OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko na terenie działek nr 303/7, 303/3, 303/1, 302 (ul. Stolarska).

WRG.6733.19.2018.MS                                                                                                                                            Miastko, dnia 11.01.2019r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)  oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1945)

zawiadamiam strony postępowania że:

  1. w dniu 13 listopada 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Zenona Płotka (adres w aktach sprawy) działającego z pełnomocnictwa ENERGA- OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie (adres w aktach sprawy) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko na terenie działek nr 303/7, 303/3, 303/1, 302 (ul. Stolarska).
  2. Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdyż nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.19.2018.MS z dnia 23.11.2018r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem nr RDOŚ-Gd-WZP.612.58.39.2018.AP z dnia 06.12.2018r. odstąpił od uzgodnienia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie ochrony przyrody, w związku z tym, że decyzja obejmuje terem poza obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016,poz. 2134 ze zm.) i nie podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

 

III. w dniu 11 stycznia 2019r. została wydana dla ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie, decyzja nr 002/2019 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko na terenie działek nr 303/7, 303/3, 303/1, 302 (ul. Stolarska).

 

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 15-01-2019 13:16:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 11-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 15-01-2019 13:16:59