 695 m2 stanowiącej własność g. Miastko z przeznaczeniem na budowe i uzytkowanie stanicy wędkarskiej Okręgu Słupskiego Polskiego Związku Wedkarskiego Koła "Karaś" w Miastku na jeziorem Wołczyca.j 2015-03-18 09:19:27
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżway działek poł. w obr. 83/1;83/2;83/3;84/4 i 83/5 m. Miastko z dotychcsowymi dzierżawcami. 2015-03-18 09:12:59
projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miastko do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Dzialania Partnerstwo Dorzecze Słupi" 2015-03-18 09:08:29
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko poł. w obr.Role - Żabno gm. Miastko na rzecz Skarbu Panstwa - Nadleśnictwa Trzebielino. 2015-03-18 09:06:15
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miastko na lata 2015 - 2017 2015-03-18 09:03:41
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzenengo miasta i gminy Miastko 2015-03-18 08:59:35
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmianw budżecie Gminy na 2015 rok. 2015-03-18 08:55:40
Projekty uchwał Rady na sesję w dniu 27 marca 2015 r. 2015-03-18 08:51:14
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Miastku 2015-03-16 16:49:28
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.1.2015.RR z 13.03.2015r. - dokument stracił ważność 2015-03-13 12:51:17
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.2.2015.RR z 11.03.2015r. - dokument stracił ważność 2015-03-13 11:09:48
Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku ogłasza XI przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego w Miastku przy ul. Armii Krajowej 34. 2015-03-11 15:55:10
wykaz nieruchomości o przeznaczeniu do dzierżawy przy ul. Królowej Jadwigi w Miastku 2015-03-10 08:46:06
wykaz nieruchomości o przeznaczeniu do dzierżawy przy ul. Chrobrego w Miastku 2015-03-10 08:44:47
wykaz nieruchomości o przeznaczeniu do dzierżawy przy ul. Podlaskiej w Miastku 2015-03-10 08:42:51
wykaz nieruchomości o przeznaczeniu do dzierżawy przy ul. Dworcowej w Miastku 2015-03-10 08:41:17
wykaz nieruchomości o przeznaczeniu do dzierżawy przy ul. Kowalskiej w Miastku 2015-03-10 08:39:41
wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy przy ul. Kowalskiej w Miastku 2015-03-10 08:38:19
wykaz nieruchomości o przeznaczeniu do dzierżawy przy ul. Gen.Wybickiego w Miastku 2015-03-10 08:34:58
Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości , stanowiącej część działki nr 139/4, położonej w Świeszynie , gm. Miastko do dzierżawy - WGN.6845.2.8.2015.SG 2015-03-06 08:31:00
Wzór zgłoszenie kandydatów do Obwodowej Komisji WYborczej 2015-03-04 10:28:41
Wybory Prezydenta RP 2015 2015-03-04 10:27:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.7.2015 z dnia 26.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-27 13:23:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.6.2015 z dnia 26.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-27 13:19:05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.5.2015 z dnia 26.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-27 13:16:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.4.2015 z dnia 26.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-27 13:14:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.3.2015 z dnia 26.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-27 13:12:12
Wizualizacja wyborów samorządowych Państwowej Komisji WYborczej 2015-02-26 14:33:05
Wizualizacja wyborów samorządowych 16 listopada 2014r. 2015-02-26 14:31:51
Wizualizacja wyborów 2015-02-26 14:30:39
Wizualizacja wyborów 16 listopad 2014r 2015-02-26 14:29:32
Protokoły 2015-02-24 11:35:16
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27.02.2015 rok 2015-02-24 10:31:01
analiza stanu gospodarki odpadami za 2013r. 2015-02-18 09:50:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.2.2015 z dnia 12.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-13 13:31:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.1.2015 z dnia 09.02.2015r. - dokument stracił ważność 2015-02-11 13:52:45
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.4.17.2014.JG o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa Kurnika na dz.nr 337/4 obręb Pasieka 2015-02-11 10:25:48
Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 2015-02-06 14:15:34
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji 2015-02-06 14:13:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA z dnia 06.02.2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo na terenie gminy Miastko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2015-02-06 11:33:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Rodzinnej w Miastku. WGN 6840.1.5.2015ASz 2015-02-05 09:52:29
Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki oznaczonej numerem 460/1, położonej w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko - WGN.6840.3.6.2014.2015.SG 2015-02-05 09:50:39
Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 160, położonej w obr. Świerzenko, gm. Miastko - WGN.6840.3.10.2014.2015.SG 2015-02-05 09:28:53
Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 219, położonej w obr. Słosinko, gm. Miastko - WGN.6840.3.11.2014.2015.SG 2015-02-05 09:24:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.17.2014 z dnia 27.01.2015r. - dokument stracił ważność 2015-01-28 14:55:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.19.2014 z dnia 20.01.2015r. - dokument stracił ważność 2015-01-20 14:20:05
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Miastku przy ulicy Jaśminowej, oznaczonej jako działka numer 535 - WGN.6840.1.2.2015.ASz - dokument stracił ważność 2015-01-20 09:20:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Fabrycznej w Miastku - WGN 6845.1.7. 2015.ASz 2015-01-20 09:16:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Gen.Wybickiego w Miastku - WGN 6845.1.8.2015.ASz 2015-01-20 09:14:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Podlaskiej w Miastku - WGN 6845.1. 9. 2015.ASz 2015-01-20 09:12:43
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę działki nr 103, położonej w obr. Dretynek, gm. Miastko - WGN.6845.49.2014.2015.SG 2015-01-15 09:55:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WGN.6840.2.14.2014.2015.AMK 2015-01-15 09:53:58
Wykaz nieruchomości, położonej w obr. Pasieka , gm. Miastko do dzierżawy - WGN.6845.2.55.2014.2015.SG 2015-01-15 09:52:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Gen.Wybickiego w Miastku - WGN 6845.1. 3. 2015.ASz 2015-01-15 09:23:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Kowalskiej w Miastku - WGN 6845.1.1.2015.ASz 2015-01-15 09:21:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Kowalskiej w Miastku - WGN 6845.1.2. 2015.ASz 2015-01-15 09:19:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Gen.Wybickiego w Miastku - WGN 6845.1.4. 2015.ASz 2015-01-15 09:18:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Rodzinnej w Miastku - WGN.6840.1.1.2015.ASz 2015-01-15 09:16:23
2015 2015-01-13 09:29:02
Protokół nr III/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2014 2015-01-13 09:28:24
Protokół nr II/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2014 2015-01-13 09:27:27
Protokół nr I/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2014 2015-01-13 09:26:42
Czesław Żmidziński - Radny 2015-01-13 08:32:19
Witold Zajst - Radny 2015-01-13 08:31:48
Tomasz Śmietana - Radny 2015-01-13 08:31:21
Radosław Wójtowicz - Radny 2015-01-13 08:30:41
Bogdan Stanisz - Radny 2015-01-13 08:30:13
Piotr Milda - Radny 2015-01-13 08:29:38
Teresa Lipka - Radna 2015-01-13 08:29:06
Marek Klepczarek - Radny 2015-01-13 08:28:36
Danuta Karaśkiewicz - Radna 2015-01-13 08:28:09
Marceli Grzywacz - Radny 2015-01-13 08:27:34
Mieczysław Czarnecki - Radny 2015-01-13 08:26:58
Jolanta Chmielewska - Radna 2015-01-13 08:26:20
Wiesław Broniszewski - Radny 2015-01-13 08:25:40
Tomasz Borowski - Radny 2015-01-13 08:24:24
Terminarz wywozu nieczystości stałych w miescie Miastko w roku 2015 - rejon II 2014-12-30 10:53:49
Terminarz wywozu nieczystości stałych w miescie Miastko w roku 2015 - rejon I 2014-12-30 10:53:11
Terminarz wywozu nieczystości stałych w Gminie Miastko w roku 2015 - rejon IV 2014-12-30 10:52:12
Terminarz wywozu nieczystości stałych w Gminie Miastko w roku 2015 - rejon III 2014-12-30 10:51:44
Terminarz wywozu nieczystości stałych w Gminie Miastko w roku 2015 - rejon II 2014-12-30 10:51:17
Terminarz wywozu nieczystości stałych w Gminie Miastko w roku 2015 - rejon I 2014-12-30 10:50:34
Protokół nr XLIII/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 30 października 2014 2014-12-29 13:47:26
Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku ogłasza IX przetarg ustny nieograniczony na dzierżwaę lokalu użytkowego, położonego w Miastku przy ul. Koszalińskiej 24. - dokument stracił ważność 2014-12-24 07:18:33
Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza X przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu uzytkowego położonego przy ul. Armii Krajowej 34 - dokument stracił ważność 2014-12-24 07:14:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.17.2014 z dnia 22.12.2014r. - dokument stracił ważność 2014-12-23 14:21:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA z dnia 18.12.2014r. o wyłożeniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta i gminy Miastko do publicznego wglądu. - dokument stracił ważność 2014-12-18 08:50:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.18.2014 z dnia 11.12.2014r. - dokument stracił ważność 2014-12-12 14:04:05
Wykaz działki 168/4, położonej w obr. Kwisno, 643 położonej w obr. Pasieka, 18 położonej w obr. Przęsin do dzierżawy -WGN.6845.2.51.2014.SG 2014-12-12 08:33:00
Wykaz działki nr 103, położonej w Dretynku do dzierżawy - WGN.6845.2.49.2014.SG 2014-12-12 08:28:31
Wykaz działki nr 153, położonej w Dretyniu do dzierżawy -WGN.6845.2.52.2014.SG 2014-12-12 08:26:08
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 12.12.2014 2014-12-10 09:12:57
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 04.12.2014 2014-12-09 10:47:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.19.2014 z dnia 01.12.2014 r. 2014-12-03 11:03:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Górnej w Miastku - WGN.6845.1.101.2014.ASz 2014-12-03 09:17:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Armii Krajowej w Miastku - WGN.6845.1.102.2014.ASz 2014-12-03 09:15:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miastka - WGN.6845.1.100.2014.ASz 2014-12-03 09:14:25
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna pochodzącego z wywrotów ul. Fabryczna - dokument stracił ważność 2014-12-01 10:27:27
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miastka 2014-12-01 09:25:49
Protokół przyjęcia przez Komisarza Wyborczego w Słupsku dokumentów z ponownego głosowania w wyborach Burmistzra przeprowadzonych w dniu 30 listopada 2014r. 2014-12-01 09:24:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.15.2014 z dnia 25.11.2014r.5 - dokument stracił ważność 2014-11-26 13:34:11
Protokół z wyników głosowania i wyniki wyborów Burmistrza Miastka z dnia 17 listopada 2014r 2014-11-21 13:50:53
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Miastku 2014-11-21 13:50:07
Protokól przyjęcia przez Komisarza Wyborczego w Słupsku dokumentów z wyborów do rady gminy i wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-11-21 13:48:37
Uchwała nr 6-2014 MGKW o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miastka w dniu 30 listopada 2014r 2014-11-20 09:05:42
Uchwał nr 5 MGKW w sprawie przeprowadzenia losowania przez MGKW w Miastku w celu ustalenia który z kandydatów startujących w okręgu nr 1 uzyskuje mandat do Rady Miejskiej w Miastku 2014-11-20 09:02:40
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 460/1, położonej w obr. Węgorzynko, gm. Miastko - WGN.6840.3.6.2014.SG 2014-11-07 09:22:48
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustnych na sprzedaż działek nr 580, 581 i 582, położonych w obr. Pasieka, gm. Miastko - WGN.6840.3.9.2014.SG 2014-11-07 08:54:27
Obwieszczenie Burmistrza Maistka o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia w dniu 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów i burmistrzów 2014-11-04 14:34:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.16.2014 z dnia 30.10.2014r. - dokument stracił ważność 2014-11-04 14:24:02
Protokół nr XLII/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 26 września 2014 2014-11-03 12:26:57
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu 2014-10-31 14:35:37
Tomasz Borowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku na koniec kadencji 2014r 2014-10-31 08:01:18
Roman Ramion Burmistrz Miastka na koniec kadencji 2014r 2014-10-31 08:00:28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.18.2014 z dnia 28.10.2014r. 2014-10-29 11:49:40
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej- WGN.6845.2.40.2014.SG 2014-10-28 08:43:46
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej - WGN.6845.48.2014.SG 2014-10-28 08:39:15
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 30.10.2014 2014-10-27 16:17:56
Obwieszczenie GKW o zarejetrowanych listach kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Miastku 2014-10-27 15:39:44
Obwieszczenie GKW o zarejetrowanych kandydatach na Burmistrza Miastka 2014-10-27 15:37:33
Uchwał nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania Obwodowych Komsji Wyborczych 2014-10-27 15:35:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN 6840.1.21.2014.ASz 2014-10-27 14:48:16
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WGN.6840.2.10.2014.AMK 2014-10-27 14:29:25
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WGN.6840.2.6.2014.AMK 2014-10-27 14:28:16
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko - dokument stracił ważność 2014-10-24 14:07:51
Protokól z przebiegu losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Miastko - Wybory Samorządowe 2014 2014-10-23 14:22:12
Protokół z przebiegu publicznego losowania numerów dla list kandydatów w wyborach do Rady Gminy na obszarze właściwości Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Miastku 2014-10-23 14:19:32
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej nr ew. 543 położona w obrębie 832. - dokument stracił ważność 2014-10-23 13:24:38
Burmistrz Miastka ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej nr ew. 550 położona w obrębie 832. - dokument stracił ważność 2014-10-23 13:20:54
Informacja Miejsko - Gminnej Komisji Wyborczej o publicznym losowaniu numerów dla list kandydatów w wyborach do rady gminy 2014-10-21 14:54:42
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Podlaskiej - WGN.6840.2.11.2014.AMK 2014-10-17 14:29:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WGN.6840.2.7.2014.AMK 2014-10-17 14:27:55
informacja o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych - Gmina Miastko 2014-10-17 12:52:41
Komunikat nr 2 Miejsko-Gmninnej Komisji Wyborczej w Miastku w sprawie czasu pracy komisji 2014-10-10 13:41:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.17.2014 z dnia 09.10.2014r. - dokument stracił ważność 2014-10-10 13:33:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.15.2014 z dnia 07.10.2014r. - dokument stracił ważność 2014-10-10 13:31:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.12.2014 z dnia 03.10.2014r. 2014-10-08 11:26:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.13.2014 z dnia 30.09.2014r. - dokument stracił ważność 2014-10-08 11:21:09
Wykaz nieruchomości - działka nr 160, obr. Świerzenko, przeznaczonej do sprzedaży.WGN.6840.3.10.2014.SG 2014-10-07 12:15:04
Wykaz nieruchomości - dz. nr 523, obr. Pasieka, przeznaczonej do dzierżawy.WGN.6845.2.38.2014.SG 2014-10-07 12:12:58
Wykaz nieruchomości - dz. nr 238/1, obr. Wałdowo, przeznaczonej do sprzedaży 2014-10-02 09:47:03
Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy w budynku nr 74 w Dretyniu, przeznaczonej do dzierżawy 2014-10-02 09:42:42
Danuta Augustyniak - Radna, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:57:46
Zdzisław Bartczak - Radny, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:56:49
Jan Basara - Radny, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:56:18
Piotr Bińczyk - Radny, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:55:46
Jolanta Chmielewska - Radny, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:55:15
Jerzy Cieciórski - Radny, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:54:46
