Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i rozbiórce sieci elektroenergetycznej 15kV w miejscowości Dretyń gmina Miastko (działka nr 168/2).

Miastko, dnia 08.02.2019r.

WRG.6733.1.2019.MK

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

zawiadamiam,

że został przygotowany dla ENERGA - Operatora S.A. - Oddziału w Koszalinie (adres w aktach sprawy) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i rozbiórce sieci elektroenergetycznej 15kV w miejscowości Dretyń gmina Miastko (działka nr 168/2).

W powyższej sprawie wpłynęły postanowienia uzgadniające:

  • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku nr O.GD.Z-3.4351.9.2019.ER z dnia 30.01.2019r.

Jednocześnie informuję, że projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów, gdyż nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.1.2019.MK z dnia 23.01.2019r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

W związku z powyższym, strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie przed wydaniem ww. decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 12-02-2019 10:37:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 08-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 12-02-2019 10:37:59