OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci cieplnej w obrębie ulic Maczka - Dworcowa - Małopolska na terenie działek nr 114/12, 118, 82/1, 82/3, 81, 78/14, 78/8, 78/3, 77 obręb ewidencyjny 83/3 Miastko.

WRG.6733.16.2018.MS                                                                                                                                         Miastko, dnia 31.10.2018r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)  oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania że:

  1. w dniu 10 września 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Tomasza Zielonki (adres w aktach sprawy) reprezentującego Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  (adres w aktach sprawy) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci cieplnej w obrębie ulic Maczka - Dworcowa - Małopolska na terenie działek nr 114/12, 118, 82/1, 82/3, 81, 78/14, 78/8, 78/3, 77 obręb ewidencyjny 83/3 Miastko.
  2. projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego został uzgodniony przez:
  • Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie DM.7137.232.2018 z dnia 04.10.2018r.

Jednocześnie informuję, że projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, gdyż nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.16.2018.MS z dnia 27.09.2018r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

 

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

 

  • III. w dniu 31 października 2018r. została wydana dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., decyzja nr 017/2018 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci cieplnej w obrębie ulic Maczka-Dworcowa-Małopolska w Miastku (działki nr 114/12, 118, 82/1, 82/3, 81, 78/14, 78/8, 78/3, 77 obręb 83/3 miasto Miastko).

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 31-10-2018 09:57:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 31-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 31-10-2018 09:57:36