Maria Grobelna Strachel - Radna, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:54:16
Zygfryd Filipiak - Radny, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:53:44
Danuta Karaśkiewicz - Radna, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:52:53
Wiesław Kosno - Radny, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:52:18
Józef Kobiec - Radny, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:51:46
Tadeusz Król - Radny, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:51:20
Mirosław Kwasniewski - Radny, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:50:29
Teresa Lipka - Radna, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:49:55
Ryszard Mieczkowski - Radny, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:49:23
Piotr Milda - Radny, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:48:45
Jerzy Muchowski - Radny, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:48:10
Bogdan Stanisz - Radny, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:47:17
Bogdan Witkowski - Radny, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:46:42
Waldemar Żurawik - Radny, na zakończenie kadencji 2014-10-02 08:46:10
Protokół nr XLI/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2014 2014-09-30 08:14:22
Rozstrzygnięcie III otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2014 roku 2014-09-29 14:03:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.5.2014 z dnia 18.09.2014r. - dokument stracił ważność 2014-09-24 14:04:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Kowalskiej - WGN 6845.1.95. 2014.ASz 2014-09-24 09:05:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Kowalskiej - WGN 6845.1.94 .2014.ASz 2014-09-24 09:04:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WGN.6840.2.6.2014.AMK 2014-09-24 09:02:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.16.2014 z dnia 17.09.2014r. - dokument stracił ważność 2014-09-19 12:53:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzeaży w m. Pasieka - WGN.6840.3.9.2014.SG 2014-09-18 09:23:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców - WGN 6845.1.89.2014 ASz 2014-09-16 09:25:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WGN.6840.3.11.2014.SG 2014-09-16 08:47:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WGN.6840.3.4.2014.SG 2014-09-16 08:44:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN.6845.2.36.2014.SG 2014-09-16 08:43:27
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 26.09.2014 2014-09-16 08:08:25
Burmistrz Miastka ogłasza II przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi, stanowiącymi własność Gminy Miastko - WGN.6845.3.13.2014.AMK - dokument stracił ważność 2014-09-05 14:49:23
Protokół nr XL/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 23 lipca 2014 2014-09-01 15:51:26
Protokół nr XXXIX/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2014 2014-09-01 15:50:01
Protokół nr XXXVIII/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2014 2014-09-01 15:48:11
Protokół nr XXXVII/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2014 2014-09-01 15:46:48
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.13.2014 z 29.08.2014r. - dokument stracił ważność 2014-08-29 14:40:28
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.12.2014 z 29.08.2014r. - dokument stracił ważność 2014-08-29 14:38:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.10.2014 z dnia 26.08.2014r. - dokument stracił ważność 2014-08-29 14:32:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.9.2014 z dnia 25.08.2014r. - dokument stracił ważność 2014-08-26 14:55:31
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 29.08.2014 2014-08-25 16:19:38
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej. 2014-08-13 13:43:31
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Podlaskiej 36-37 w Miastku. 2014-08-08 10:13:42
Budżet Gminy na rok 2014 2014-08-05 07:42:42
Rb - 27 2013 2014-08-05 07:38:23
Budżet Gminy na rok 2013 2014-08-05 07:36:50
Rb - 27 2012 2014-08-05 07:35:23
Budżet Gminy na rok 2012 2014-08-05 07:34:44
Rb - 27 2011 2014-08-05 07:33:15
Budżet Gminy na 2011 2014-08-05 07:32:04
Rb-27 - 2010 2014-08-05 07:27:58
Budżet Gminy na 2010 2014-08-05 07:26:38
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.9.2014 z 04.08.2014r. - dokument stracił ważność 2014-08-04 16:01:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku 2014-07-31 13:51:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Kujawskiej w Miastku 2014-07-31 13:50:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Gen.Wybickiego w Miastku 2014-07-31 13:47:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Górnej w Miastku 2014-07-31 13:45:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Leśnej w Miastku. 2014-07-31 13:44:10
Piotr Mazurek - Prezes ZEC Sp. z o.o. w Miastku 2014-07-30 07:17:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.25.2014.SG 2014-07-29 13:43:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.24.2014.SG 2014-07-29 13:42:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.22.2014.SG 2014-07-29 12:35:25
Burmistrz Miastka ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.21.2013.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-07-29 12:32:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.21.2014.SG 2014-07-29 12:29:54
Burmistrz Miastka ogłasza II ograniczony przetarg ustny na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej - WGN.6840.3.19.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-07-29 12:25:58
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.23.2014.SG 2014-07-29 12:23:52
Burmistrz Miastka ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi, stanowiącymi własność Gminy Miastko - WGN 6845.3.13.2014.AMK 2014-07-28 14:48:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Kowalskiej w Miastku - WGN 6845.1.82 .2014.ASz 2014-07-28 14:31:06
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 23.07.2014 2014-07-24 13:52:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA z dnia 21.07.2014r. w sprawie m.p.z.p. - dokument stracił ważność 2014-07-23 13:10:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.7.2014 z dnia 16.07.2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-22 15:02:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.10.2014 z dnia 17.07.2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-17 14:03:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.6.2014 z dnia 09.07.2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-14 14:27:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN.6845.2.17.2014.SG 2014-07-10 12:04:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.9.2014 z dnia 07.07.2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-08 12:53:12
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 26.06.2014 2014-07-03 13:11:07
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Podlaskiej 14 w Miastku - WGN.6840.2.3.2014.AMK 2014-07-03 12:38:48
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 11 w Miastku - WGN.6840.2.4.2014.AMK 2014-07-03 12:37:42
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 1 w Miastku - WGN.6840.2.11.2013.2014.AMK 2014-07-03 12:36:31
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy garażu przy ul. Kolejowej w Miastku - WGN.6845.3.8.2014.AMK 2014-07-03 12:34:18
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy garażu przy ul. Stolarskiej w Miastku - WGN.6845.3.9.2014.AMK 2014-07-03 12:33:24
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy garaży przy ul. Armii Krajowej w Miastku - WGN.6845.3.13.2014.AMK 2014-07-03 12:32:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.5.2014 z dnia 30.06.2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-02 14:16:59
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.7.2014 z dnia 27.06.2014r. - dokument stracił ważność 2014-07-01 12:17:41
BURMISTRZ MIASTKA ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Miastko działka gruntu oznaczona numerem 26 o powierzchni 0,26 ha, położona w obrębie Role - Żabno 2014-06-27 13:39:24
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej - WGN 6840.1.15.2014 ASz - dokument stracił ważność 2014-06-24 14:03:41
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - dokument stracił ważność 2014-06-20 14:59:01
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.6.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-06-17 12:27:53
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.2.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-06-16 13:37:20
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.21.2013.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-06-16 13:33:14
Burmistrz Miastka ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.15.2013.SG - dokument stracił ważność 2014-06-16 13:30:20
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.4.5.2014.JG o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko inwestycji "Budowa kurnika na dz.nr 337/4 obręb Pasieka gmina Miastko" 2014-06-16 10:49:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Gawędy w Miastku - WGN 6845.1. 68. 2014.ASz 2014-06-12 11:11:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Koszalińskiej w Miastku - WGN.6845.1.71.2014.ASz 2014-06-12 11:03:11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Dworcowej w Miastku - WGN 6845.1. 72. 2014.ASz 2014-06-12 11:00:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Rybackiej w Miastku - WGN 6845.1.68. 2014.ASz 2014-06-12 10:59:04
Ogłoszenie w sprawie konkursu na członków Rady Nadzorczej Spółki Prawa Handlowego Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o. 2014-06-11 13:21:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.5.2014 z dnia 30.05.2014r. - dokument stracił ważność 2014-06-04 14:40:17
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej - WGN.6845.2.17.2014.SG 2014-06-03 12:23:08
Renata Kiempa - Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku 2014-05-30 09:29:03
Jerzy Godlewski - Prezes ZWiK w Miastku 2014-05-30 09:27:14
Barbara Sadecka - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MGOPS w Miastku 2014-05-30 09:26:32
Justyna Łaptosz - Podinspektor d/s Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Miastku 2014-05-30 09:25:07
Krystyna Ramion - Kierownik Sekcji Świadczeń Pomocy Środowiskowej MGOPS w Miastku 2014-05-30 09:23:58
Andrzej Tyl - Kierownik MGOPS w Miastku 2014-05-30 09:23:02
Ewa Szyca - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Miastku 2014-05-30 09:22:28
Lucyna Pakuła Lachowicz - Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Miastku 2014-05-30 09:21:49
Danuta Surmacz - Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Miastku 2014-05-30 09:21:13
Paweł Biernacki - Dyrektor Zespołu Szkół w Dretyniu 2014-05-30 09:20:34
Barbara Ilkiewicz - Dyrektor SP w Piaszczynie 2014-05-30 09:19:51
Wiesław Gryń - Dyrektor SP w Wałdowie 2014-05-30 09:19:00
Anetta Orczyk - Dyrektor SP w Słosinku 2014-05-30 09:18:21
Iwona Ryckiewicz - Dyrektor SP w Świerznie 2014-05-30 09:17:38
Mariola Kopeć - Dyrektor SP2 w Miastku 2014-05-30 09:16:55
Halina Gierszewska - Dyrektor SP1 w Miastku 2014-05-30 09:16:14
Kazimierz Kowalewski - Dyrektor Gimnazjum w Miastku 2014-05-30 09:15:32
Lech Warsiński - Dyrektor OSiR w Miastku 2014-05-30 09:14:53
Janusz Gawroński - Dyrektor MGOK w Miastku 2014-05-30 09:14:05
Jerzy Dolny - Dyrektor ZMK w Miastku 2014-05-30 09:13:37
Krzysztof Kuc - Komendant Straży Miejskiej w Miastku 2014-05-30 09:10:50
Mateusz Kot - Kierownik Referatu Podatkowego UM Miastko 2014-05-30 09:09:51
Jolanta Kubisiak Ramion - Kierownik Referatu Obsługi Szkół 2014-05-30 09:09:00
Jerzy Wójtowicz - naczelnik Wydziału Oświaty UM Miastko 2014-05-30 09:07:57
Wiesława Wasiuta - Naczelnik Wydziału Finansowego UM Miastko 2014-05-30 09:05:41
Aleksander Sikorski - Naczelnik Wydziału WGN UM Miastko 2014-05-30 09:04:58
Konrad Remelski - Naczelnik Wydziału WRLiP UM Miastko 2014-05-30 09:03:55
Izabela Klasa - Naczelnik Wydziału IT UM Miastko 2014-05-30 09:02:23
Jan Gajo - Sekretarz Miastka 2014-05-30 09:01:18
Stefan Mayer - Skarbnik Miastka 2014-05-30 09:00:45
Tomasz Zielonka - Zastępca Burmistrza 2014-05-30 09:00:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.7.2014 z dnia 27.05.2014r. - dokument stracił ważność 2014-05-29 13:40:47
Bogdan Witkowski - Radny 2014-05-27 15:01:43
Waldemar Żurawik - Radny 2014-05-27 15:01:16
Bogdan Stanisz - Radny 2014-05-27 15:00:49
Jerzy Eugeniusz Muchowski - Radny 2014-05-27 15:00:04
Piotr Marek Milda - Radny 2014-05-27 14:59:38
Ryszard Mieczkowski - Radny 2014-05-27 14:59:11
Teresa Lipka - Radna 2014-05-27 14:58:34
Mirosław Kwaśniewski - Radny 2014-05-27 14:58:06
Tadeusz Król - Radny 2014-05-27 14:57:10
Józef Kobiec - Radny 2014-05-27 14:55:41
Wiesław Zdzisław Kosno - Radny 2014-05-27 14:55:14
Danuta Ewa Karaśkiewicz - Radna 2014-05-27 14:54:10
Maria Grobelna - Radna 2014-05-27 14:53:31
Zygfryd Karol Filipiak - Radny 2014-05-27 14:53:00
Jerzy Cieciórski - Radny 2014-05-27 14:50:29
Jolanta Maria Chmielewska - Radna 2014-05-27 14:49:13
Piotr Paweł Bińczyk - Radny 2014-05-27 14:45:18
Jan Basara - Radny 2014-05-27 14:43:26
Zdzisław Adam Bartczak - Radny 2014-05-27 14:42:42
Danuta Ewa Augustyniak - Radna 2014-05-27 14:42:04
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.4.2014 z dnia 26.05.2014r. - dokument stracił ważność 2014-05-26 14:55:21
Tomasz Borowski - Przewodniczący Rady Miejskiej 2014-05-22 08:31:03
Roman Ramion - Burmistrz Miastka 2014-05-22 08:30:23
Burmistrz Miastka ogłasza II ograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu - WGN.6840.3.20.2013.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-05-20 12:59:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.15.2014.SG 2014-05-20 12:57:10
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej - WGN.6845.2.12.2014.SG 2014-05-20 12:56:12
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej - WGN.6845.2.14.2014.SG 2014-05-20 12:55:26
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej - WGN.6845.2.13.2014.SG 2014-05-20 12:54:12
Składy Ibwodowych Komisji Wyborczych na wybory do Europarlamentu w dniu 25-05-2014 2014-05-15 14:42:10
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej - WGN 6840.1.13.2014 ASz - dokument stracił ważność 2014-05-15 10:06:33
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.4.2014 z 13.05.2014r. - dokument stracił ważność 2014-05-14 14:19:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.6.2014 z dnia 12.05.2014r. - dokument stracił ważność 2014-05-14 14:16:17
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 23.05.2014 2014-05-14 10:55:16
Zarządzenie Nr 452 /VI/2014 Burmistrza Miastka z dnia 12 lipca 2014 roku w sprawie odwołania członków i powołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. - dokument stracił ważność 2014-05-14 09:44:04
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko - dokument stracił ważność 2014-05-09 11:31:53
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego - dokument stracił ważność 2014-05-09 11:24:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN 6840.1.12.2014.ASz 2014-05-06 14:31:51
Zarządzenie Nr 451 /VI/2014 Burmistrza Miastka z dnia 05 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Miastko dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego - dokument stracił ważność 2014-05-05 13:56:56
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN 6845.3.7.2014.AMK - dokument stracił ważność 2014-04-30 09:33:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2014 z 28.04.2014r. - dokument stracił ważność 2014-04-29 14:25:50
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego Programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013" 2014-04-24 13:17:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Wołcza Wielka gm. Miastko - WGN.6840.3.3.2013.2014.SG 2014-04-22 12:47:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Węgorzynko gm. Miastko - WGN.6840.3.6.2014.SG 2014-04-22 12:45:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Pasieka gm. Miastko - WGN.6840.3.2.2014.SG 2014-04-22 12:44:03
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.15.2013.SG - dokument stracił ważność 2014-04-22 12:41:01
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.3.34.2013.JG o wydaniu postanowienia o sprostowaniu pomyłki pisarskiej 2014-04-17 15:08:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2014 z 17.04.2014r. - dokument stracił ważność 2014-04-17 14:32:12
