Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zawiadomienie -obwieszczenie Burmistrza Miastka o zmianie terminu opinii PGW WP RZGW Bydgoszcz w sprawie postępwoania o wydanie decyzji środowiskowej na budowę sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (...)

                                                                                                                                            Miastko, dnia 4.06.2019r.

WRG.6220.7.2019.MR.11

                                                                ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (powyżej 0,5MPa do 1,0MPa) o średnicy de 180mm, PE 100 SDR 11 o długości całkowitej około 16 225mb z miejscowości Biały Bór (działka nr 32/30 obręb Biały Bór – teren stacji gazowej) do miejscowości Miastko.

 

          Działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 dalej k.p.a) oraz 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm., dalej ustawa ooś) informuję Strony w/w postępowania, że zawiadomieniem z dnia 29 maja 2019r. znak BD.RZŚ.435.276.2019.KC.MM Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy wyznaczył nowy termin wydania opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko  tj do dnia 1 lipca 2019r.

 

z up. Burmistrza

inż. Kazimierz Kozieł 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej informacji poprzez:

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl 

  (zakładka: Informacja/ochrona środowiska/decyzje środowiskowe).  

2) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białym Borze    

    www.bialybor.bip2.alfatv.pl   

3) zamieszczenie na:

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku,

- tablicach ogłoszeń sołectwa Wołcza Wielka, Miłocice,

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białym Borze,

- tablicach ogłoszeń w miejscowościach Brzeźnica, Kaliska,

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 05-06-2019 11:14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 04-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 05-06-2019 11:14:49