Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 30/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2019-01-16 12:01:56
Zarządzenie Nr 31/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2019-01-16 12:05:02
Zarządzenie Nr 32/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2019-01-16 12:07:50
Zarządzenie Nr 33/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2019-01-16 12:09:04
Zarządzenie Nr 34/VIII/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach. 2019-01-09 10:26:42
Zarządzenie Nr 35/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2019 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. 2019-01-08 09:45:08
Zarządzenie Nr 36/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie ustanowienia opiekunów z ramienia Urządu Miejskiego w Miastku do współpracy z przewodniczącymi jednostek pomocniczych Gminy Miastko oraz określenia ich obowiązków. 2019-01-25 16:31:56
Zarządzenie Nr 37/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 08 stycznia 2019r. w sprawie powołania zespołu opiniującego do rozpatrywania i opiniowania wniosków o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego z gminnych zasobów mieszkaniowych. 2019-01-16 12:13:27
Zarządzenie Nr 38/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. 2019-01-16 12:32:39
Zarządzenie Nr 39/VIII/2019 Burmistrza Miastka w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miastka. 2019-01-18 15:19:03
Zarządzenie Nr 40/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2019-01-30 12:30:59
Zarządzenie Nr 41/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych I publicznych szkół podstawowych, oddziałów sportowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym.- 2019-02-06 08:09:42
Zarządzenie nr 42/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Dostawę kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2019r. 2019-01-28 14:43:09
Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 28 stycznia 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-02-04 14:33:50
Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko w związku z upływem ich kadencji. 2019-02-04 11:53:40
Zarządzenie Nr 44/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Miastko - sołectw i osiedli w zakresie zmiany statutów tych jednostek. 2019-02-04 11:56:48
Zarządzenie Nr 45/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 01.02.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Miastka. 2019-02-06 10:04:35
Zarządzenie Nr 46/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 04.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. programów rozwojowych. 2019-02-06 10:07:46
Zarządzenie Nr 47/VIII/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019 . 2019-02-08 12:47:52
Zarządzenie Nr 48/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie realizacji wydatków środków publicznych (zamówień i konkursów) o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 2019-02-13 09:10:58
Zarządzenie Nr 49/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Miastka.. 2019-02-13 14:20:56
Zarządzenie Nr 50/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości budżetowej. 2019-02-21 10:48:11
Zarządzenie Nr 51/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. 2019-02-21 10:51:28
Zarządzenie Nr 52/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej, wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej, a także wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do klasy sportowej w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko. 2019-02-22 14:06:43
Zarządzenie Burmistrza Miastka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Piaszczynie ". 2019-02-26 11:28:16
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku". 2019-02-26 11:28:37
Zarządzenie Nr 55/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019. 2019-02-27 11:50:45
Zarządzenie Nr 56/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 rok. 2019-03-01 13:26:44
Zarządzenie Nr 57/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-03-05 12:37:29
Zarządzenie Nr 58/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Miastko. 2019-03-13 13:50:59
Zarządzenie Nr 59/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki nr 92/2 i 92/3, położonej w obrębie Miastko 83/2. 2019-03-12 13:25:22
Zarządzenie Nr 60/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej. 2019-03-14 10:05:43
Zarządzenie Nr 61/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-03-13 11:01:25
Zarządzenie Nr 62/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-03-19 14:11:05
Zarządzenie Nr 63/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22.03.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Marioli Ruteckiej. 2019-04-01 11:01:48
Zarządzenie Nr 64/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22.03.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. płac. 2019-04-01 11:04:51
Zarządzenie Nr 65/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2019-03-27 10:46:21
Zarządzenie Nr 66/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok. 2019-03-27 10:34:55
Zarządzenie Nr 67/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-04-01 15:39:27
Zarządzenie Nr 68/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. 2019-04-01 15:37:10
Zarządzenie Nr 69/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-04-01 12:55:41
Zarządzenie Nr 70/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 726/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2019-04-29 13:16:07
Zarządzenie Nr 71/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-04-03 14:16:29
Zarządzenie Nr 72/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-04-03 14:18:37
Zarządzenie Nr 73/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 09 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-04-11 08:33:52
Zarządzenie Nr 74/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-04-16 11:43:01
Zarządzenie Nr 75/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w komisji przetargowej. 2019-04-10 11:52:52
Zarządzenie Nr 76/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta ds. płac. 2019-04-16 09:20:57
Zarządzenie Nr 77/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-04-19 07:36:33
Zarządzenie Nr 78/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Miastku". 2019-04-24 12:40:47
Zarządzenie Nr 79/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą . 2019-04-24 09:41:04
Zarządzenie Nr 80/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastka na 2019 roku. 2019-05-06 14:43:55
Zarządzenie Nr 81/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2018 rok. 2019-05-22 12:34:27
Zarządzenie Nr 82/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2018 rok. 2019-05-22 12:30:49
Zarządzenie Nr 83/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Miastku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych. 2019-05-15 08:42:24