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.2.2014 z 16.04.2014r. - dokument stracił ważność 2014-04-17 14:29:56
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.11.12.2013.JG informujące o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę kanalizacji Węglewo - Miłocice 2014-04-15 11:13:00
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.1.9.2014.JG o wydaniu decyzji umarzajacej postepowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2014-04-10 10:32:36
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Sportowej - WGN 6840.1. 5.2014 ASz - dokument stracił ważność 2014-04-08 13:06:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - WGN.6845.3.7.2014.AMK 2014-04-04 10:49:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Podlaskiej - WGN 6845.1.61.2014.ASz 2014-04-04 10:47:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Kowalskiej - WGN 6845.1.60.2014.ASz 2014-04-04 10:46:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Gen.Wybickiego - WGN 6845.1. 59 .2014.ASz 2014-04-04 10:45:54
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.3.31.2013.JG informujace o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni Wałdowo (...) 2014-04-04 10:40:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.4.2014 z 02.04.2014r. - dokument stracił ważność 2014-04-03 14:10:23
Protokół nr XXXVI/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2014 2014-04-03 12:44:17
Obwieszczenie Burmistrza Miastka o numerach, granicach stałych i odrębnych obwodach głosowania do Europarlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 - dokument stracił ważność 2014-04-02 14:41:03
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.3.2014 z 31.03.2014r. - dokument stracił ważność 2014-04-02 10:06:33
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.21.2013.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-03-31 13:42:17
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.1.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-03-31 13:40:05
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.11.9.2013.JG o zakończeniu postępowania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Węglewo-Miłocice gmina Miastko 2014-03-31 09:32:25
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz do Parlamentu Europejskiego w RP - dokument stracił ważność 2014-03-27 09:39:00
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.10.21.2013.JG informujace o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej na części działki 21/52 w Piaszczynie, Gmina Miastko 2014-03-26 08:13:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2014 z 21.03.2014r. - dokument stracił ważność 2014-03-24 15:35:50
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 28.03.2014 2014-03-24 15:13:39
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej - WGN.6840.3.19.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-03-24 13:45:23
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.11.7.2014.JG w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzania ooś - budowa kanalizacji Węglewo - Miłocice 2014-03-21 08:45:19
Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - dokument stracił ważność 2014-03-19 11:39:43
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej - WGN 6840.1.8.2014 ASz 2014-03-17 14:05:54
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN.6845.3.4.2014.AMK 2014-03-17 14:03:57
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.3.28.2013.JG o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach " Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Wałdowo (...)" 2014-03-13 14:06:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2014 z 11.03.2014r. - dokument stracił ważność 2014-03-13 12:22:33
Kalendarz wyborczy dla wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r. - dokument stracił ważność 2014-03-11 13:57:30
Zgoda na przyjęcie pełnimocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu europejskiego w RP - dokument stracił ważność 2014-03-11 13:43:44
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w RP - dokument stracił ważność 2014-03-11 13:42:09
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego - dokument stracił ważność 2014-03-11 13:41:07
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego - dokument stracił ważność 2014-03-11 13:40:08
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - dokument stracił ważność 2014-03-11 13:39:00
Protokół nr XXXV/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2014 2014-03-10 13:35:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2014 z 06.03.2014r. - dokument stracił ważność 2014-03-07 11:42:55
Burmistrz Miastka ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu - WGN.6840.3.20.2013.2014.SG 2014-03-07 09:47:19
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.22.2013.2014.SG 2014-03-07 09:45:06
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2014 z 28.02.2014r. - dokument stracił ważność 2014-02-28 13:30:17
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.10.19.2013.JG o zakończeniu postępowania - Budowa farmy fotowoltaicznej na części działki 21/52 obręb w Piaszczyna gmina Miastko 2014-02-28 07:57:41
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 28.02.2014 2014-02-24 15:32:48
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.6840.1.6.2014 ASz - dokument stracił ważność 2014-02-24 14:40:00
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - WGN.6840.2.8.2013.2014.AMK - dokument stracił ważność 2014-02-24 13:37:41
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Miastko - WGN.6845.2.2.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-02-20 14:42:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2014 z 18.02.2014r. - dokument stracił ważność 2014-02-19 14:36:19
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.1.2.2014.JG w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej - wymiana funkcjonującej sieci ciepłowniczej (...) 2014-02-12 13:20:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.20.2013 z 04.02.2014r. - dokument stracił ważność 2014-02-05 07:47:38
Protokół nr XXXIV/2014 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 10 stycznia 2014 2014-02-03 14:17:44
2014 2014-02-03 14:14:21
Protokół nr XXXIII/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2013 2014-02-03 14:13:35
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.1.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-01-31 10:31:44
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.21.2013.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-01-31 10:30:02
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.15.2013.SG - dokument stracił ważność 2014-01-31 10:21:34
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.6.2013.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-01-31 10:20:04
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2013 z 30.01.2014r. - dokument stracił ważność 2014-01-30 15:02:12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2014 z 24.01.2014r. - dokument stracił ważność 2014-01-27 14:06:36
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.20.2013 z 22.01.2014r. - dokument stracił ważność 2014-01-22 14:27:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.1.2014.SG 2014-01-21 12:57:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.2.2014.SG 2014-01-21 12:54:50
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 31.01.2014 2014-01-20 14:08:34
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN 6840.1.2.2014 ASz - dokument stracił ważność 2014-01-17 08:22:43
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 408/VI/2013 z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2014 roku 2014-01-16 14:44:30
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 407/VI/2013 z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy 2014-01-16 14:42:29
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 406/VI/2013 z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pana Jerzego Wójtowicza 2014-01-16 14:41:17
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 405/VI/2013 z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pani Ewy Wiczk 2014-01-16 14:39:08
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 404/VI/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 2014-01-16 14:36:41
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 403/VI/2013 z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko 2014-01-16 14:32:01
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 402/VI/2013 z dnia 10 grudnia 2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2014 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego 2014-01-16 14:25:01
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 401/VI/2013 z dnia 6 grudnia 2013 w sprawie określenia zasad korzystania z obsługi sprzętu komputerowego, sieci komputerowej, sieci Internet oraz oprogramowania 2014-01-16 14:11:40
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 400/VI/2013 z dnia 4 grudnia 2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 2014-01-16 14:04:55
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 399/VI/2013 z dnia 4 grudnia 2013 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2014-01-16 13:56:36
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 398/VI/2013 z dnia 4 grudnia 2013 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2014-01-16 13:54:57
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 397/VI/2013 z dnia 4 grudnia 2013 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2014-01-16 13:54:16
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Miastku przy ulicy Kolejowej, oznaczonej jako działka numer 63/1 i 64/2 - dokument stracił ważność 2014-01-14 13:59:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Dworcowej - WGN 6845.1.2014.ASz 2014-01-14 13:54:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Kolejowej - WGN 6845.1. 21.2014.ASz 2014-01-14 13:53:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Dworcowej - WGN 6845.1.19.2014.ASz 2014-01-14 13:52:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Dworcowej - WGN 6845.1.20.2014.ASz 2014-01-14 13:51:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Koszalińskiej - WGN 6845.1.17 .2014.ASz 2014-01-14 13:49:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Gen.Wybickiego - WGN 6845.1.18.2014.ASz 2014-01-14 13:48:25
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2013 z 13.01.2014r. - dokument stracił ważność 2014-01-14 12:13:12
2014-01-09 11:59:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN.6840.1.24.2013.ASz 2014-01-07 13:51:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN.6840.1.23.2013.ASz 2014-01-07 13:49:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN.6840.1.22.2013.ASz 2014-01-07 13:48:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN 6840.1.21.2013.ASz 2014-01-07 13:47:10
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 10.01.2014 2014-01-07 12:54:19
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2014 roku 2014-01-07 12:48:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w m. Miastko, Pasieka - WGN.6840.3.22.2013.SG 2013-12-31 12:17:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na uprawy rolne w m. Świerzno - WGN.6845.2.34.2013.SG 2013-12-31 12:13:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na uprawę warzyw w m. Kwisno, Przęsin- WGN.6845.2.36.2013.SG 2013-12-31 12:10:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na uprawy rolne w m. Głodowo - WGN.6845.2.35.2013.SG 2013-12-31 12:08:36
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.18.2013 z 30.12.2013r. 2013-12-31 10:02:31
Odwołanie przetargu - nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Konstytucji 3 Maja, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 106/6 i 106/9. 2013-12-30 10:32:09
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.20.2013 z 24.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-24 10:20:25
Protokół nr XXXII/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2013 2013-12-23 13:30:43
Cieciórski Jerzy -Radny 2013-12-20 13:00:00
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.11.1.2013.JG o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Węglewo - Miłocice 2013-12-20 10:58:43
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej stan na dzień 18.12.2013r. 2013-12-18 11:34:53
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 20.12.2013 2013-12-13 14:59:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców - WGN.6845.1.123.2013 .ASz 2013-12-13 11:21:25
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I SPRZETU RTV I AGD W LIPCU 2014R. 2013-12-13 10:27:04
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.19.2013 z 11.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-12 14:48:24
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 01.01.2014r.-31.12.2014r. 2013-12-12 10:20:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.17.2013 z 10.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-10 14:02:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.16.2013 z 10.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-10 13:58:49
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.18.2013 z 10.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-10 13:57:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2013 z 09.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-09 13:56:55
ZAWIADOMIENIE WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: Roboty budowlane - remont Biblioteki Publicznej w Miastku . - dokument stracił ważność 2013-12-06 12:53:23
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 396/VI/2013 z dnia 26 listopada 2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2013 2013-12-05 12:46:32
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 395/VI/2013 z dnia 26 listopada 2013 w sprawie powołania komisji końcowego odbioru robót budowlanych 2013-12-05 12:45:52
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 394/VI/2013 z dnia 21 listopada 2013 w sprawie powołania komisji stypendialnej 2013-12-05 12:44:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN.6845.2.19.2013.SG 2013-12-05 12:42:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - WGN.6840.3.2.2013.SG 2013-12-05 12:41:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - WGN.6840.3.20.2013.SG 2013-12-05 12:40:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WGN.6840.3.21.2013.SG 2013-12-05 12:39:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.13.2013 z 03.12.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-03 11:50:42
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.12.2013 z 29.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-12-03 11:49:04
Danuta Augustyniak - Radna 2013-12-02 14:26:53
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.17.2013 z 27.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-11-27 14:26:16
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.16.2013 z 27.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-11-27 14:24:34
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2013 z 26.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-11-27 14:21:08
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2013 z 19.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-11-27 14:18:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.32-33.2013.SG 2013-11-26 13:40:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.32-33.2013.SG 2013-11-26 13:39:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - WGN.6840.3.19.2013.SG 2013-11-26 13:37:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - WGN.6840.3.10.2013.SG 2013-11-26 13:36:11
Protokół nr XXXI/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 25 października 2013 2013-11-25 15:36:36
Tomasz Borowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku 2013-11-25 15:28:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - Miastko ul. Fabryczna 2013-11-25 13:41:40
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Konstytucji 3 Maja, w obrębie 83/4 m. Miastko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 106/6 i 106/9 o łącznej powierzchni 58 m2 - dokument stracił ważność 2013-11-25 13:34:56
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 393/VI/2013 z dnia 21 listopada 2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2014 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pozytku publicznego 2013-11-21 13:10:10
