2019

L.p. Numer umowy Data zawarcia umowy Przedmiot zawierający umowę  Treść umowy
1. 1 02.01.2019r.   MGOPS
2. WOiRS/2/1/2019 22.01.2019 r. ochrona danych osobowych zwrot kosztów dowozu
3. WRG/3/2019 23.01.2019R. Krzysztof Zawadzki, Aleksander Aziukiewicz sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
4. WOiRS/4/2/2019 25.01.2019 r. ochrona danych osobowych zwrot kosztów dowozu
5. 5/2019 07.01.2019r

Prywatna Przychodnia Lekarzy Specjalistów

Medyk Miastko

wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z wymogami BHP i Kodeksu pracy
6.

6/2019

WRG.272.1.1.2019.DR

28.01.2019 Biuro Usług Geodezyjnych GEOPOL wznowienie granic działki nr 16 i części działki nr 32 położonych w obrębie Świerzno gm. Miastko, stanowiących drogę gminną nr 193103G.
7. 7/WRG/2018 30.01.2019 Ochrona danych osobowych Palacz w budynku świetlicy wiejskiej w m. Słosinko
8 8/1 WPKiS 2019 31.01.2019 Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dretyńskiej  Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Integracja przez zatrudnienie, kulturę i turystykę
9 9/2 WPKiS 2019 31.01.2019 Uczniowski Klub Sportowy MORENA Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn.Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej i plażowej
10 10/3WPKiS2019 31.01.2019 Fundacja sprawni Inaczej Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "organizacja systematycznej rehabilitacji psychoruchowej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miastko
11 11/4WPKiS2019 31.01.2019 Miastecki Klub Badmintona LEDNIK Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miastko w badmintona. Organizacja i udział w treningach oraz zawodach różnego szczebla. 
12 12/5 WPKiS 2019 31.01.2019

Fundacja Rozwoju Lokalengo PARASOL

Bytów

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Działaj lokalnie i Fundusz Aumulator Społeczny dla Miastka 2019
13 13/6 WPKiS 2019 31.01.2019 Polski Związek Wędkarski Okręg Słupsk koło Karaś Miastko Wsparcie ralizacji zadania publicznego pn. popularyzacja sportu wędkarskiego i kształtowanie postaw ekologicznych na terenie Gminy Miastko
14 14/7WPKiS2019 01.02.2019 Miasteckie Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki IBUKI DOJO Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Aikido - sposób na samodoskonalenie
15 15/8WPKiS2019 01.02.2019 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Pamiętamy o przeszłości
16 16/9WPKiS2019 04.02.2019 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Miastku Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Dzień kobiet 2019
17 17/10WPKiS2019 01.02.2019 Miejski Klub Sportowy START Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Od przedszkola do seniora - piłka nożna dla wszystkich
18 18/WRG/2019 01.02.2019 Ochrona danych osobowych Palacz w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w m. Dretyń
19 19/11 WPKiS2019 01.02.2019 Uczniowski Klub Sportowy LIDER Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Zajęcia lekkoatletyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miastko
20 20/12WPKiS2019 01.02.2019 Uczniowski Klub Sportowy LIDER Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wyjazd dzieci do Bad Fallingbostel
21 21/12WPKiS2019 01.02.2019 Teen Challenge Chrześciajńska Misja Społeczna Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Nadzieja na przyszłość - kontynuacja
22 22/14WPKiS2019 01.02.2019 Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Wsparcie realizacji zadania publicznego Pokonać uzależnienie - kontynuacja 
23 23/15 WPKiS 2019 04.02.2019 Stowarzyszenie POBUDKA Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Zagospodarowanie wolnego czasu poprzez organizowanie aktywnych form wypoczynku jak rajdy, wycieczki i inne imprezy popularyzujące turystykę i aktywny wypoczynek oraz krajoznastwo. 