Zarządzenie Nr 84/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:" Budowa przepompowni kanalizacji sanitarnej w m.Świeszyno". 2019-05-15 14:04:24
Zarządzenie Nr 85/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2019-05-23 08:39:26
Zarządzenie Nr 86/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 2019-05-28 11:49:58
Zarządzenie Nr 87/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2019-05-24 08:58:54
Zarządzenie Nr 88/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-05-27 14:43:48
Zarządzenie Nr 89/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2019-05-24 12:06:49
Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2019-05-24 12:09:29
Zarządzenie Nr 91/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2019-05-24 12:18:14
Zarządzenie Nr 92/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Miastko za rok 2018. 2019-06-04 07:41:49
Zarządzenie Nr 93/VIII/2019 Burmistrza Miastko z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół. 2019-06-04 12:22:52
Zarządzenie Nr 94/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2020 roku. 2019-06-06 12:40:08
Zarządzenie Nr 95/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 rok. 2019-06-04 14:28:54
Zarządzenie Nr 96/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji. 2019-06-10 10:44:32
Zarządzenie Nr 97/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 06 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastko. 2019-06-06 12:09:49
Zarządzenie Nr 98/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-06-18 10:17:38
Zarządzenie Nr 99/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1832 z póżn. zm.) oraz do wydania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny, stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny lub przyznania Karty Dużej Rodziny z naruszeniem przepisów ustawy 2019-06-18 09:48:41
Zarządzenie Nr 100/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1832 z późn. zm.) oraz do wydania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny, stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny lub przyznania Karty Dużej Rodziny z naruszeniem przepisów ustawy 2019-06-18 09:54:15
Zarządzenie Nr 101/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1832 z późn. zm.) oraz do wydania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny, stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny lub przyznania Karty Dużej Rodziny z naruszeniem przepisów ustawy 2019-06-18 09:57:30
Zarządzenie Nr 102/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im.Henryka Sienkiewicza w Świerznie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2019-06-25 12:21:07
Zarządzenie Nr 103/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej 2019-06-25 12:32:16
Zarządzenia Nr 104/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu najmu stanowisk handlowych w hali targowej przy ul. Stolarskiej 7 w Miastku 2019-07-10 09:39:19
Zarządzenie Nr 105/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej 2019-07-04 14:40:36
Zarządzenie Nr 106/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze, wydawania w sprawach o świadczenie wychowawcze rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego 2019-07-01 10:58:21
Zarządzenie Nr 107/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego odpowiadającego za organizację Gminnego Święta Plonów - Dożynek w dniu 14 września 2019 roku 2019-08-08 10:49:57
Zarządzenie Nr 108/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych 2019-07-02 15:02:12
Zarządzenie Nr 109/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-02 14:36:00
Zarządzenie Nr 110/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-02 14:37:19
Zarządzenie Nr 111/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-02 14:49:50
Zarządzenie Nr 112/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-02 14:51:01
Zarządzenie Nr 113/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-02 14:52:35
Zarządzenie Nr 114/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-02 14:55:09
Zarządzenie Nr 115/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-07-02 14:58:15
Zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Miastka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-07-09 14:22:11
Zarządzenie Nr 117/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-07-09 14:24:24
Zarządzanie Nr 118/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-07-15 15:02:58
Zarządzenie Nr 119/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie 2019-07-18 12:23:53
Zarządzenie Nr 120/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerzenie 2019-07-18 12:20:05
Zarządzenie Nr 121/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 16 lipca 2019 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerzenie 2019-07-18 12:16:37
Zarządzenie Nr 122/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-07-19 08:14:12
Zarządzenie Nr 123/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2019-07-26 12:35:42
Zarządzenie Nr 124/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2019-07-26 12:37:49
Zarządzenie Nr 125/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2019-07-26 12:39:05
Zarządzenie Nr 126/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 2019-07-26 12:40:06
Zarządzenie Nr 127/VIII/20129 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gmin y Miastko na 2019 r. 2019-08-05 12:30:51
Zarządzenie Nr 128/VIII/20129 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2019 r, w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2019-08-07 07:33:06
Zarządzenie Nr 129/VII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie . 2019-08-08 13:23:55
Zarządzenie Nr 129/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli wynajmowanych przez Gminę i jednostki podległe. 2019-08-02 09:24:26
Zarządzenie Nr 130/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-08-13 07:29:51
Zarządzenie Nr 131/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad realizacji Programu pn. "Pudełko życia w gminie Miastko". 2019-08-08 13:26:20
Zarządzenie Nr 132/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Miastku informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku. 2019-08-13 13:16:13
Zarządzenie Nr 133/VII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2019-08-14 13:36:34
Zarządzenie Nr 134/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2019-08-14 13:45:44
Zarządzenie nr 135/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej . 2019-08-19 10:12:35
Zarządzenie nr 136/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki 2019-08-23 07:50:56
Zarządzenie Nr 137/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-23 07:58:05
Zarządzenie Nr 138/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Role - Wiatrołom. 2019-08-28 08:05:31