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 392/VI/2013 z dnia 18 listopada 2013 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miastka nr 60/V/2009 2013-11-21 13:08:41
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 391/VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miastko 2013-11-19 15:11:58
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 390/VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 w sprawie projektu budżetu Gminy Miastko na rok 2014 2013-11-19 15:08:35
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 389/VI/2013 z dnia 14 listopada 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Na najładniejszą dekorację świateczną" 2013-11-19 15:07:18
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 388/VI/2013 z dnia 12 listopada 2013 w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom 2013-11-19 15:05:48
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.13.2013 z 19.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-11-19 14:42:13
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.12.2013 z 19.11.2013r. - - dokument stracił ważność 2013-11-19 14:40:45
Zarządzenie Nr 393/VI/2013 Burmistrza Miastka z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2014 r. 2013-11-19 14:34:44
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Miastku - WGN.6840.1.9.2013.ASz - dokument stracił ważność 2013-11-18 14:34:46
Burmistrz Miastka ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Miastku - WGN.6840.1.8.2013.ASz - dokument stracił ważność 2013-11-18 14:33:22
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Miastko - WGN.6845.2.22.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-11-18 13:17:52
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2013 z 15.11.2013r. - 2013-11-15 13:54:47
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 387/VI/2013 z dnia 8 listopada 2013 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2013-11-15 09:30:08
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 386/VI/2013 z dnia 8 listopada 2013 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2013-11-15 09:29:10
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 385/VI/2013 z dnia 7 listopada 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej 2013-11-15 09:27:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Grunwaldzkiej - WGN.6845.1.2013.ASz 2013-11-15 09:01:39
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.18.2013 z 13.11.2013r. - dokument stracił ważność 2013-11-13 12:59:56
Ewa Szyca - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Miastku 2013-11-13 07:57:28
Paweł Biernacki - Dyrektor Zespołu Szkół w Dretyniu 2013-11-13 07:56:36
Tadeusz Król - Radny 2013-11-13 07:53:59
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 384/VI/2013 z dnia 6 listopada 2013 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2013-11-12 14:30:40
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 383/VI/2013 z dnia 6 listopada 2013 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2013-11-12 14:29:57
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 382/VI/2013 z dnia 29 października 2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 2013-11-12 14:28:39
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 22.11.2013 2013-11-12 14:26:45
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.15.2013.SG 2013-11-04 14:18:54
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.6.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-11-04 14:17:32
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej - WGN.6845.2.28.2013.SG 2013-11-04 14:15:48
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej - WGN.6845.2.29.2013.SG 2013-11-04 14:14:34
Protokół nr XXX/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 20 wrzesnia 2013 2013-10-29 15:00:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2013 z 28.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-29 10:15:45
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.3.23.2013.JG o wystąpieniu do organów uzgadniających o uzgodnienie i opinię w sprawie Budowy kanalizacji sanitarnej w zlewni Wałdowo (...) 2013-10-28 11:54:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.25.2013.SG 2013-10-25 08:23:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.17.2013 z 23.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-24 12:26:32
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Kolejowej w Miastku - WGN 6840.1.16.2013ASz 2013-10-21 15:21:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Kolejowej w Miastku - WGN 6840.1.17.2013ASz 2013-10-21 15:20:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.16.2013 z 21.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-21 14:31:25
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2013 z 21.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-21 14:30:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2013 z 21.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-21 14:28:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.13.2013 z 21.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-21 14:27:27
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.3.19.2013.JG z dnia 21.10.2013r. w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w związku z dostarczeniem raportu - budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni Wałdowo (...) 2013-10-21 13:21:33
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 25.10.2013 2013-10-17 13:41:06
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 381/VI/2013 z dnia 11 października 2013 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu do wydawania zaświadczeń 2013-10-16 09:36:07
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 380/VI/2013 z dnia 10 października 2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 2013-10-16 09:33:42
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 379/VI/2013 z dnia 8 października 2013 w sprawie powierzenia ZMK w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi 2013-10-16 09:32:45
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 378/VI/2013 z dnia 30 września 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor Biblioteki Publicznej w Miastku 2013-10-16 09:31:22
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 377/VI/2013 z dnia 30 września 2013 w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku 2013-10-16 09:29:55
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 376/VI/2013 z dnia 30 września 2013 w sprawie powołania komisji zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrz Miastka 2013-10-16 09:26:36
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 375/VI/2013 z dnia 30 września 2013 w sprawie powołania komisji końcowego odbioru robót budowlanych 2013-10-16 09:22:23
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 374/VI/2013 z dnia 30 września 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-10-16 09:14:57
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 373/VI/2013 z dnia 24 września 2013 w sprawie zmian Regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na budowę studni. 2013-10-16 09:12:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2013 z 09.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-09 14:02:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.12.2013 z 08.10.2013r. - dokument stracił ważność 2013-10-09 14:01:19
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Miastku przy ulicy Rodzinnej, oznaczonej jako działka numer 512/1 - WGN.6840.1.2.2013.ASz - dokument stracił ważność 2013-10-08 14:47:22
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Miastku przy ulicy Jaśminowej, oznaczonej jako działka numer 546 - WGN.6840.1.9.2013.ASz - dokument stracił ważność 2013-10-08 14:45:53
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.16.2012.JG z dnia 07.10.2013r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę stacji paliw w Miastku 2013-10-08 08:04:24
Protokół nr XXIX/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 2013 2013-10-03 15:27:26
OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "KDM" 2013-10-01 14:57:58
OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "RONDO" 2013-10-01 14:54:54
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 372/VI/2013 z dnia 24 września 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-09-30 15:04:22
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 371/VI/2013 z dnia 23 września 2013 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia tytułu obciążenia nieruchomości 2013-09-30 15:03:40
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 370/VI/2013 z dnia 20 września 2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 2013-09-30 15:02:22
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 369/VI/2013 z dnia 20 września 2013 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 2013-09-30 15:01:37
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 368/VI/2013 z dnia 16 września 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-09-30 14:59:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.24.2013.SG 2013-09-30 13:47:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.22.2013.SG 2013-09-30 13:44:37
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 367/VI/2013 z dnia 13 września 2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zasad korzystania z usług przewozu przez osoby niepełnosprawne 2013-09-25 09:55:04
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 366/VI/2013 z dnia 13 września 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko strażnika w Straży Miejskiej w Miastku 2013-09-25 09:53:21
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 365/VI/2013 z dnia 12 września 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-09-25 09:51:44
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 364/VI/2013 z dnia 12 września 2013 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2013-09-25 09:50:58
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 363/VI/2013 z dnia 10 września 2013 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej w Urzędzie Miejskim w Miastku 2013-09-25 09:49:32
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 362/VI/2013 z dnia 3 września 2013 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2013-09-25 09:47:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Konstytucji 3 Maja w Miastku - WGN.6840.2.8.2013.AMK 2013-09-24 13:03:23
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.19.2012.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-09-24 12:10:27
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka nr WGN.6220.16.2012.JG o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Budowa stacji paliw (...) w Miastku 2013-09-24 08:10:05
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WGN.6840.3.12.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-09-18 10:07:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.9.2013 z 17.09.2013r. - dokument stracił ważność 2013-09-17 14:34:12
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej - WGN.6840.1.10.2013.ASz - dokument stracił ważność 2013-09-16 14:34:16
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej - WGN.6840.1.8.2013 ASz - dokument stracił ważność 2013-09-16 14:32:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.17.2013.SG 2013-09-16 14:04:11
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w m. Szydlice, gm. Miastko - WGN.6845.2.16.2013.SG 2013-09-16 14:02:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w m. Miłocice, gm. Miastko- WGN.6845.2.16.2013.SG 2013-09-16 13:59:58
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w m. Miłocice, gm. Miastko - WGN.6840.3.15.2013.SG 2013-09-16 13:58:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w m Gatka, gm. Miastko - WGN.6840.3.6.2013.SG 2013-09-16 13:55:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2013 z 05.09.2013r. - dokument stracił ważność 2013-09-09 14:18:20
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 20.09.2013 2013-09-09 13:12:41
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 361/VI/2013 z dnia 3 września 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku 2013-09-06 10:26:18
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 360/VI/2013 z dnia 2 września 2013 w sprawie zmiany regulaminu pracy komisji konkursowej określonego jako załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 348/VI/2013 2013-09-06 10:24:56
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 359/VI/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku 2013-09-06 10:22:44
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 358/VI/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku 2013-09-06 10:21:19
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 357/VI/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 2013-09-06 10:20:26
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 356/VI/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy wieniec dożynkowy" 2013-09-06 10:19:37
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - informacja 2013-09-05 10:38:06
Sprawozdanie Burmistrza Miastka z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012r. 2013-09-03 14:05:03
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 355/VI/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Dretyniu 2013-08-28 09:53:02
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 354/VI/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Dretyniu 2013-08-28 09:51:54
Protokół nr XXVIII/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2013 2013-08-26 10:22:58
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 23.08.2013 2013-08-19 14:40:06
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 353/VI/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu 2013-08-19 14:36:29
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 352/VI/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-08-19 14:35:16
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.5.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-08-19 12:58:23
HARMONOGAM odbioru odpadów 11.08.2013-31.12.2013r. 2013-08-19 12:17:11
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka nr WGN.6220.3.16.2013.JG w sprawie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedstawienia raportu - budowa kanalizacji w zlewni Wałdowo 2013-08-14 08:27:06
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miastko na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015 r. 2013-08-12 13:42:05
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.3.13.2013.JG z dnia 8.08.2013r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określenia zakresu raportu i przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa kanalizacji w zlewni Wałdowo 2013-08-09 10:32:34
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi, stanowiącymi własność Gminy Miastko - WGN 6845.3.13.2013.AMK - dokument stracił ważność 2013-08-05 14:13:53
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Rodzinnej w Miastku - WGN 6840.1.2.2013 ASz - dokument stracił ważność 2013-08-05 14:12:20
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN 6840.1.9. 2013 ASz - dokument stracił ważność 2013-08-05 14:10:32
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 351/VI/2013 z dnia 30 lipca 2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 2013-08-02 10:15:36
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 350/VI/2013 z dnia 30 lipca 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-08-02 10:14:46
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 349/VI/2013 z dnia 30 lipca 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-08-02 10:13:44
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 348/VI/2013 z dnia 25 lipca 2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku 2013-08-02 10:12:59
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 347/VI/2013 z dnia 25 lipca 2013 w sprawie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku 2013-08-02 10:11:57
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.9.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-08-01 10:33:18
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 346/VI/2013 z dnia 17 lipca 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora ZWiK Miastko 2013-07-31 09:47:46
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 345/VI/2013 z dnia 5 lipca 2013 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora ZWiK Miastko 2013-07-31 09:46:39
