OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem na terenie działek nr 10/26, 10/28, 62/2, 121 obręb ewidencyjny Wołcza Wielka, gmina Miastko

Miastko, dnia 13.11.2018r.

WRG.6733.17.2018.MS                                                                          

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096)  oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1945 )

 

zawiadamiam strony postępowania że:

 

  1. w dniu 11 września 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Janusza Mortas - Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie (adres w aktach sprawy) reprezentującego Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie (adres w aktach sprawy) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem na terenie działek nr 10/26, 10/28, 62/2, 121 obręb ewidencyjny Wołcza Wielka, gmina Miastko.

 

  1. W powyższej sprawie wpłynęły postanowienia uzgadniające:
  • Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie DM.7137.233.2018 z dnia 04.10.2018r.
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WZP.612.58.31.2018.AP.1  z dnia 19.10.2018r.
  • Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku nr ZS.224.3.262.2018.TS z dnia 15.10.2018r.

Jednocześnie informuję, że projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, gdyż nie zajęli stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.17.2018.MS z dnia 24.09.2018r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

 

  • III. w dniu 13 listopada 2018r. została wydana dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie, decyzja nr 018/2018 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem na terenie działek nr 10/26, 10/28, 62/2, 121 obręb ewidencyjny Wołcza Wielka, gmina Miastko

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie
Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 14-11-2018 14:19:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 14-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 14-11-2018 14:19:50