 

24

 

25

24/16 WPKiS 2019

 

 

25/17 WPKiS 2019

04.02.201

 

 

04.02.2019

Stowarzyszenie POBUDKA

 

 

 

Miasteckie Towarzystow Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych 

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego

 

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Ruch to zdrowie

 

 

26 26/18WPKiS2019 04.02.2019 Miasteckie stowarzyszenie Motocyklowe GRYF Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Cykl imprez motocyklowych
27 27/19 WPKiS 2019 04.02.2019 Miasteckie Stowarzyszenie Motocyklowe GRYF Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Moto Dzień Dziecka
28 28/20 WPKiS 2019 04.02.2019

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym RAZEM

Tursko

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Rehabilitacja w wielu aktach pisana, czyli niepełnosprawni śladami Jana Pawła II Smoka Wawelskiego wielkich skoczni
29 29/21 WPKiS 2019 05.02.2019 Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym RAZEM Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Sport i rekreacja szansą na aktywność niepełnosprawnych
30 30/22 WPKiS 2019 05.02.2019

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzcinno

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Uzależnienie od sportu to brak uzależnienia od używek - III
31 31/23 WPKiS 2019 05.02.2019 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzcinno Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Śpiewanie przez gotowanie III.
32 32/24 WPKiS 2019 05.02.2019

Uczniowski Klub Sportowy ATHLETIC BASKET

Miastko

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Kosz i siata już od skrzata
33 33/25 WPKiS 2019 06.02.2019 Zapaśniczy Klub Sportowy Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Miastko w zapasach. Organizacja zawodów o zasięgu wojewódzkim i międzywojewódzkim. Całoroczne szkolenie zawodników ZKS Miastko.
34 34/26 WPKiS 2019 07.02.2019

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym RAZEM

Tursko

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Żyję bez nałogów
35 35/27 WPKiS 2019 07.02.2019

Stowarzyszenie nna Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środiwskiem Lokalnym RAZEM

Tursko

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Śladami Zakonu Krzyżackiego
36 36/28 WPKiS 2019 07.02.2019 Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym RAZEM Tursko

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Zdrowie to podstawa

 

37 37/29 WPKiS 2019 07.02.2019 Miasteckie Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Senior potrafi - aktywne formy wypoczynku 
38 38/30 WPKiS 2019 07.02.2019

Miasteckie Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych 

Miastko

Wsparcie realizacji zadnia publicznego pn. Razem można wiele - integracja człowieka
39 39/31 WPKiS 2019 07.02.2019 Miasteckie Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Seniorów praca młodym się opłaca
40 40/32 WPKiS 2019 07.02.2019

Miasteckie Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych

Miastko

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Historia wokół nas
41 41/33 WPKiS 2019 11.02.2019 Koło Gospodyń Wiejskich ŚWIERZOWIANKI Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja i udział w przedsięwzięciach artystycznych o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, mających istotne znaczenie dla pielęgnowania polskości i promowania Gminy Miastko. 
42 42/34 WPKiS 2019 11.02.2019

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Osób Upośledzonych ze Środowiskiem Lokalnym RAZEM

Tursko

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Zrobię to sam taki cel mam"
43 43/35 WPKiS 2019 11.02.2019 Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Cykl konkursów przedmiotowych oraz aktywacja i integracja seniorów - III edycja
44 44/36 WPKiS 2019 11.02.2019 Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowe Projekty Edukacyjne
45 45/37 WPKiS 2019 11.02.2019 Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Gminny Dzień Sportu i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - VI edycja
46 46/38 WPKiS 2019 11.02.2019 Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe Wsparcie realizacji zadnia publicznego pn. Spotkania autorskie 
47 47/39 WPKiS 2019 11.02.2019 Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Spotkanie integracyjne grupy młodzieży z Miastka i Tytuvenai
48 48/40 WPKiS 2019 11.02.2019

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągwia Gdańsk

Wsparcie realizaci zadania publicznego pn. Festiwal i Wigilia harcerska
49 49/41 WPKiS 2019 11.02.2019

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągwia Gdańsk

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Harcerskie wędrówki
50 50/42 WPKiS 2019 11.02.2019

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągwia Gdańsk

Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Szkolenie harcerzy
51 WOiRS/51/3/2019 20.02.2019r. ochrona danych osobowych zwrot kosztów dowozu
52       WOA
53 WRG/53/2019 21.02.2019 Gabinet Wetrynaryjny Lekarz Weterynarii Paulina Kańczugowska świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie przeprowadzania zabiegów chirurgicznych
54 WRG/54/2019 21.02.2019 Gabinet Weterynaryjny SABA świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie przeprowadzania zabiegów chirurgicznych
55       WRG-JG
56       WRG-JG
57       WRG-JG
58       WRG-JG
59       WRG-JG
60       WRG-JG
61       WRG-JG
62       WRG-JG
63       WRG-JG
64       WRG-JG
65       WRG-JG
66