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 344/VI/2013 z dnia 17 lipca 2013 w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego czynności administrowania zasobami gminnymi 2013-07-31 09:45:52
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 343/VI/2013 z dnia 17 lipca 2013 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2013-07-31 09:44:39
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 342/VI/2013 z dnia 17 lipca 2013 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2013-07-31 09:44:01
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 341/VI/2013 z dnia 17 lipca 2013 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2013-07-31 09:43:27
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 340/VI/2013 z dnia 17 lipca 2013 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2013-07-31 09:42:44
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 339/VI/2013 z dnia 17 lipca 2013 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2013-07-31 09:42:08
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 338/VI/2013 z dnia 17 lipca 2013 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2013-07-31 09:41:08
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 337/VI/2013 z dnia 12 lipca 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-07-31 09:39:53
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 336/VI/2013 z dnia 12 lipca 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-07-31 09:38:56
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 335/VI/2013 z dnia 12 lipca 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-07-31 09:37:59
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 334/VI/2013 z dnia 5 lipca 2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy 2013-07-31 09:37:10
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 333/VI/2013 z dnia 5 lipca 2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy 2013-07-31 09:35:51
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 332/VI/2013 z dnia 5 lipca 2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy 2013-07-31 09:35:04
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 331/VI/2013 z dnia 5 lipca 2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy 2013-07-31 09:34:16
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 330/VI/2013 z dnia 5 lipca 2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy 2013-07-31 09:33:15
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 329/VI/2013 z dnia 2 lipca 2013 w sprawie... 2013-07-31 09:32:14
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 329/VI/2013 z dnia 2 lipca 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-07-31 09:30:39
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 328/VI/2013 z dnia 2 lipca 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-07-31 09:30:04
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 327/VI/2013 z dnia 1 lipca 2013 w sprawie powierzenia obowiązków naczelnika Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim w Miastku 2013-07-31 09:29:19
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 326/VI/2013 z dnia 1 lipca 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku 2013-07-31 09:28:18
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 325/VI/2013 z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku 2013-07-31 09:25:59
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 324/VI/2013 z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-07-31 09:24:47
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 323/VI/2013 z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-07-31 09:23:20
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.4.16.2013.JG z dnia 29.07.2013r. o wydaniu decyzji środowiskowej - Most na rzece Studnica w Miastku 2013-07-30 10:55:05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.9.2013 z 25.07.2013r. - dokument stracił ważność 2013-07-25 14:13:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.8.2013 z 25.07.2013r. - dokument stracił ważność 2013-07-25 14:11:19
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.4.13.2013.JG z dnia 15.07.2013r. informujące o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Most w ciągu drogi krajowej nr 20na rzece Studnica w m. Miastko w km 182+107,48 2013-07-15 10:47:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Gen. Wybickiego w Miastku. 2013-07-12 09:52:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Długiej w Miastku. 2013-07-12 09:48:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Kowalskiej w Miastku cz. 2 2013-07-12 09:46:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Kowalskiej w Miastku cz. 1 2013-07-12 09:44:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku. 2013-07-12 09:41:23
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.4.11.2013.JG w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Most w ciągu drogi (...) 2013-07-09 11:21:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Dworcowej w Miastku cz. 2. 2013-07-08 13:45:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Gen. Wybickiego w Miastku cz. 4 2013-07-08 13:41:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Gen. Wybickiego w Miastku cz. 3. 2013-07-08 13:39:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Gen. Wybickiego w Miastku cz. 2. 2013-07-08 13:37:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Gen. Wybickiego w Miastku cz.1. 2013-07-08 13:34:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Dworcowej w Miastku cz. 1. 2013-07-08 13:32:01
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.10.15.2013.JG informujące o wystąpieniu tut. organu do RDOŚ w Gdańsku o uzgodnienie i PPIS w Bytowie o opinię - budowa farmy fotowoltaicznej w Piaszczynie 2013-07-04 14:27:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WGN.6840.3.12.2013.SG 2013-07-04 09:43:46
Protokół nr XXVII/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2013 2013-07-04 08:40:13
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.19.2012.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-07-04 08:09:28
Informacja o przedsiębiorcy odbierającym odpady komunalne w Gminie Miastko 2013-07-02 11:06:29
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 322/VI/2013 z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-07-01 11:40:06
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 321/VI/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/V/2009 2013-07-01 11:39:11
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 320/VI/2013 z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 262/VI/2013 2013-07-01 11:38:02
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 319/VI/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-07-01 11:37:00
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 318/VI/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-07-01 11:36:15
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 317/VI/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miastko na rok 2013 2013-07-01 11:35:18
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 316/VI/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2013-07-01 11:34:14
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 315/VI/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2013-07-01 11:33:33
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 314/VI/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2013-07-01 11:30:59
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 313/VI/2013 z dnia 14 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-07-01 11:29:43
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 312/VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-07-01 11:28:57
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 311/VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-07-01 11:28:05
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 309/VI/2013 z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dretyniu 2013-07-01 11:25:19
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 28.06.2013 2013-06-27 10:43:20
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.10.11.2013.JG zawiadamiające o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko - budowa farmy fotowoltaicznej w Piaszczynie 2013-06-26 14:27:24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.8.2013 z 21.06.2013r. - dokument stracił ważność 2013-06-21 14:16:03
Protokół nr XXVI/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2013 2013-06-20 08:38:16
Protokół nr XXV/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2013 2013-06-20 08:37:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.7.2013 z 18.06.2013r. - dokument stracił ważność 2013-06-19 13:34:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.5.2013 z 14.06.2013r. - dokument stracił ważność 2013-06-17 15:03:19
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka nr WGN.6220.10.8.2013.JG informujące o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - budowa farmy fotowoltaicznej w Piaszczynie 2013-06-17 13:50:28
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.10.5.2013.JG w sprawie wydania postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowosci Piaszczyna i przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2013-06-14 13:57:14
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi, stanowiącymi własność Gminy Miastko - dokument stracił ważność 2013-06-14 09:57:04
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGN.6220.16.2012.JG informujące o wystąpieniu do RDOŚ w Gdańsku o uzgodnienie i PPIS w Bytowie o opinię w sprawie inwestycji "budowa stacji paliw..." 2013-06-12 15:10:10
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej - WGN.6840.1.10.2013.ASz - dokument stracił ważność 2013-06-12 10:08:41
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Rodzinnej - WGN 6840.1.2.2013 ASz - dokument stracił ważność 2013-06-12 10:06:53
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.6845.1.54.2013.A.Sz - dokument stracił ważność 2013-06-12 10:04:48
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 309/VI/2013 z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia obowiązków Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury w Urzędzie Miejskim w Miastku 2013-06-12 08:04:00
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 308/VI/2013 z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-06-12 08:02:38
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 307/VI/2013 z dnia 31 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 2013-06-12 08:01:31
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 306/VI/2013 z dnia 23 maja 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-06-12 08:00:43
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 305/VI/2013 z dnia 23 maja 2013r. w sprawie ogłoszenie II otwartego konkursu na ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2013 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego 2013-06-12 07:59:57
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 304/VI/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-06-12 07:59:04
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 303/VI/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy 2013-06-12 07:58:04
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 302/VI/2013 z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Dretyniu. 2013-06-12 07:56:35
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 301/VI/2013 z dnia 20 maja 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Krystyny Kisielewskiej 2013-06-12 07:49:37
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 300/VI/2013 z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/V/2009 2013-06-12 07:47:10
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 299/VI/2013 z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza nr 60/V/2009 z dnia 15.06.2009r. 2013-06-12 07:46:08
Roman Ramion - Burmistrz Miastka 2013-06-11 13:55:37
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 14.06.2013 2013-06-10 14:51:24
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WGN.6840.3.9.2012.SG 2013-06-07 11:09:50
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.5.2013 z 05.06.2013r. - - dokument stracił ważność 2013-06-06 11:30:28
Waldemar Żurawik - Radny 2013-06-06 08:58:50
Bogdan Witkowski - Radny 2013-06-06 08:58:04
Ewa Szyca - Radna 2013-06-06 08:57:20
Bogdan Stanisz - Radny 2013-06-06 08:56:39
Małgorzata Rola - Radna 2013-06-06 08:56:01
Jerzy Muchowski - Radny 2013-06-06 08:55:20
Piotr Milda - Radny 2013-06-06 08:54:33
Ryszard Mieczkowski - Radny 2013-06-06 08:53:50
Teresa Lipka - Radna 2013-06-06 08:53:02
Mirosław Kwaśniewski - Radny 2013-06-06 08:50:36
Józef Kobiec - Radny 2013-06-06 08:49:59
Wiesław Kosno - Radny 2013-06-06 08:49:05
Danuta Karaśkiewicz - Radna 2013-06-06 08:48:24
Maria Grobelna - Radna 2013-06-06 08:47:42
Zygfryd Filipiak - Radny 2013-06-06 08:47:10
Jolanta Chmielewska - Radna 2013-06-06 08:46:29
Piotr Bińczyk - Radny 2013-06-06 08:45:51
Paweł Biernacki - Radny 2013-06-06 08:44:40
Zdzisław Bartczak - Radny 2013-06-06 08:44:04
Jan Basara - Radny 2013-06-06 08:43:03
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowej - WGN.6845.2.5.2013.SG 2013-05-29 09:38:08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.4.2013 z 23.05.2013r. - dokument stracił ważność 2013-05-27 15:36:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - garaże nr 2, 4 i 6 położone w Miastku przy ul. Armii Krajowej - WGN.6845.3.13.2013.AMK 2013-05-22 10:03:36
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 298/VI/2013 z dnia 15 maja 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-05-21 14:16:26
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 297/VI/2013 z dnia 15 maja 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-05-21 14:15:41
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 296/VI/2013 z dnia 8 maja 2013r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2013-05-21 14:14:55
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 295/VI/2013 z dnia 2 maja 2013r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko naczelnika wydziału 2013-05-21 14:12:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN.6845.2.3.2013.SG 2013-05-17 08:04:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Dworcowej w Miastku - WGN.6845.1.50.2013.ASz 2013-05-15 10:39:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Dworcowej w Miastku - WGN 6845.1.51. 2013.ASz 2013-05-15 10:38:02
Konrad Remelski - Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji Urząd Miejski 2013-05-15 08:56:47
Beata Sadecka - Kierownik sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2013-05-15 08:51:35
Justyna Łaptosz - Podinspektor d.s. świadczeń rodzinnych MGOPS Miastko 2013-05-15 08:50:12
Krystyna Ramion - Kierownik sekcji świadczeń pomocy społecznej MGOPS Miastko 2013-05-15 08:48:54
Jerzy Wójtowicz - Dyrektor Zespołu Szkół w Dretyniu 2013-05-15 08:47:16
Barbara Ilkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piaszczynie 2013-05-15 08:46:32
Mateusz Kot - Kierownik Referatu Podatkowego Urząd Miejski 2013-05-15 08:45:47
Andrzej Tyl - Kierownik MGOPS w Miastku 2013-05-15 08:45:03
Jerzy Dolny - Dyrektor ZMK Miastko 2013-05-15 08:43:57
Lucyna Pakuła - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Miastku 2013-05-15 08:43:01
Danuta Surmacz - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku 2013-05-15 08:42:02
Wiesław Gryń - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wałdowie 2013-05-15 08:40:58
Anetta Orczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słosinku 2013-05-15 08:40:23
Iwona Ryckiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świerznie 2013-05-15 08:39:44
Mariola Kopeć - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku 2013-05-15 08:38:56
Halina Gierszewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku 2013-05-15 08:38:06
Kazimierz Kowalewski - Dyrektor Gimnazjum w Miastku 2013-05-15 08:37:16
Jerzy Godlewski - p.o. Dyrektora ZWiK Miastko 2013-05-15 08:36:40
Brygida Bińczyk - p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku 2013-05-15 08:35:56
Piotr Mazurek - Prezes Zarządu ZEC Miastko 2013-05-15 08:35:03
Lech Warsiński - Dyrektor OSiR Miastko 2013-05-15 08:34:05
Janusz Gawroński - Dyrektor MGOK Miastko 2013-05-15 08:33:27
Wiesława Wasiuta - Naczelnik Wydziału Finansowego Urząd Miejski 2013-05-15 08:32:48
