Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 90/7 w Miastku przy ul. Os. Ceglane, zlokalizowanej na działkach nr 90/10, 90/5, 90/6, 90/7, 90/9, 90/14, 90/15 obręb ewidencyjny 83/2 Miastko.

Miastko, dnia 20.08.2018 r.

WRG.6733.13.2018.MS

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

zawiadamiam,

że został przygotowany dla Energa Operatora S.A. Oddziału w Koszalinie (adres w aktach sprawy) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 90/7 w Miastku przy ul. Os. Ceglane, zlokalizowanej na działkach nr 90/10, 90/5, 90/6, 90/7, 90/9, 90/14, 90/15 obręb ewidencyjny 83/2 Miastko.

W związku z powyższym strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie przed wydaniem ww. decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 20-08-2018 12:18:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 20-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 20-08-2018 12:18:40