Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o zawarciu porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:

 

Miastko, dnia  11 grudnia 2019 r.

WRG.6733.1.14.2019.IM

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o zawarciu porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, ze zm.) oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1945, ze zm.)
w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa) o średnicy de 180 mm, PE100 SDR 11 o długości całkowitej około 17 000 mb z miejscowości Biały Bór (działka
nr 32/30 obręb Biały Bór-teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko”
przebiegającej
w  powiecie szczecineckim gmina Biały Bór, obręb Biały Bór 08 (działki nr: 8, 9/3, 6, 5/1, 65/1, 36, 31/16, 32/23, 32/28, 32/30) obręb Brzeźnica (działki nr:12/1, 31, 29/2, 455, 3/18, 6, 8/6, 11, 9, 18, 10, 448, 24), obręb Kaliska (działki nr: 408/14, 413, 412/1, 411/2, 408/11, 408/3, 408/4, 395/1, 394, 382/1, 381, 375/5, 371, 352/1, 375/3) oraz powiecie bytowskim gmina Miastko, obręb Miłocice (działki
nr: 126, 125, 124, 168, 143, 144, 146/4, 169, 116/14, 115/4, 114, 171, 110, 109/3, 108, 74/3, 282, 103, 102, 100, 98/2, 157, 7/3, 154, 8, 5, 4/4, 3/3, 10/29, 266, 10/36, 267, 10/25, 258, 248, 264, 414/3, 243), obręb Wołcza Mała działki nr: 43/2, 47/2, 19/2, 86/3, 86/7, 86/1, 23/1, 81, 79, 69/2, 65, 143, 59, 142, 57/1, 57/2, 75, 149), obręb Wołcza Wielka (działki nr: 6/21, 6,20, 6/19, 6/17, 6/7, 6/5)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1945, ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest Burmistrz Miastka, gdyż przedsięwzięcie w większej części jest zlokalizowane na terenie gminy Miastko; oraz że w dniu 13 listopada 2019 roku zawarto porozumienie pomiędzy  Burmistrzem Miastka a Burmistrzem Białego Boru, w którym powyższe strony zgodnie stwierdzają, że większy obszar przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Miastko i w związku z tym stosownie do art. 51 ust. 3 w/w ustawy organem właściwym
do prowadzenia postępowania w niniejszej sprawie i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest Burmistrz Miastka.

            W przedmiotowym porozumieniu Burmistrz Miastka zobowiązuje się do prowadzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w/w przedsięwzięcia  w porozumieniu z Burmistrzem Białego Boru, do informowania o w/w czynnościach podejmowanych w ramach niniejszego postępowania i wpływającym materiale dowodowym, poprzez przesyłanie kopii wysyłanych pism, wydawanych aktów administracyjnych, zawiadomień, otrzymywanych opinii i uzgodnień  oraz przesyłania wszelkich zawiadomień kierowanych do stron postępowania oraz społeczeństwa (w przypadku, gdy okaże się, iż niniejsze postępowanie prowadzone powinno być z udziałem społeczeństwa ).

            Jednocześnie Burmistrz Białego Boru zobowiązuje się  do dokonywania obwieszczeń w sposób przyjęty na terenie gminy Biały Bór i przekazywania Burmistrzowi Miastka wszelkich pism, uwag
i wniosków, które do niego wpłyną w ramach toczącego się postępowania administracyjnego.

            Z uwagi na fakt, że w powyższej sprawie liczba stron postępowania  przekracza 20 osób zgodnie z art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miastko – www.bip.miastko.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Biały Bór oraz na tablicach ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji.

            Informuję o uprawnieniach stron postępowania - art. 10 k.p.a. - do czynnego udziału w każdym jego stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. Z aktami sprawy w powyższej sprawie można zapoznawać się w Urzędzie Miejskim w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, pokój nr 18, w godzinach (poniedziałek
od godz. 800 do godz. 1600, wtorek-piątek od godz. 715 do godz. 1515).

            Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z właściwymi organami.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 35 § 3 k.p.a. wydanie decyzji dla przedmiotowej inwestycji, klasyfikuje się do spraw szczególnie skomplikowanych, w których załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jednakże,  zgodnie z  art. 35 § 5 k.p.a. do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1) Wnioskodawca

2) Burmistrz Białego Boru

3) Strony postępowania przez obwieszczenie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze oraz na tablicach ogłoszeń Sołectw: Miłocice, Wołcza Mała, Wołcza Wielka, Brzeźnica, Kaliska.

4) A/a

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obwieszczenie Wnioskodawca.pdf (PDF, 94KB) 2019-12-12 14:53:39 27 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Maszka 12-12-2019 14:52:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Maszka 12-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Maszka 12-12-2019 14:53:39