Aleksander Sikorski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urząd Miejski 2013-05-15 08:31:43
Izabela Klasa - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej Urząd Miejski 2013-05-15 08:30:38
Tomasz Zielonka - Zastępca Burmistrza 2013-05-15 08:28:24
Jan Gajo - Sekretarz Miastka 2013-05-15 08:27:37
Stefan Meyer - Skarbnik Miastka 2013-05-15 08:26:57
Krzysztof Kuc - Komendant Straży Miejskiej 2013-05-15 08:25:36
Jolanta Ramion Kubisiak - Kierownik Referatu Obsługi Szkół Urząd Miejski 2013-05-15 08:22:37
Podstawowe informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnym 2013-05-14 13:59:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA znak WGN.6220.16.2012.JG zawiadamiające o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko - Budowa stacji paliw w Miastku 2013-05-14 10:32:51
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki gruntu przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN 6840.1.8. 2013 ASz - dokument stracił ważność 2013-05-13 15:37:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN 6840.1.9.2013.ASz 2013-05-13 15:34:58
Burmistrz Miastka ogłasza ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.17.2012.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-05-13 12:15:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Zielonej w Miastku - WGN 6840.1.1.2013ASz 2013-05-10 08:58:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy B. Chrobrego w Miastku - WGN 6845.1. 42 . 2013.ASz 2013-05-10 08:57:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Gen. Wybickiego w Miastku - WGN 6845.1.41. 2013.ASz 2013-05-10 08:56:14
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.4.2013 z 08.05.2013r. - dokument stracił ważność 2013-05-09 14:43:02
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 294/VI/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 2013-05-06 16:03:09
Protokół nr XXIV/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 2 kwietnia 2013 2013-04-30 15:51:08
Protokół nr XXIII/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 8 marca 2013 2013-04-30 12:34:54
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.6.2013 z 29.04.2013r. - dokument stracił ważność 2013-04-30 11:43:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.7.2013 z 25.04.2013r. - dokument stracił ważność 2013-04-29 12:28:22
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 293/VI/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-04-26 10:48:49
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 292/VI/2013 z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-04-26 10:47:59
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 291/VI/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-04-26 10:46:56
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 290/VI/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie powołania zespołu do opracowania założeń projektu Gminnego Centrum Energetycznego 2013-04-26 10:45:20
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WGN.6840.3.5.2013.SG 2013-04-26 10:03:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN.6845.2.33.2012.2013.SG 2013-04-26 10:02:06
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.16.2012.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-04-25 07:43:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.5.2013 z 23.04.2013r. - dokument stracił ważność 2013-04-24 13:50:12
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Jaśminowej w Miastku - dokument stracił ważność 2013-04-24 10:59:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN 6840.1.4.2013.ASz 2013-04-24 10:58:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN 6840.1.3.2013.ASz 2013-04-24 10:56:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN 6840.1.5.2013.ASz 2013-04-24 10:55:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Mickiewicza w Miastku - WGN 6845.1. 36. 2013.ASz 2013-04-24 10:52:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy B. Chrobrego w Miastku - WGN 6845.1.37. 2013.ASz 2013-04-24 10:51:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Gen.Sikorskiego w Miastku - WGN 6845.1. 38. 2013.ASz 2013-04-24 10:50:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miastka - WGN.6845.1.105.2012/35.2013.ASz 2013-04-17 09:44:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Rodzinnej w Miastku. - WGN.6840.1.2.2013.ASz 2013-04-17 09:41:59
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 289/VI/2013 z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej 2013-04-15 16:27:02
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 288/VI/2013 z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej 2013-04-15 16:25:45
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 287/VI/2013 z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniacemu obowiązki Dyrektora ZWiK 2013-04-15 16:24:57
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 286/VI/2013 z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora ZWiK 2013-04-15 16:23:30
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 26.04.2013 2013-04-11 09:57:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA dot. projektów mpzp obszarów w Miastku - dokument stracił ważność 2013-04-09 10:53:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.4.2013 z 05.04.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-04-09 10:50:03
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 285/VI/2013 z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2013-04-08 15:00:38
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 284/VI/2013 z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2013-04-08 15:00:07
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 283/VI/2013 z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2013-04-08 14:59:29
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 282/VI/2013 z dnia 29 marca 2013r. w sprawie arkuszy organizacyjnych szkół 2013-04-08 14:57:43
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 281/VI/2013 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 2013-04-08 14:56:38
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 280/VI/2013 z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 2013-04-08 14:54:18
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 279/VI/2013 z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 28 stycznia 2009 roku 2013-04-08 14:41:34
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.6.2013 z 05.04.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-04-08 13:56:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2013 z 28.03.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-04-04 10:59:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Miastka znak WGN.6220.4.4.2013.JG z dnia 29.03.2013r. zawiadamiające o wystąpieniu do RDOŚ w Gdańsku i PPIS w Bytowie o opinię - rozbudowa mostu na rzece Studnica w Miastku 2013-04-03 11:24:11
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego Programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012" 2013-04-03 10:55:23
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 02.04.2013 2013-03-29 09:31:46
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż na sprzedaż lokalu użytkowego nr IX, znajdującego się w budynku nr 6 przy ul. Wielkopolskiej w Miastku - dokument stracił ważność 2013-03-29 08:32:19
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 278/VI/2013 z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 2013-03-26 15:01:34
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 277/VI/2013 z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko 2013-03-26 15:00:35
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 276/VI/2013 z dnia 11 marca 2013r. w sprawie dofinansowania na dokształcanie 2013-03-26 14:50:19
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 275/VI/2013 z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez inwestorów na budowę studni wierconych ze środków budżetu gminy dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych Gminy Miastko 2013-03-26 14:47:59
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.19.2012.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-03-25 13:24:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Bogusława X - WGN 6845.1. 30. 2013.ASz 2013-03-21 10:24:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA znak WGN.6220.4.1.2013.JG w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej Most na rzece Studnicy w Miastku 2013-03-19 09:47:00
ocena jakości wody w eksploatowanych przez ZWiK Miastko wodociągach 2013-03-18 14:28:03
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA WGN.6220.3.4.2013.JG informujące o wystąpieniu do RDOŚ w Gdańsku i PPIS w Bytowie o opinię w sprawie OOŚ - budowa kanalizacji Wałdowo 2013-03-15 14:35:20
Protokół nr XXII/2013 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2013 2013-03-15 08:43:30
2013 2013-03-15 08:41:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ul. Kowalskiej w Miastku - WGN.6845.1.13.2013.ASz 2013-03-13 09:42:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Dworcowej - WGN 6845.1.28. 2013.ASz 2013-03-13 09:39:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2013 z 12.03.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-03-13 09:30:26
OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku znak SKO.41/V-8635/102/12 2013-03-12 09:58:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2013 z 08.03.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-03-11 14:54:38
obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGN.6220.3.1.2013.JG w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Wałdowo 2013-03-11 12:59:47
Informacja - deklaracja o wysokości opłaty za odpady 2013-03-11 09:33:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Wybickiego w Miastku - WGN.6845.3.6.2013.AMK 2013-03-07 08:52:18
Nowe zasady dotyczące gospodarowania odpadami 2013-03-06 07:59:40
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg na dzierżawę gruntu przy ulicy B.Chrobrego w Miastku - WGN.6845.1.23.2013.A.Sz - dokument stracił ważność 2013-03-05 14:39:20
Zarządzenie Burmistrza Miastka Nr 274/VI/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2013 roku 2013-03-05 13:06:01
Zarządzenie Nr 273/VI/2013 z dnia 20 lutego 2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2013 2013-02-26 14:28:07
Zarządzenie Nr 272/VI/2013 z dnia 11 lutego 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-02-26 14:27:07
Zarządzenie Nr 271/VI/2013 z dnia 8 lutego 2013 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych na rok 2013 2013-02-26 14:26:16
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 08.03.2013 2013-02-26 14:05:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2013 z 25.02.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-02-25 15:12:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2013 z 14.02.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-02-14 15:06:00
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej. - dokument stracił ważność 2013-02-13 08:03:15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT - 7335/7/2010-2012 z 11.02.2013 r. 2013-02-12 14:44:53
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Armii Krajowej - WGN.6840.2.29.2012.2013AMK - dokument stracił ważność 2013-02-08 09:14:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Kowalskiej - WGN 6845.1.21.2013.ASz 2013-02-07 10:44:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Kowalskiej - WGN 6845.1.22. 2013.ASz 2013-02-07 10:43:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Kowalskiej - WGN 6845.1.20. 2013.ASz 2013-02-07 10:42:23
Zarządzenie Nr 270/VI/2013 z dnia 7 lutego 2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko 2013-02-07 08:36:16
Zarządzenie Nr 269/VI/2013 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2013-02-06 09:27:20
Zarządzenie Nr 268/VI/2013 z dnia 29 stycznia 2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaszczynie podczas jego nieobecności 2013-02-06 09:25:59
Zarządzenie Nr 267/VI/2013 z dnia 29 stycznia 2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Wałdowie podczas jego nieobecności 2013-02-06 09:25:21
Zarządzenie Nr 266/VI/2013 z dnia 29 stycznia 2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Słosinku podczas jego nieobecności 2013-02-06 09:24:14
Zarządzenie Nr 265/VI/2013 z dnia 29 stycznia 2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerznie podczas jego nieobecności 2013-02-06 09:23:04
Zarządzenie Nr 264/VI/2013 z dnia 29 stycznia 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-02-06 09:21:38
Zarządzenie Nr 263/VI/2013 z dnia 23 stycznia 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-02-06 09:20:09
Zarządzenie Nr 262/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej 2013-02-06 09:19:27
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.16.2012.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-02-04 13:45:15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2013 z 30.01.2013 r. 2013-01-31 12:33:53
Ogłoszenie BURMISTRZA MIASTKA o uchwaleniu m.p.z.p. zespołu elektrowni wiatrowych "Słosinko" 2013-01-30 12:56:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Węgorzynko, gm. Miastko - WGN.6840.3.19.2012.2013.SG 2013-01-30 08:55:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.1.2013 z 28.01.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-01-29 13:59:16
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na lokal użytkowy przy ul. Wielkopolskiej 6 w Miastku - WGN.6840.2.32.2012.2013.AMK - dokument stracił ważność 2013-01-28 15:08:28
Protokół nr XXI/2012 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2012 2013-01-28 14:18:42
Zarządzenie Nr 261/VI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 w sprawie powołania do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko członków Rady Nadzorczej spółki ZWiK 2013-01-24 11:06:15
Zarządzenie Nr 260/VI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na świadczenie obsługi prawnej dla Urzędu Miejskiego w Miastku 2013-01-24 11:04:08
Zarządzenie Nr 259/VI/2013 z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-01-24 11:02:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2012 z 22.01.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-01-23 12:53:46
Zarządzenie Nr 258/VI/2012 z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku 2013-01-22 12:03:54
Zarządzenie Nr 257/VI/2012 z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku 2013-01-22 12:02:55
Zarządzenie Nr 256/VI/2012 z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora ZWiK w Miastku 2013-01-22 12:02:10
Zarządzenie Nr 255/VI/2012 z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora ZWiK Miastko 2013-01-22 12:01:14
Zarządzenie Nr 252/VI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 2013-01-22 12:00:05
Zarządzenie Nr 253/VI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej 2013-01-22 11:59:20
Zarządzenie Nr 252/VI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2013-01-22 11:58:23
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 25.01.2013 2013-01-21 14:18:43
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT - 7333/7/2010-2012 z 18.01.2013r. - dokument stracił ważność 2013-01-21 08:52:43
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2012 z 15.01.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-01-17 12:21:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Rodzinnej - WGN 6845.1.17.2013.ASz 2013-01-17 09:18:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Kazimierza Wielkiego - WGN 6845.1.16.2013.ASz 2013-01-17 09:17:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Kowalskiej - WGN 6845.1.15.2013.ASz 2013-01-17 09:00:16
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości przy ul. Pałuckiej w Miastku - WGN.6840.2.25.2011.AMK 2013-01-16 07:21:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.16.2012 z 09.01.2013 r. - dokument stracił ważność 2013-01-11 12:41:17
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.2.2012 z 10.01.2013r. - dokument stracił ważność 2013-01-10 09:38:19
Zarządzenie Nr 251/VI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej 2013-01-07 15:16:12
Zarządzenie Nr 250/VI/2012 z dnia 18 grudnia 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 2013-01-07 15:15:23
Zarządzenie Nr 249/VI/2012 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie powołania komisji końcowego odbioru robót budowlanych 2013-01-07 15:14:07
Zarządzenie Nr 248/VI/2012 z dnia 14 grudnia 2012 w sprawie powołania komisji końcowego odbioru robót budowlanych 2013-01-07 15:13:34
