Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miastka ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku 77-200 Miastko, ul. Mickiewicza

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora OSiR

    - reprezentowanie jednostki na zewnątrz,

    - bieżące zarządzanie jednostką w ramach statutu i regulaminu organizacyjnego,

    - wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników OSiR,

    - realizowanie  zamówień publicznych,

    - współpraca z klubami i organizacjami sportowymi,

    - koordynowanie i popularyzacja zadań z zakresu sportu, rekreacji, kultury i turystyki.

 

2. Wymagania niezbędne:

 - wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki, ekonomiczne, prawnicze, marketing,  zarządzanie.

 - co najmniej 5-letni staz pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2008 Nr 223,poz.1458 ze zmianami/,

- dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora OSiR,

- obywatelstwo polskie,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

- nieposzlakowana opinia

 

3. Wymagane dokumenty:

 - kwestionariusz osobowy,

- list motywacyjny,

 - CV,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- zaświadczenie z aktualnego miejsca zatrudnienia o okresie zatrudnienia i zajmowanych stanowiskach oraz kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,

- oświadczenie kandydata,że jest obywatelem polskim,

- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie/ w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego/,

- koncepcja funkcjonowania i rozwoju OSiR.

 

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Miastku ul.Grunwaldzka 1 od 30.04.2012r. do dnia 10.05.2012r. do godz. 15.15 Oferty złożone po terminie bnie będą rozpatrywane.

Kwestionariusz osobowy, list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych/Dz.U. z 2002r. Nr101, poz.926 z późn.zm./ oraz podpisem kandydata poniżej klauzuli.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie  internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej/www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzedu Miejskiego w Miastku przy ul.Grunwaldzkiej 1

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 27-04-2012 13:06:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 27-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 11:56:27