Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja o wynikach naboru z dnia 07.12.2018 2018-12-14 15:01:24
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Sekretarz Miastka 2018-12-05 14:56:07
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Miastku 2018-09-28 14:27:19
Informacja o wynikach naboru na Dyrektora Biblioteki Publicznej w Miastku 2018-09-28 14:26:00
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Z DNIA 17.09.2018 r. 2018-09-18 12:01:56
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. płac w Referacie Obsługi Szkół - dokument stracił ważność 2018-06-26 14:41:16
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku z dnia 13 kwietnia 2018 r. - dokument stracił ważność 2018-04-13 14:49:23
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKRACJI W MIASTKU Z DNIA 09.04.2018 r. - dokument stracił ważność 2018-04-09 14:08:23
Informacja o wynikach naboru z dnia 27.02.2018 r. na stanowisko kasjera w Urzędzie Miejskim w Miastku - dokument stracił ważność 2018-03-05 13:41:39
Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko 2017-12-29 12:28:40
informacja o wynikach naboru - dokument stracił ważność 2017-10-18 13:46:54
Informacja o wynikach naboru z dnia 21.04.2017 r. - dokument stracił ważność 2017-04-24 12:32:27
lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko Dyrektora OSiR 2017-04-04 14:24:32
informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Miastku - dokument stracił ważność 2017-04-03 13:30:18
Ogłoszenie wyników otwartego II konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2017r. w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami 2017-02-10 08:27:21
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2017r. 2017-01-27 14:12:30
Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2017r. 2016-12-28 12:39:57
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Miastku - dokument stracił ważność 2016-10-04 10:04:24
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Miastku - dokument stracił ważność 2016-10-04 09:59:05
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku, - dokument stracił ważność 2016-02-25 14:55:25
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku 2016-02-03 14:24:14
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Gminy Miastko na 2016r. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016-01-28 08:32:28
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Z DNIA 28.09.2015 r. na stanowisko Podinspektora ds. księgowości budżetowej - dokument stracił ważność 2015-09-30 14:41:14
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. obsługi inwestorów zewnętrznych - dokument stracił ważność 2015-09-24 11:35:01
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Z DNIA 15.06.2015 r. naboru na stanowisko Podinspektora ds. obsługi inwestorów zewnętrznych 2015-06-17 14:38:12
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Z DNIA 14.05.2015 r. - dokument stracił ważność 2015-05-29 12:52:47
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Z DNIA 20.05.2015 r. - dokument stracił ważność 2015-05-29 12:51:21
Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. 2015-05-26 12:37:36
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. obsługi inwestorów zewnętrznych 2015-05-06 13:37:25
Zmiana ogłoszenia na stanowisko Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne 2015-04-29 09:04:46
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku. 2015-04-27 13:47:19
Zawiadomienie dotyczące naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dokument stracił ważność 2015-04-23 14:24:47
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego - dokument stracił ważność 2015-04-21 13:51:06
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji - dokument stracił ważność 2015-04-21 13:49:31
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim w Miastku 2015-03-23 12:36:54
UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIASTKU 2015-03-23 09:25:10
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Miastku 2015-03-16 16:49:28
Rozstrzygnięcie III otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2014 roku 2014-09-29 14:03:42
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2014 roku 2014-01-07 12:48:43
ZAWIADOMIENIE WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: Roboty budowlane - remont Biblioteki Publicznej w Miastku . - dokument stracił ważność 2013-12-06 12:53:23
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego Programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012" 2013-04-03 10:55:23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WIT.271.8.2011.KR 2011-10-07 14:08:51
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - 295484-2011 2011-09-19 16:12:28
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - WIT.271.8.2011.KR 2011-09-19 14:18:23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WO.271.4.2011.AR 2011-09-01 09:51:47
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - WO.271.2.2011.AR z dnia 13 lipca 2011r. 2011-07-13 14:55:00
ZAWIADOMIENIE O UNIWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - WO.271.1.2011. AR 2011-07-04 13:34:48
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WIT.271.6.2011.KR 2011-06-29 13:20:29