Uchwała nr 97/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie dotacji dla placówek oświatowych 2013-01-07 15:12:03
Uchwała nr 96/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo usługowej osiedla "Czereśniowa" 2013-01-07 15:10:58
Uchwała nr 95/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 2013-01-07 15:08:54
Uchwała nr 94/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie terminu i częstości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-07 15:07:42
Uchwała nr 93/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 2013-01-07 15:06:28
Uchwała nr 92/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 2013-01-07 15:04:43
Uchwała nr 91/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2013-01-07 15:02:54
Uchwała nr 90/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastko 2013-01-07 15:01:22
Uchwała nr 89/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 2013-01-07 14:59:58
Protokół nr XX/2012 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2012 2013-01-04 09:17:20
Wykaz o przeznaczeniu do najmu nieruchomości przy ul. Wybickiego w Miastku - WGN.6845.3.19.2012.AMK 2013-01-02 10:34:24
Wykaz o przeznaczeniu do najmu nieruchomości przy ul. Fabrycznej w Miastku - WGN.6845.3.20.2012.AMK 2013-01-02 10:32:55
Ogłoszenie BURMISTRZA MIASTKA o uchwaleniu zmiany m.p.z.p. Os. "Czereśniowe" 2013-01-02 10:27:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Zielonej w Miastku - WGN 6840.1.35.2012ASz 2013-01-02 08:45:50
Zarządzenie Nr 247/VI/2012 z dnia 13 grudnia 2012 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2012-12-19 10:12:55
Zarządzenie Nr 246/VI/2012 z dnia 13 grudnia 2012 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2012-12-19 10:12:21
Zarządzenie Nr 245/VI/2012 z dnia 13 grudnia 2012 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2012-12-19 10:11:46
Zarządzenie Nr 244/VI/2012 z dnia 13 grudnia 2012 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2012-12-19 10:11:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2012 Z 18.12.2012r. - dokument stracił ważność 2012-12-18 12:20:23
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 21.12.2012 2012-12-14 10:08:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN.6845.2.33.2012.SG 2012-12-14 08:41:41
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Armii Krajowej, w obrębie 83/2 m. Miastko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 421/5 o powierzchni 79 m2 - dokument stracił ważność 2012-12-10 15:57:15
Zarządzenie Nr 243/VI/2012 z dnia 5 grudnia 2012 w sprawie ustalenia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2012-12-07 09:59:20
Zarządzenie Nr 242/VI/2012 z dnia 5 grudnia 2012 w sprawie ustalenia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2012-12-07 09:58:51
Zarządzenie Nr 241/VI/2012 z dnia 5 grudnia 2012 w sprawie ustalenia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2012-12-07 09:58:11
Zarządzenie Nr 240/VI/2012 z dnia 5 grudnia 2012 w sprawie ustalenia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2012-12-07 09:57:10
Zarządzenie Nr 239/VI/2012 z dnia 4 grudnia 2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2013 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego 2012-12-07 09:56:06
Zarządzenie Nr 238/VI/2012 z dnia 27 listopada 2012 w sprawie ustalenia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2012-12-07 09:52:49
Zarządzenie Nr 237/VI/2012 z dnia 27 listopada 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 2012-12-07 09:04:22
Zarządzenie Nr 236/VI/2012 z dnia 26 listopada 2012 w sprawie powołania komisji stypendialnej 2012-12-07 09:03:01
Uchwała nr 88/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu 2012-12-06 09:08:25
Uchwała nr 87/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 2012-12-06 09:07:41
Uchwała nr 86/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Miastko 2012-12-06 09:06:42
Uchwała nr 85/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży 2012-12-06 09:05:14
Uchwała nr 84/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie zatwierdzenia taryfy ZWiK za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2012-12-06 09:03:44
Uchwała nr 83/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie podatku od środków transportu 2012-12-06 09:02:27
Uchwała nr 82/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie opłaty targowej 2012-12-06 09:01:50
Uchwała nr 81/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie podatku od nieruchomości 2012-12-06 09:01:14
Uchwała nr 80/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 2012-12-06 09:00:34
Uchwała nr 79/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012-12-06 08:59:41
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości przy ul. Koszalińskiej 21 w Miastku - WGN.6840.2.15.2012.AMK 2012-12-04 14:29:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców w obrębach 83/1, 83/2, 83/3, 83/4 ,83/5 m. Miastko - WGN.6845.1.106.2012.ASz 2012-12-04 13:32:41
Protokół nr XIX/2012 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 26 października 2012 2012-12-03 13:59:02
Protokół nr XVIII/2012 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 28 września 2012 2012-12-03 13:58:16
Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN.6220.12.2012.JG z dnia 29.11.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa wytwórni mas bitumicznych 2012-11-30 09:03:38
Informacje o zmianach w systemie gospodarki odpadami 2012-11-28 09:51:10
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.14.2012 z 26.11.2012r. - dokument stracił ważność 2012-11-27 10:01:01
Zarządzenie Nr 235/VI/2012 z dnia 22 listopada 2012 w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2012-11-26 15:25:32
Zarządzenie Nr 234/VI/2012 z dnia 22 listopada 2012 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2012-11-26 15:24:10
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.13.2012 z 22.11.2012r. - dokument stracił ważność 2012-11-26 11:12:13
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.12.2012 z 22.11.2012r. - dokument stracił ważność 2012-11-26 11:10:16
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 30.11.2012 2012-11-23 09:33:27
Zarządzenie Nr 233/VI/2012 z dnia 19 listopada 2012 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2012-11-23 09:31:43
Zarządzenie Nr 232/VI/2012 z dnia 19 listopada 2012 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2012-11-23 09:31:13
Zarządzenie Nr 231/VI/2012 z dnia 19 listopada 2012 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia 2012-11-23 09:30:21
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości przy ul. Wielkopolskiej 6 w Miastku - WGN.6840.2.32.2012.AMK 2012-11-22 10:37:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - WGN.6840.2.28.2012.AMK 2012-11-22 10:36:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Szkolnej - WGN 6845.1.2012.ASz 2012-11-22 10:34:47
zawiadomienie o zakończeniu postępowania WGN.6220.12.2012.JG o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -Budowa wytwórni mas bitumicznych 2012-11-16 10:46:23
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej - WGN 6840.1.31.32..2012 ASz - dokument stracił ważność 2012-11-16 09:24:13
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.17.2012.SG - dokument stracił ważność 2012-11-16 09:21:45
Burmistrz Miastka ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.5.2012.SG - dokument stracił ważność 2012-11-16 09:19:47
Zarządzenie Nr 230/VI/2012 z dnia 16 listopada 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2013 roku 2012-11-16 09:08:10
Zarządzenie Nr 229/VI/2012 z dnia 15 listopada 2012 w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miastko 2012-11-16 08:32:58
Zarządzenie Nr 228/VI/2012 z dnia 15 listopada 2012 w sprawie projektu uchwały budżetowej 2012-11-16 08:31:33
Zarządzenie Nr 227/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 w sprawie powołania komisji końcowego odbioru robót budowlanych 2012-11-16 08:30:26
Zarządzenie Nr 226/VI/2012 z dnia 30 października 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 2012-11-16 08:29:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Dworcowej - WGN 6845.1.90 .2012.ASz 2012-11-13 15:04:49
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Dworcowej - WGN 6845.1.99.2012.ASz 2012-11-13 15:03:36
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.14.2012 z 09.11.2012r. 2012-11-09 10:33:34
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej w obrębie Wołcza Wielka gm Miastko - WGN.6840.3.16.2012.SG - dokument stracił ważność 2012-11-08 08:49:11
Ogłoszenie BURMISTRZA MIASTKA o uchwaleniu m.p.z.p. RONDO 2012-11-07 14:59:33
Ogłoszenie BURMISTRZA MIASTKA o uchwaleniu m.p.z.p. KDM 2012-11-07 14:54:04
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.16.2012 z 02.11.2012r. - dokument stracił ważność 2012-11-05 14:56:02
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.11.2012 z 02.11.2012r. - dokument stracił ważność 2012-11-05 14:53:50
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT-7333/7/2010-2012 z 31.10.2012r. - dokument stracił ważność 2012-10-31 15:06:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - WGN.6845.3.17.2012.AMK 2012-10-30 14:59:04
Uchwała nr 78/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie umowy na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2012-10-30 14:12:44
Uchwała nr 77/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu 2012-10-30 14:11:57
Uchwała nr 76/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości 2012-10-30 14:11:20
Uchwała nr 75/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2012-10-30 14:09:59
Uchwała nr 74/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 2012-10-30 14:08:51
Uchwała nr 73/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 2012-10-30 13:57:23
Uchwała nr 72/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie wyrażenia zgody na oddanie działki gruntu do korzystania dla Sołectwa Popowice 2012-10-30 13:55:29
Uchwała nr 71/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie ustaleniu trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miastko dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 2012-10-30 13:54:39
Uchwała nr 70/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miastko z instytucjami pozarządowymi na rok 2013 2012-10-30 13:52:47
Uchwała nr 69/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze 2012-10-30 13:51:14
Uchwała nr 68/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 2012-10-30 13:50:32
Zarządzenie Nr 225/VI/2012 z dnia 19 października 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej 2012-10-23 13:26:51
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 26.10.2012 2012-10-23 13:25:35
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WIT.6733.11.2012 z 17.10.2012r. - dokument stracił ważność 2012-10-19 10:56:23
Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN.6220.6.2012.JG z dnia 17.10.2012r. w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę instalacji zagospodarowania surowców rolniczych w Świeszynku gmina Miastko 2012-10-17 13:15:22
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.15.2012 Z 16.10.2012r. - dokument stracił ważność 2012-10-17 10:21:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.14.2012 Z 16.10.2012r. - dokument stracił ważność 2012-10-17 10:19:45
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę garażu przy ul. Łąkowej - WGN 6845.3.15.2012.AMK - dokument stracił ważność 2012-10-16 12:37:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Gen.Maczka - WGN 6845.1.88 .2012.ASz 2012-10-16 12:35:28
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Armii Krajowej - WGN.6840.2.29.2012.AMK 2012-10-16 12:33:50
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.25.2012.SG 2012-10-16 12:17:20
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu, karty nr WRG_23S i WRG_23S1 2012-10-15 13:59:47
Zarządzenie Nr 224/VI/2012 z dnia 1 października 2012 w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka 2012-10-12 10:52:26
Zarządzenie Nr 223/VI/2012 z dnia 27 września 2012 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2012 2012-10-12 10:50:38
Zarządzenie Nr 222/VI/2012 z dnia 27 września 2012 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Miastku 2012-10-12 10:49:26
Zarządzenie Nr 221/VI/2012 z dnia 27 września 2012 w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku 2012-10-12 10:48:24
Zarządzenie Nr 220/VI/2012 z dnia 27 września 2012 w sprawie odwołania dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku 2012-10-12 10:47:18
Zarządzenie Nr 219/VI/2012 z dnia 27 września 2012 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej 2012-10-12 10:46:25
Zarządzenie Nr 218/VI/2012 z dnia 26 września 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej 2012-10-12 10:45:21
Uchwała nr 67/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie drogi gminnej 2012-10-12 10:44:12
Uchwała nr 66/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie drogi gminnej 2012-10-12 10:43:39
Uchwała nr 65/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie drogi gminnej 2012-10-12 10:43:04
Uchwała nr 64/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie drogi gminnej 2012-10-12 10:42:20
Uchwała nr 63/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie drogi gminnej 2012-10-12 10:41:45
Uchwała nr 62/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie nadania nazwy ulicy 2012-10-12 10:41:01
Uchwała nr 61/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 2012-10-12 10:40:23
Uchwała nr 60/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012-10-12 10:39:38
Protokół nr XVII/2012 z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2012 2012-10-08 15:39:22
Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN.6220.6.2012.JG w sprawie podjęcia z Urzędu postępowania - budowa instalacji zagospodarowania surowców rolniczych ... 2012-10-05 13:03:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6730.13.2012 z dnia 04.10.2012 - dokument stracił ważność 2012-10-05 09:56:34
Wykaz nieruchomości położonej w Świeszynie, gm. Miastko przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.29.2012.SG 2012-10-04 08:42:11
Wykaz nieruchomości, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko, przeznaczonej do sprzedaży - WGN.6840.3.17.2012.SG 2012-10-04 08:40:07
Zbiórka zużytego sprzętu AGD i RTV grudzień 2012r. 2012-10-03 14:44:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN 6840.1.33.2012.ASz 2012-10-02 12:51:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN 6840.1. 32.2012.ASz 2012-10-02 12:50:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN 6840.1.31.2012.ASz 2012-10-02 12:49:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN 6840.1. 29.2012.ASz 2012-10-02 12:48:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN 6840.1.28.2012.ASz 2012-10-02 12:46:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Czereśniowej w Miastku - WGN 6840.1.21.2012ASz 2012-10-02 12:44:59
Zarządzenie Nr 217/VI/2012 z dnia 21 września 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej 2012-09-26 11:03:03
Zarządzenie Nr 216/VI/2012 z dnia 19 września 2012 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 2012-09-26 11:02:22
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Wołcza Wielka - WGN.6840.3.16.2012.SG 2012-09-25 12:16:44
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki w Wałdowie - WGN.6840.3.1.2012.SG 2012-09-24 14:52:59
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki w Świerzenku - WGN.6840.3.15.2012.SG 2012-09-24 14:51:28
Wykaz o przeznaczeniu do dzier awy działki w Świeszynie - WGN.6845.2.23.2012.SG 2012-09-24 14:50:20
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 28.09.2012 2012-09-20 08:41:25
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Szewskiej - WGN 6840.1.26.27.2012 ASz - dokument stracił ważność 2012-09-19 10:18:03
Burmistrz Miastka ogłasza II ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Górnej - WGN 6840.1.14.2012 ASz - dokument stracił ważność 2012-09-19 10:15:52
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy garażu przy ul. Łąkowej w Miastku 2012-09-18 13:32:00
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości przy ul. Wybickiego 10 w Miastku 2012-09-18 13:30:29
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości przy ul. Pomorskiej 3 w Miastku 2012-09-18 13:29:07
