Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Wydziale Oświaty i Rozwoju Społecznego Podinspektor ds. księgowości

BURMISTRZ MIASTKA

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Wydziale Oświaty i Rozwoju Społecznego

Urząd Miejski w Miastku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Podinspektor ds. księgowości

I. Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności

1. Prowadzenie księgowości szkół i przedszkoli w Gminie Miastko

2. Prowadzenie ewidencji analitycznej księgowości materiałowej szkół i przedszkoli w Gminie Miastko

3. Prowadzenie ewidencji przedmiotów nietrwałych

4. Drukowanie wyciągów bankowych, zestawień budżetowych

5. Sporządzanie wydruków komputerowych sprawozdań finansowych RB 27S, RB 28S

6. Sporządzanie rocznych sprawozdań opisowych oraz załączników do kont za dany rok

7. Wprowadzanie do programu finansowo-księgowego planów budżetowych oraz ich zmian w trakcie roku

8. Rozksięgowywanie list płac, ZUS i US na odpowiednie konta i paragrafy

 

II. Wymagania niezbędne:

1.Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne i co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku zgodnym z kwalifikacjami wymaganymi do wykonywania pracy związanej z ww. zakresem czynności.

2. Posiadanie obywatelstwa polskiego

3. Dobry stan zdrowia

4. Nieposzlakowana opinia

5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe

6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

7. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

 

III. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów prawa w szczególności w zakresie: finanse publiczne, ustawa o systemie oświaty, ustawa samorządzie gminnym, kodeks postępowania

administracyjnego, ustawa o rachunkowości.

2. Doświadczenie w pracy samorządowej

3. Biegła obsługa MS Office

4. Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1. Praca biurowa związana z obsługą komputera. Nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

3. Umowa na czas określony (po ukończeniu służby przygotowawczej, możliwość przedłużenia umowy na czas nieokreślony)

4. Zatrudnienie możliwe od dnia 01.10.2018 r.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. Kwestionariusz osobowy

3. CV

4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

5. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje zawodowe

6. Dokumenty poświadczające staż pracy – kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy

7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

8. Oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

9. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe.

10. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace na wskazanym stanowisku / w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania

lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy/

11. Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1; lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Miastku”, w terminie 11 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP tj. od dnia 14.09.2018 r. do dnia 24.09.2018 r. do godziny 15.00

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie – nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2018. poz. 1000/ oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – / Dz.U. 2018. poz.1260 jednolity tekst/

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.miastko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miastku przy ul. Grunwaldzkiej 1.

Dodatkowe informacje uzyskiwać można w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Miastku pod numerem telefonu 598570771 lub 598570770

Zastrzegamy sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Burmistrz Miastka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Wydziale Oświaty i Rozwoju Społecznego.pdf (PDF, 11KB) 2018-09-14 14:09:18 54 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 14-09-2018 14:09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Krupińska 14-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-01-2019 13:09:35