Zarządzenie Nr 139/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. 2019-08-26 14:13:24
Zarządzenie Nr 140/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie. 2019-08-28 12:54:13
Zarządzenie Nr 141/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej mi. Henryka Sienkiewicza w Świerznie. 2019-08-28 12:56:50
Zarządzenie Nr 142/VIII/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie. 2019-08-30 09:28:21
Zarządzenie Nr 143/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie. 2019-08-28 13:01:34
Zarządzenie Nr 144/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 17 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. -"Wyprawka szkolna". 2019-08-28 13:20:47
Zarządzenie Nr 145/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-08-28 13:11:37
Zarządzenie Nr 146/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ,,Najładniejszy Wieniec Dożynkowy", który zostanie przeprowadzony podczas Dożynek Gminnych w Miastku, w dniu 14 września 2019 roku. 2019-09-06 09:30:15
Zarządzenie Nr 147/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ,,Najładniejsze Stoisko Dożynkowe" i ,,Najlepsza potrawa mączna", które zostaną przeprowadzone podczas Dożynek Gminnych w Miastku, w dniu 14 września 2019 roku. 2019-09-06 09:40:36
Zarządzenie Nr 148/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 03 września 2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej 2019-09-04 09:18:12
Zarządzenie Nr 149/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-09-05 09:13:18
Zarządzenie Nr 150/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-09-10 08:11:58
Zarządzenie Nr 151/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe. 2019-09-05 11:18:36
Zarządzenie Nr 152/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Piaszczynie oraz o wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2019-09-05 13:45:23
Zarządzenie Nr 153/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia protokołu powypadkowego. 2019-09-05 10:08:45
Zarządzenie Nr 154/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 06 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-09-10 07:59:30
Zarządzenie Nr 155/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:"Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania:Pomorskie Szlaki Kajakowe-wśród dopływów Wieprzy, na terenie Gminy Miastko" 2019-10-02 13:55:51
Zarządzenie Nr 156/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-09-23 12:58:50
Zarządzenie Nr 157/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 20 września 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Miastku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych. 2019-09-20 12:35:34
Zarządzenie Nr 158/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 23 września 2019 r.. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty i Rozwoju Społecznego. 2019-09-24 09:02:02
Zarządzenie Nr 159/VIII/2019 Burmistrza Miastka dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą . 2019-09-26 11:04:27
Zarządzenie Nr 160/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-09-24 14:44:27
Zarządzenie Nr 161/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-10-01 07:54:33
Zarządzenie Nr 162/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia "Planu ochrony informacji niejawnych Urzędu Miejskiego w Miastku", "planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w Urzędzie Miejskim w Miastku:,"Dokumentacji określającej poziom zagrożeń oraz dobór środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Miastku" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miejskim w Miastku". 2019-09-26 10:46:11
Zarządzenie Nr 163/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzorów oświadczeń, zaświadczeń i upoważnień wydawanych przy uzyskaniu dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Zastrzeżone w Urzędzie Miejskim w Miastku.z 2019-09-26 10:51:11
Zarządzenie nr 164/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Ewidencji Dokumentów Zastrzeżonych" w Urzędzie Miejskim w Miastku" 2019-09-26 10:54:17
Zarządzenie nr 165/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pk."STUDNICA - 2019" w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego pk."BORUJA-2019". 2019-09-26 11:01:02
Zarządzenie Nr 166/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn."Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi w Miastku". 2019-10-02 14:00:51
Zarządzenie Nr 167/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-10-03 10:28:13
Zarządzenie Nr 168/XIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-10-03 15:00:43
Zarządzenie Nr 169/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka 2019-10-04 10:12:37
Zarządzenie Nr 170/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 03 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości budżetowej 2019-10-07 09:32:03
Zarządzenie Nr 171/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Magdaleny Stanisławskiej 2019-10-07 10:45:01
Zarządzenie Nr 172/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 03 października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 169/VIII/2019 z dnia 02 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka 2019-10-04 10:16:52
Zarządzenie Nr 173/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2019-10-14 11:06:43
Zarządzenie Nr 174/VIII.2019 Burmistrza Miastka z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2019-10-14 11:15:12
Zarządzenie Nr 175/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-10-15 11:26:10
Zarządzenie nr 176/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert 2019-10-15 08:34:15
Zarządzenie Nr 177/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 14 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku zakresie wspólnot mieszkaniowych i współwłasności 2019-10-16 11:20:14
Zarządzenie Nr 178/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-10-21 15:45:01
Zarządzenie Nr 179/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 18 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-10-21 13:36:00
Zarządzenie Nr 180/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-11-06 08:56:31
Zarządzenie Nr 181/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Miastku 2019-11-05 13:25:17
Zarządzenie Nr 182/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. programów rozwojowych. 2019-11-05 13:28:55
Zarządzenie Nr 183/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-11-18 09:03:01
Zarządzenie Nr 185/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2020 rok. 2019-11-14 11:53:45
Zarządzenie Nr 186/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko 2019-11-14 11:56:40
Zarządzenie Nr 187/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz upoważnia dyrektorów szkół i placówek do dysponowania przyznanymi środkami w roku 2019 roku. 2019-11-18 11:39:43