Zarządzenie Nr 215/VI/2012 z dnia 12 września 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej 2012-09-17 16:07:31
Zarządzenie Nr 214/VI/2012 z dnia 12 września 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej 2012-09-17 16:06:43
Zarządzenie Nr 213/VI/2012 z dnia 10 września 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 2012-09-17 15:59:23
Zarządzenie Nr 212/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie zatrudnienia i udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi ZMK w Miastku 2012-09-17 15:58:40
Zarządzenie Nr 211/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora ZWiK w Miastku 2012-09-17 15:57:48
Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN.6220.12.2012.JG z dnia 17.09.2012r. o podjęciu z Urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa wytwórni mas bitumicznych 2012-09-17 14:19:56
Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN.6220.17.2012.JG z dnia 17.09.2012r. w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej - uruchomienie kopalni kruszywa 2012-09-17 14:12:55
Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN.6220.16.2012.JG z dnia 17.09.2012r. w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stacji paliw 2012-09-17 14:06:14
Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN.6220.17.2012.JG z dnia 12.09.2012r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego w Głodowie 2012-09-17 14:00:41
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.5.2012.SG - dokument stracił ważność 2012-09-17 13:53:39
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy B.Chrobrego - WGN.6845.1.81.2012.ASz 2012-09-13 10:18:09
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Podlaskiej - WGN.6845.1.82.2012.ASz 2012-09-13 10:16:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Miastku przy ulicy Gen.Wybickiego - WGN.6845.1.83.2012.ASz 2012-09-13 10:14:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców - WGN 6840.1.80.2012ASz 2012-09-13 10:13:03
Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN.6220.16.2012.JG w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla stacji paliw 2012-09-12 13:37:37
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku nr SKO.41/VII/8331/129/12 z dnia 20.08.2012r. 2012-09-12 13:29:23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6730.12.2012 z dnia 10.09.2012 - dokument stracił ważność 2012-09-11 14:50:31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - wyłożenie m.p.z.p. Os. Czereśniowe - dokument stracił ważność 2012-09-10 14:52:42
Uchwała nr 59/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie upoważnienia do działania na Radę Miejską w Miastku 2012-09-07 10:11:58
Uchwała nr 58/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali 2012-09-07 10:10:56
Uchwała nr 57/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu w drodze przetargu 2012-09-07 10:10:18
Uchwała nr 56/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu 2012-09-07 10:09:19
Uchwała nr 55/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 2012-09-07 10:08:40
Uchwała nr 54/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne 2012-09-07 10:07:46
Uchwała nr 53/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Piaszczynie 2012-09-07 10:06:43
Uchwała nr 52/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie zmiany imienia szkoły w Świerznie 2012-09-07 10:05:44
Uchwała nr 51/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 2012-09-07 10:05:01
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.26.2012.SG 2012-09-07 10:03:16
Zarządzenie Nr 210/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora ZWiK Miastko 2012-09-06 11:07:31
Zarządzenie Nr 209/VI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej 2012-09-06 11:06:39
Obwieszczenie Burmistrza Miastka Nr WGN.6220.26.2011.JG z dnia 06.09.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-09-06 09:55:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6730.11.2012 z dnia 30.08.2012 - dokument stracił ważność 2012-08-31 14:31:37
Zarządzenie Nr 208/VI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 3 w Miastku 2012-08-28 15:06:27
Zarządzenie Nr 207/VI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Miastku 2012-08-28 15:05:49
Zarządzenie Nr 206/VI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku 2012-08-28 15:04:45
Zarządzenie Nr 205/VI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku 2012-08-28 15:04:05
Zarządzenie Nr 204/VI/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Świerznie 2012-08-28 15:03:04
Zarządzenie Nr 203/VI/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerznie 2012-08-28 15:02:07
Zarządzenie Nr 202/VI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku 2012-08-28 15:01:17
Zarządzenie Nr 201/VI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku 2012-08-28 15:00:25
Zarządzenie Nr 200/VI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum w Miastku 2012-08-28 14:59:14
Zarządzenie Nr 199/VI/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Miastku 2012-08-28 14:57:51
Zarządzenie Nr 198/VI/2012 z dnia 22 sierpnia 20012 w sprawie powołania komisji przetargowej 2012-08-28 14:56:56
Zarządzenie Nr 197/VI/2012 z dnia 20 sierpnia 20012 w sprawie powołania komisji konkursowej 2012-08-28 14:55:31
Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.22.2012.SG 2012-08-28 12:49:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.9.2012 z 21.08.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-21 15:03:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2012 z 20.08.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-21 15:01:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu - dokument stracił ważność 2012-08-21 14:05:10
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania WGN.6220.26.2011.JG - budowa biogazowni typu rolniczego na działkach nr 16/1, 14/16, 32/1 obreb Dretyń 2012-08-21 11:52:31
Zarządzenie Nr 196/VI/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku 2012-08-21 10:27:20
Zarządzenie Nr 195/VI/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 2012-08-21 10:25:49
Zarządzenie Nr 194/VI/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZMK w Miastku 2012-08-21 10:24:32
Zarządzenie Nr 193/VI/2012 z dnia 26 lipca 2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy 2012-08-21 10:22:20
Projekty uchwał na posiedzenie Rady Miejskiej na dzień 31.08.2012 2012-08-21 10:21:22
Zarządzenie Nr 192/VI/2012 z dnia 26 lipca 2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy 2012-08-21 10:17:48
Zarządzenie Nr 191/VI/2012 z dnia 26 lipca 2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy 2012-08-21 10:17:02
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko położonych w obrębie Świeszyno - dokument stracił ważność 2012-08-17 14:40:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2012 z 14.08.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-16 13:26:42
Przetarg nieograniczony na lokal użytkowy przy ul. Słowackiego 2 - dokument stracił ważność 2012-08-09 11:10:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.8.2012 z 06.08.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-08 14:24:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.7.2012 z 06.08.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-08 14:21:45
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.6.2012 z 06.08.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-08 14:18:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT-7335/7/2010-2012 z 27.06.2012r. - dokument stracił ważność 2012-08-02 10:57:26
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Miastku przy ulicy Ogrodowej - WGN 6840.1.23.2012 ASz - dokument stracił ważność 2012-07-27 13:21:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Miastku przy ulicy Szewskiej - WGN 6840.1.27.2012.ASz 2012-07-27 13:19:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Miastku przy ulicy Szewskiej - WGN 6840.1.26 .2012.ASz 2012-07-27 13:18:21
Obwieszczenie Burmistrza Miastka nr WGN.6220.12.2012.JG w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach - budowa wytwórni mas bitumicznych ... 2012-07-26 14:18:17
Zarządzenie Nr 190/VI/2012 z dnia 18 lipca 2012 w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora ZMK w Miastku 2012-07-24 07:41:34
Zarządzenie Nr 189/VI/2012 z dnia 17 lipca 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok 2012-07-24 07:40:38
Zarządzenie Nr 188/VI/2012 z dnia 13 lipca 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej 2012-07-24 07:39:47
Zarządzenie Nr 187/VI/2012 z dnia 11 lipca 2012 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 2012-07-24 07:38:21
Zarządzenie Nr 186/VI/2012 z dnia 10 lipca 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej 2012-07-24 07:36:48
Zarządzenie Nr 185/VI/2012 z dnia 9 lipca 2012 w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2012-07-24 07:36:02
Zarządzenie Nr 184/VI/2012 z dnia 9 lipca 2012 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2012-07-24 07:34:46
Zarządzenie Nr 183/VI/2012 z dnia 9 lipca 2012 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji 2012-07-24 07:33:02
Zarządzenie Nr 182/VI/2012 z dnia 9 lipca 2012 w sprawie upoważnienia Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych do i Funduszu Alimentacyjnego do przekazywania do biura informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych 2012-07-24 07:29:47
Zarządzenie Nr 181/VI/2012 z dnia 9 lipca 2012 w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postepowania 2012-07-24 07:26:39
Zarządzenie Nr 180/VI/2012 z dnia 9 lipca 2012 w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika sekcji świadczeń pomocy środowiskowej w MGOPS w Miastku 2012-07-24 07:24:53
Zarządzenie Nr 179/VI/2012 z dnia 4 lipca 2012 w sprawie wyznaczenia 2012-07-24 07:23:21
Zarządzenie Nr 178/VI/2012 z dnia 4 lipca 2012 w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym 2012-07-24 07:20:33
Zarządzenie Nr 177/VI/2012 z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora ZMK w Miastku 2012-07-24 07:18:39
Zarządzenie Nr 176/VI/2012 z dnia 27 czerwca 20012 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora ZMK w Miastku 2012-07-24 07:17:28
Obwieszczenie Burmistrza Miastka Nr WGN.6220.12.2012.JG w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa wytwórni mas bitumicznych ... 2012-07-20 14:20:00
ocena jakości wody w miejscach przeznaczonych do kąpieli - 2012 2012-07-18 08:52:39
Raport z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015r. 2012-07-12 10:15:01
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2008-2011 z perspektywą do 2015r. 2012-07-12 09:36:00
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z ich inwentaryzacją na terenie Gminy Miastko 2012-07-12 09:24:29
Obwieszczenie Burmistrza Nr WGN.6220.6.2012.JG z dnia 10.07.2012r. w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa instalacji zagospodarowania surowców rolniczych i płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych o mocy ok 500kW w Świeszynku 2012-07-12 08:24:40
Obwieszczenie Burmistrza Miastka Nr WGN.6220.6.2012.JG z dnia 3.07.2012r. w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa instalacji zagospodarowania surowców rolniczych i płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych o mocy ok. 500kW w Świeszynku 2012-07-12 08:14:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2012 z 06.07.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-09 15:45:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.9.2012 z 09.07.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-09 15:43:49
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.8.2012 z 06.07.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-09 15:42:25
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.21.2012.SG 2012-07-09 15:09:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - WGN.6845.2.20.2012.SG 2012-07-09 15:08:00
Komunikat dotyczący "Wyprawki szkolnej 2012/2013" dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I - IV szkoły podstawowej, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz uczniów - słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 2012-07-06 15:29:14
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.13.2012.SG - dokument stracił ważność 2012-07-06 14:21:57
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2012 z 04.07.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-06 12:30:46
Wykaz o przeznaczeniu działki przy ul. Czereśniowej do oddania w użytkowanie wieczyste - WGN.6841.1.1.2012.AMK 2012-07-03 09:39:51
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - dokument stracił ważność 2012-07-03 09:34:23
Uchwała nr 50/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wezwania przez GEN Gaz Energia do usunięcia naruszenia prawa przez urządzenia infrastruktury technicznej 2012-07-02 13:43:03
Uchwała nr 49/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2012-07-02 13:41:17
Uchwała nr 48/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-07-02 13:39:29
Uchwała nr 47/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-07-02 13:37:46
Uchwała nr 46/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wniosku pani Łucji Leśniak dotyczącego jej skargi na działalność Burmistrza 2012-07-02 13:36:24
Uchwała nr 45/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie skargi na działalność Burmistrza 2012-07-02 13:35:15
Uchwała nr 44/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2012-07-02 13:34:23
Uchwała nr 43/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy - porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Program likwidacji eternitowych pokryć dachowych w powiecie bytowskim" 2012-07-02 13:33:17
Uchwała nr 42/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu 2012-07-02 13:31:08
Uchwała nr 41/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-07-02 13:30:22
Uchwała nr 40/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie złożenia wniosku o komunalizację nieruchomości 2012-07-02 13:29:35
Uchwała nr 39/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2012-07-02 13:28:03
Uchwała nr 38/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie działki gruntu 2012-07-02 13:27:17
Uchwała nr 37/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 2012-07-02 13:26:15
Uchwała nr 36/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2011 rok 2012-07-02 13:25:17
Uchwała nr 35/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za rok 2011 2012-07-02 13:24:21
Zarządzenie Nr 175/VI/2012 z dnia 27 czerwca 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 2012-07-02 13:20:43
Zarządzenie Nr 174/VI/2012 z dnia 18 czerwca 2012 w sprawie powołania komisji odbioru materiałów dydaktycznych do szkoły 2012-07-02 13:19:41
Zarządzenie Nr 173/VI/2012 z dnia 18 czerwca 2012 w sprawie powołania komisji odbioru materiałów dydaktycznych do szkoły 2012-07-02 13:19:11
Zarządzenie Nr 172/VI/2012 z dnia 18 czerwca 2012 w sprawie powołania komisji odbioru materiałów dydaktycznych do szkoły 2012-07-02 13:18:31
Zarządzenie Nr 171/VI/2012 z dnia 18 czerwca 2012 w sprawie powołania komisji odbioru materiałów dydaktycznych do szkoły 2012-07-02 13:17:41
Zarządzenie Nr 170/VI/2012 z dnia 18 czerwca 20012 w sprawie powołania komisji odbioru materiałów dydaktycznych do szkoły 2012-07-02 13:14:40
Zarządzenie Nr 169/VI/2012 z dnia 12 czerwca 2012 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa dyrektorowi ZEC Miastko 2012-07-02 13:10:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.9.2012 z 02.07.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-02 13:08:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.8.2012 z 02.07.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-02 13:07:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.7.2012 z 29.06.2012r. - dokument stracił ważność 2012-07-02 13:05:07
Zarządzenie Nr 167/VI/2012 z dnia 12 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu MGOPS w Miastku 2012-06-29 14:47:30
Waldemar Żurawik - Radny 2012-06-25 14:22:42
Bogdan Witkowski - Radny 2012-06-25 14:21:13
Ewa Szyca - Radna 2012-06-25 14:19:53
Bogdan Stanisz - Radny 2012-06-25 14:17:22
Małgorzata Rola - radna 2012-06-25 14:13:47
Jerzy Muchowski - Radny 2012-06-25 14:10:48
Piotr Milda - Radny 2012-06-25 14:06:21
Ryszard Mieczkowski - Radny 2012-06-25 14:04:48
Teresa Lipka - Radna 2012-06-25 14:03:22
Mirosław Kwaśniewski - Radny 2012-06-25 14:01:57
Józef Kobiec - Radny 2012-06-25 14:00:23
Wiesław Kosno - Radny 2012-06-25 13:58:49