Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa) o średnicy de 180 mm PE100SDR11 o długości całkowitej około 17000 mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb 08 Biały Bór-teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko.

Miastko, dnia 24 kwietnia 2020 r.

WRG.6733.1.14.2019.IM

 

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz  49 art. 
i art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

 

zawiadamiam strony postępowania, że:

 

 1. W dniu 13 listopada 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Marcina Pileckiego reprezentującego PHU PROMAR Marcin Pilecki  (adres w aktach sprawy), działającego z pełnomocnictwa G.EN.ENERGIA Spółka z o.o. (adres w aktach sprawy) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa) o średnicy de 180 mm, PE100SDR 11 o długości całkowitej około 17 000 mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb 08 Biały Bór-teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko przebiegającej w  powiecie szczecineckim gmina Biały Bór, obręb Biały Bór 08 (działki nr: 8, 9/3, 6, 5/1, 65/1, 36, 31/16, 32/23, 32/28, 32/30) obręb Brzeźnica (działki nr:12/1, 31, 29/2, 455, 3/18, 6, 8/6, 11, 9, 18, 10, 448, 24), obręb Kaliska (działki nr: 408/14, 413, 412/1, 411/2, 408/11, 408/3, 408/4, 395/1, 394, 382/1, 381, 375/5, 371, 352/1, 375/3) oraz powiecie bytowskim gmina Miastko, obręb Miłocice (działki nr: 126, 125, 124, 168, 143, 144, 146/4, 169, 116/14, 115/4, 114, 171, 110, 109/3, 108, 74/3, 282, 103, 102, 100, 98/2, 157, 7/3, 154, 8, 5, 4/4, 3/3, 10/29, 266, 10/36, 267, 10/25, 258, 248, 264, 414/4, 243), obręb Wołcza Mała działki nr: 43/2, 47/2, 19/2, 86/3, 86/7, 86/1, 23/1, 81, 79, 69/2, 65, 143, 59, 142, 57/1, 57/2, 75, 149), obręb Wołcza Wielka (działki nr: 6/21, 6,20, 6/19, 6/17, 6/7, 6/5).
 2. W powyższej sprawie wpłynęły następujące uzgodnienia i opinie:
 1. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy (znak BD.RPP.611.3.2020.KS-M z dnia 9.01.2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji z uwagą, która została uwzględniona  w pkt 2c tiret szesnaste decyzji,
 2. Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku (znak ARD.5151.1.2020.MS z dnia 9.01.2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji bez uwag,
 3. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku (znak O.GD.Z-3.4351.2.2020.ER z dnia 9.01.2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji wyłącznie w zakresie terenu przyległego do pasa drogowego drogi krajowej nr 20; jednocześnie w/w postanowienie nie dotyczy planowanej inwestycji w zakresie pasa drogowego drogi krajowej nr 20 (działka nr 19/2 obręb Wołcza Mała oraz działka nr 169 obręb Miłocice),
 4. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie (znak SZ.ZZI.2.521.5.2020.SS z dnia 10.01.2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji z uwagami, które zostały uwzględnione w pkt 2c tiret czternaste decyzji,
 5. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile (znak BD.ZPU.2.611.26.2020.MU z dnia 16.01.2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji z uwagami, które zostały uwzględnione w pkt 2c tiret pietnaste decyzji,
 6. Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie (znak DM.7137.7.2020 z dnia 15.01.2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji bez uwag,
 7. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie (znak O.Sz.Z-3.4351.9.2020.mg z dnia 20.01.2020 r.)-uzgodnienie pozytywne w stosunku
  do obszarów przylegających do pasa drogowego drogi krajowej nr 20 oraz uwagi dotyczące działek położonych w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 20, które zostały uwzględnione w pkt 2d tiret ósme decyzji,
 8. Starosty Szczecineckiego w Szczecinku (znak RS.644.1.2020.AŻ z dnia 17.01.2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji bez uwag,
 9. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (znak: SZ.RPP.437.6.2020.ep z dnia 31 stycznia 2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji bez uwag (zgłoszone uwagi w uzasadnieniu
  do wymienionego postanowienia, zostały już wcześniej ujęte w pkt 2c tiret siódme-ósme decyzji),
 10. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku (znak ZS.224.3.36.2020.TS
  z dnia 12.02.2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji bez uwag; ponadto uwagę zawartą
  w Uzasadnieniu do w/w postanowienia uwzględniono w pkt 2c tiret trzynaste decyzji),
 11. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie (znak ZArch.K.5151.14.2020.EK z dnia 26.02.2020 r.)-uzgodnienie projektu decyzji bez uwag,
 12. Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie (znak EO-5MMD-000070-2020 z dnia 31.01.2020 r.)-opinia z uwagami, które zostały uwzględnione w pkt 2a tiret szóste decyzji.

