Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 30/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2019-01-16 12:01:56
Zarządzenie Nr 31/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2019-01-16 12:05:02
Zarządzenie Nr 32/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2019-01-16 12:07:50
Zarządzenie Nr 33/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miastka. 2019-01-16 12:09:04
Zarządzenie Nr 34/VIII/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach. 2019-01-09 10:26:42
Zarządzenie Nr 35/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2019 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. 2019-01-08 09:45:08
Zarządzenie Nr 36/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie ustanowienia opiekunów z ramienia Urządu Miejskiego w Miastku do współpracy z przewodniczącymi jednostek pomocniczych Gminy Miastko oraz określenia ich obowiązków. 2019-01-25 16:31:56
Zarządzenie Nr 37/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 08 stycznia 2019r. w sprawie powołania zespołu opiniującego do rozpatrywania i opiniowania wniosków o najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego z gminnych zasobów mieszkaniowych. 2019-01-16 12:13:27
Zarządzenie Nr 38/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. 2019-01-16 12:32:39
Zarządzenie Nr 39/VIII/2019 Burmistrza Miastka w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miastka. 2019-01-18 15:19:03
Zarządzenie Nr 40/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2019-01-30 12:30:59
Zarządzenie Nr 41/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych I publicznych szkół podstawowych, oddziałów sportowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym.- 2019-02-06 08:09:42
Zarządzenie nr 42/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Dostawę kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2019r. 2019-01-28 14:43:09
Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 28 stycznia 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-02-04 14:33:50
Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Miastko w związku z upływem ich kadencji. 2019-02-04 11:53:40
Zarządzenie Nr 44/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Miastko - sołectw i osiedli w zakresie zmiany statutów tych jednostek. 2019-02-04 11:56:48
Zarządzenie Nr 45/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 01.02.2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Miastka. 2019-02-06 10:04:35
Zarządzenie Nr 46/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 04.02.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. programów rozwojowych. 2019-02-06 10:07:46
Zarządzenie Nr 47/VIII/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019 . 2019-02-08 12:47:52
Zarządzenie Nr 48/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie realizacji wydatków środków publicznych (zamówień i konkursów) o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. 2019-02-13 09:10:58
Zarządzenie Nr 49/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Miastka.. 2019-02-13 14:20:56
Zarządzenie Nr 50/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości budżetowej. 2019-02-21 10:48:11
Zarządzenie Nr 51/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. 2019-02-21 10:51:28
Zarządzenie Nr 52/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej, wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej, a także wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do klasy sportowej w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko. 2019-02-22 14:06:43
Zarządzenie Burmistrza Miastka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Piaszczynie ". 2019-02-26 11:28:16
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Zagospodarowanie szlaku turystycznego nad jeziorem Lednik w Miastku". 2019-02-26 11:28:37
Zarządzenie Nr 55/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019. 2019-02-27 11:50:45
Zarządzenie Nr 56/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 rok. 2019-03-01 13:26:44
Zarządzenie Nr 57/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-03-05 12:37:29
Zarządzenie Nr 58/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla Gminy Miastko. 2019-03-13 13:50:59
Zarządzenie Nr 59/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki nr 92/2 i 92/3, położonej w obrębie Miastko 83/2. 2019-03-12 13:25:22
Zarządzenie Nr 60/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej. 2019-03-14 10:05:43
Zarządzenie Nr 61/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-03-13 11:01:25
Zarządzenie Nr 62/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-03-19 14:11:05
Zarządzenie Nr 63/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22.03.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Marioli Ruteckiej. 2019-04-01 11:01:48
Zarządzenie Nr 64/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22.03.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. płac. 2019-04-01 11:04:51
Zarządzenie Nr 65/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2019-03-27 10:46:21
Zarządzenie Nr 66/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok. 2019-03-27 10:34:55
Zarządzenie Nr 67/VIII/2019 Burmistrz Miastka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-04-01 15:39:27
Zarządzenie Nr 68/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. 2019-04-01 15:37:10
Zarządzenie Nr 69/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-04-01 12:55:41
Zarządzenie Nr 70/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 726/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2019-04-29 13:16:07
Zarządzenie Nr 71/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-04-03 14:16:29
Zarządzenie Nr 72/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-04-03 14:18:37
Zarządzenie Nr 73/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 09 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-04-11 08:33:52
Zarządzenie Nr 74/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2019 r. 2019-04-16 11:43:01
Zarządzenie Nr 75/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w komisji przetargowej. 2019-04-10 11:52:52
Zarządzenie Nr 76/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Referenta ds. płac. 2019-04-16 09:20:57
Zarządzenie Nr 77/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2019-04-19 07:36:33
Zarządzenie Nr 78/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Miastku". 2019-04-24 12:40:47
Zarządzenie Nr 79/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą . 2019-04-24 09:41:04
Zarządzenie Nr 80/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastka na 2019 roku. 2019-05-06 14:43:55
Zarządzenie Nr 81/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2018 rok. 2019-05-22 12:34:27
Zarządzenie Nr 82/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2018 rok. 2019-05-22 12:30:49
Zarządzenie Nr 83/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Miastku do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych. 2019-05-15 08:42:24
Zarządzenie Nr 84/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:" Budowa przepompowni kanalizacji sanitarnej w m.Świeszyno". 2019-05-15 14:04:24
Zarządzenie Nr 85/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2019-05-23 08:39:26
Zarządzenie Nr 87/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2019-05-24 08:58:54
Zarządzenie Nr 89/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2019-05-24 12:06:49
Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2019-05-24 12:09:29
Zarządzenie Nr 91/VIII/2019 Burmistrza Miastka z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2019-05-24 12:18:14