Informacja do publicznej wiadomości o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - budowa budynku gospodarczego na działce nr 181/1 obręb Świerzenko gmina Miastko

                                                                                                                                                                                                                 Miastko, dnia 13.02.2019r.

WRG.6220.3.2019.JG.1

 

INFORMACJA

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

o postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 98 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) Burmistrz Miastka

 

informuje o:

 

  • prowadzonym na wniosek Pana Tomasza Kardacza, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku postępowaniu administracyjnym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego na działce nr 181/1 obręb Świerzenko gmina Miastko w związku z oddziaływaniem przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
  • możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami sporządzonego dla ww. zamierzenia opracowanego przez Biuro Projektów Przyrodniczych BAGNIK Lech Pietrzak przekazanego przez organ prowadzący postępowanie do Urzędu Miejskiego w Miastku i złożonego w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, pok.14 w godzinach pracy urzędu;
  • możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Miejskim w Miastku 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1, Biuro Obsługi Interesanta, w godzinach urzędowania (pn: 8.00- 16.00; wt-pt: 7.15-15.15) w formie pisemnej lub elektronicznej: sekretariat@um.miastko.pl, 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 15.02.2019r. do 18.03.2019r.

 

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia

Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną niezwłocznie przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku - organowi właściwemu do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia - za pośrednictwem Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zostanie wskazane w uzasadnieniu postanowienia.

 

z up. Burmistrza 

inż. Kazimierz Kozieł 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 15-02-2019 08:15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 13-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 15-02-2019 08:15:21