Projekt decyzji uznaje się za uzgodniony z:

 1. Starostą Bytowskim, gdyż organ nie zajął stanowiska w wymaganym terminie
  na przesłany z dnia 30 grudnia 2019 r. projekt decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. Burmistrzem Białego Boru, gdyż organ nie zajął stanowiska w wymaganym terminie
  na przesłany z dnia 30 grudnia 2019 r. projekt decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 3. Powiatowym Zarządem Dróg w Szczecinku, gdyż organ nie zajął stanowiska
  w wymaganym terminie na przesłany z dnia 30 grudnia 2019 r. projekt decyzji 
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 4. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku (znak RDOŚ-Gd-WZP.612.58.1.2020.AP z dnia 14.01.2020 r.)-przekazano informację, że organ
  nie zajmie stanowiska w terminie21 dni, tym samym projekt decyzji należy uznać
  za uzgodniony,
 5. PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Usługi Sieciowe
  w Bydgoszczy (znak 110-DE-DSB-DUB-WFB.071.20.2020.2 z dnia 21.01.2020 r.)
  - przekazano informację, że w granicach terenu objętego decyzją nie są planowane żadne przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie sieci elektroenergetycznych o napięciach 220 kV i 400 kV oraz PSE nie posiada również obiektów elektroenergetycznych o tych napięciach,
 1. W dniu 24 kwietnia 2020 r. została wydana dla G.EN.GAZ ENERGIA Spółka z o.o., decyzja nr 005/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa) o średnicy de 180 mm, PE100SDR 11 o długości całkowitej około 17 000 mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb 08 Biały Bór-teren stacji gazowej)
  do miejscowości Miastko przebiegającej w  powiecie szczecineckim gmina Biały Bór, obręb Biały Bór 08 (działki nr: 8, 9/3, 6, 5/1, 65/1, 36, 31/16, 32/23, 32/28, 32/30) obręb Brzeźnica (działki nr:12/1, 31, 29/2, 455, 3/18, 6, 8/6, 11, 9, 18, 10, 448, 24), obręb Kaliska (działki nr: 408/14, 413, 412/1, 411/2, 408/11, 408/3, 408/4, 395/1, 394, 382/1, 381, 375/5, 371, 352/1, 375/3) oraz powiecie bytowskim gmina Miastko, obręb Miłocice (działki nr: 126, 125, 124, 168, 143, 144, 146/4, 169, 116/14, 115/4, 114, 171, 110, 109/3, 108, 74/3, 282, 103, 102, 100, 98/2, 157, 7/3, 154, 8, 5, 4/4, 3/3, 10/29, 266, 10/36, 267, 10/25, 258, 248, 264, 414/4, 243), obręb Wołcza Mała działki nr: 43/2, 47/2, 19/2, 86/3, 86/7, 86/1, 23/1, 81, 79, 69/2, 65, 143, 59, 142, 57/1, 57/2, 75, 149), obręb Wołcza Wielka (działki nr: 6/21, 6,20, 6/19, 6/17, 6/7, 6/5).

 

            Z treścią decyzji wraz z załącznikami można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 18, w godz. 800÷1500.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zamieszczenia na:

1) Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku (www.bip.miastko.pl) –a/a

2) Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze

3) Tablica ogłoszeń Urząd Miejski w Miastku

4) Tablica ogłoszeń Urząd Miejski w Białym Borze

5) Tablica ogłoszeń Sołectwa Brzeźnica

6) Tablica ogłoszeń Sołectwa Kaliska

7) Tablica ogłoszeń Sołectwa Miłocice

8) Tablica ogłoszeń Sołectwa Wołcza Mała

9) Tablica ogłoszeń Sołectwa Wołcza Wielka

 

 

 

 

                 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obwieszczenie- decyzja.pdf (PDF, 1.MB) 2020-05-06 16:09:23 2 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Maszka 06-05-2020 16:09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Maszka 06-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Maszka 06-05-2020 16:09:23