Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2018.JG.26 z dnia 17.10.2018r. o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1721G Role - Rozjazd

Miastko, dnia 17.10.2018r.

WRG.6220.13.2017.JG.26

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn, zm,), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pani Ewy Żebrowskiej-Kalisz z Biura Obsługi Inwestora INVEST-PROJEKT z siedzibą przy ul. Pochyłej 42/5, 77-100 Bytów działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie z siedzibą przy ul. Leśnej 1, 77-100 Bytów, występujący w imieniu Inwestora Zarządu Powiatu Bytowskiego

 

zawiadamiam strony

 

  • o wydanej w dniu 17.10.2018r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1721G Role – Rozjazd” realizowanego na terenie województwa pomorskiego w powiecie bytowskim na terenie gmin Miastko, Tuchomie i Kołczygłowy

 

Pouczenie

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią dokumentu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku Wydział Rozwoju Gospodarczego przy ul. Grunwaldzkiej 1, w godzinach pracy urzędu.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej informacji poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl

  1. Informacja/ochrona środowiska/postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej).

- tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1,

- tablicy ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji

- tablicy ogłoszeń UG Tuchomie,

- tablicy ogłoszeń UG Kołczygłowy,

Załączniki do pobrania

1 Decyzja WRG.6220.13.2017.JG.25.pdf (PDF, 16MB) 2018-10-19 09:34:07 43 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Gocoł 19-10-2018 09:34:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Gocoł 17-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Gocoł 19-10-2018 09:34:07