Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.7.2019.MR.21 informujące o uzyskanych w toku postępowania administracyjnego opiniach organów współuczestniczących w postępowaniu.

                                                                                                                                      Miastko, dnia 23.08.2019r.

WRG.6220.7.2019.MR.21

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5MPa do 1,0MPa) o średnicy de 180mm, PE 100 SDR 11 o długości całkowitej około 16 225mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb Biały Bór – teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko.

 

          Burmistrz Miastka na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:. Dz. U. z 2018r.  poz. 2096 ze zm.) spełniając wymóg art. 10 przywołanej wyżej ustawy oraz w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) w toku postępowania toczącego się na wniosek pełnomocnika spółki G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o  z siedzibą przy ul. Dorczyka 1, 66-080 Tarnowo Podgórne, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5MPa do 1,0MPa) o średnicy de 180mm, PE 100 SDR 11 o długości całkowitej około 16 225mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb Biały Bór – teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko.”

zawiadamia Strony

  • o wydaniu w dniu 16.05.2019r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie znak SE-ZNS-80.4910.11.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • o wydaniu w dniu 5.06.2019r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku znak PS.N-NZ/073-401/10/19 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • o wydaniu w dniu 18.07.2019r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.166.2019.AJ.2 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • o wydaniu w dniu 8.08.2019r. opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich  w Bydgoszczy znak BD.RZŚ.435.276.2019.KC.MM stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • o wydaniu w dniu 9.08.2019r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak WST-K.4220.120.2019.PC,AL.3 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku – Wydziale Rozwoju Gospodarczego ( pokój nr 14), w godzinach pracy urzędu.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z up. Burmistrza

mgr Longina Jankowska

Z-ca Burmistrza Miastka

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej informacji poprzez:

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl 

  (zakładka: Informacja/ochrona środowiska/decyzje środowiskowe).  

2) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białym Borze    

    www.bialybor.bip2.alfatv.pl   

3) zamieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku,

- tablicach ogłoszeń sołectwa Wołcza Wielka, Miłocice,

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białym Borze,

- tablicach ogłoszeń w miejscowościach Brzeźnica, Kaliska,

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 26-08-2019 15:08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 23-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 26-08-2019 15:08:04