Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak WRG.6220.7.2019.MR.24 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej na "Budowę sieci gazowej podwyższonego ciśnienia (powyżej 0,5MPa do 1,0MPa) o średnicy (...))

                                                                                                                                Miastko, dnia 2.09.2019r.

WRG.6220.7.2019.MR.25

                                                                  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5MPa do 1,0MPa) o średnicy de 180mm, PE 100 SDR 11 o długości całkowitej około 16 225mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb Biały Bór – teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko.

          Burmistrz Miastka na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:. Dz. U. z 2018r.  poz. 2096 ze zm.) spełniając wymóg art. 10 przywołanej wyżej ustawy oraz w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) w toku postępowania toczącego się na wniosek pełnomocnika spółki G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o  z siedzibą przy ul. Dorczyka 1, 66-080 Tarnowo Podgórne, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5MPa do 1,0MPa) o średnicy de 180mm, PE 100 SDR 11 o długości całkowitej około 16 225mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb Biały Bór – teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko.”

 zawiadamia Strony

  • że w dniu 26.08.2019r. po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie i Szczecinku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich  w Bydgoszczy, o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, postanowieniem znak WRG.6220.7.2019.MR.24 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia: „Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5MPa do 1,0MPa) o średnicy de 180mm, PE 100 SDR 11 o długości całkowitej około 16 225mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb Biały Bór – teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko.”
  • o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie informuję, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.   
  • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się oraz zgłosić swoje uwagi, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku – Wydziale Rozwoju Gospodarczego ( pokój nr 14), w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

z up. Burmistrza 

inż. Kazimierz Kozieł

 

 

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej informacji poprzez:

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl 

   (zakładka: Informacja/ochrona środowiska/postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej).     

2) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białym Borze    

    www.bialybor.bip2.alfatv.pl   

3) zamieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku,

- tablicach ogłoszeń sołectwa Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Miłocice,

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białym Borze,

- tablicach ogłoszeń w miejscowościach Brzeźnica, Kaliska,

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 WRG.6220.7.2019.MR.24 - postanowienie.pdf (PDF, 10MB) 2019-09-04 14:34:43 5 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 04-09-2019 14:32:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 02-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 04-09-2019 14:34:43