Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci cieplnej w obrębie ulic Maczka - Dworcowa - Małopolska na terenie działek nr 114/12, 118, 82/1, 82/3, 81, 78/14, 78/8, 78/3, 77 obręb ewidencyjny 83/3 Miastko.

Miastko, dnia 16.10.2018 r.

WRG.6733.16.2018.MS

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

zawiadamiam,

że został przygotowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (adres w aktach sprawy), dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci cieplnej w obrębie ulic Maczka - Dworcowa - Małopolska na terenie działek nr 114/12, 118, 82/1, 82/3, 81, 78/14, 78/8, 78/3, 77 obręb ewidencyjny 83/3 Miastko.

W powyższej sprawie wpłynęło postanowienie uzgadniające:

  • Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie DM.7137.232.2018 z dnia 04.10.2018r.

Jednocześnie informuję, że projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, gdyż nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.16.2018.MS z dnia 27.09.2018r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

W związku z powyższym strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie przed wydaniem ww. decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 17-10-2018 14:00:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 16-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 17-10-2018 14:00:22