UMOWA nr 66/2019

WRG.272.1.2.2019.DR

28.02.2019 Biuro Usług Geodezyjnych GEOPOL wznowienie granic działki nr 111 położonej w obrębie Gatka gm. Miastko
67       WOA
68 68/WRG/2019 28.02.2019 Ochrona danych osobowych Palacz w budynku świetlicy wiejskiej w Słosinku
69 69/WRG/2019 28.02.2019 Ochrona danych osobowych Palacz w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w m. Dretyń
70 70/WRG.272.2.2019.MJ 04.03.2019 PU Lucjan Frymark, Wierszyno , 77-140 Kołczygłowy Przebudowa drogi gminnej w m. Wałdowo
71 71/WRG.272.2.2019.MJ 04.03.2019 PU Lucjan Frymark, Wierszyno 15, 77-140 Kołczygłowy Przebudowa parkingu przy ul. Wrzosowej w Miastku
72       WPKiS
73       WPKiS
74       WPKiS
75 75/46 WPKiS 2019 18.02.2019 Polski Związek Niewidmoych - koło powiatowe w Bytowie wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "niewidomi aktywni" - gra w kręgle oraz "wspólne wędrowanie"
76 76/47WPKiS 2019 18.02.2019 Polski Związek Niewidomych koło powiatowe w Bytowie Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Bądźmy razem - święto niewidomych" oraz "wieczerza Wigilijna"
77 77/48 WPKiS 2019 20.02.2019 Związek Ukraińców w Polsce  Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Rozpowszechnianie tradycji śpiewu chóralnego 2019
78 78/49 WPKiS 2019 20.02.2019 Miasteckie Towarzystwo Sportowe HAMER Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja ogólnopolskich zawodów w Miastku
79 79/50 WPKiS 2019 20.02.2019 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne M jak Miastko Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Rajd roweroey z biblioteką II edycja
80 80/51 WPKiS 2019 20.02.2019 Towarzystwo Historyczne Regionu Miasteckiego  Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Z historią za pan brat
81 81/52 WPKiS 2019 28.02.2019 Stowarzyszenie Miastko Razem Wsparcie realzacji zadania publicznego pn. Popołudniowe koncerty okolicznościowe
82 82/53 WPKiS 2019 04.03.2019 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Im. Kawalerów Uśmiechu w Wałdowie Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego
83 83/54 WPKiS 2019 04.03.2019 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Im. Kawalerów Uśmiechu w Wałdowie Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Smacznie - Zdrowo - Kolorowo
84 84/55 WPKiS 2019 04.03.2019 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Im. Kawalarów Usmiechu w Wałdowie Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Sport uwielbiamy, więc o zdrowie dbamy.
85       WPKiS
86       WPKiS
87

Um 87/2019

MGKRPA 1/19

01.03.2019

Usługi Terapeutyczne

Tomasz Kłak

Dyżury w punkcie konsultacyjnym - rozmowy terapeutyczne
88

UM 88/2019

MGKRPA 2/19

01.03.2019

Usługi Terapeutyczne

Tomasz Kłak

Prowadzenie programu profilaktycznego dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem 
89

UM 89/2019

MGKRPA 3/19

07.03.2019

Aleksandra ZAator

Darnowo

Prowadzenie programu profilaktycznego "Szkoła dla rodziców"
90

Umowa nr 90/2019

WRG.272.1.3.2019.DR

11.03.2019 r. Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Janina Świątek - Brzezińska

wznowienie granic części działki nr 85 położonej w obrębie Świerzno gm. Miastko, stanowiącej gminną drogę wewnętrzną

91

Umowa nr 91/2019

WRG.272.1.4.2019.DR

11.03.2019 r. Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Janina Świątek - Brzezińska wznowienie granic części działek nr 581 i 644 położonych w obrębie Dretyń
gm. Miastko, stanowiących gminne drogi wewnętrzne
92 WOiRS/92/4//2019 18.03.2019 r. ochrona danych osobowych audyt finansowy i organizacyjny placówek oświatowych
93 WOiRS/93/5/2019 18.03.2019 r. ochrona danych osobowych audyt finnasowy i organizacyjny placówek oświatowych
94 WRG/94/272/2/2019/MW 15.03.2019 Zakład Elektroinstalacyjny "ELTOM", Tomasz Zmarzły, Słupsk Budowa oświetlenia drogowego w m. Słosinko

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Krupińska 09-01-2019 08:31:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Krupińska 02-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Karolina Krupińska 18-03-2019 14:46:35