Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula informacyjna nagrywanie sesji


Klauzula informacyjna dotycząca Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)

Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż:

 1. Stosownie do treści art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz § 62 ust. 2 Statutu Gminy Miastko, obrady Rady Miejskiej w Miastku są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit.e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miastko z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, telefon: 59 857 23 68, email: sekretariat@um.miastko.pl reprezentowana przez Burmistrza Miastka.

 1. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem kontaktowym e-mail: iodo@um.miastko.pl

 1. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu oraz wizerunku i przekazanych przy jego użyciu danych Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie transmitujące i nagrywające, podłączone do systemu obsługi Rady Miejskiej w Miastku, przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust., 2 lit.b RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a dotyczące jawności działalności organów gminy, w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Miejskiej.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miastko.

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

 1. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, które ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Miejskiej), a nagrywanie sesji Rady Miejskiej nie ma wpływu na realizację przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji Rady Miejskiej (np. możliwość zgłoszenia skargi, wniosku lub petycji na piśmie). W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do administratora danych.

Klauzula informacyjna - transmitowanie i utrwalanie obrad Rady Miejskiej w Miastku

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Witold Konieczny 27-11-2018 11:30:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: brak danych 27-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Witold Konieczny 27-11-2018 11:30:00