OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr 10, 18/1, 31, 31/1, 52, 68, 73, 74, 115, 741 obręb ewidencyjny Dretyń, gmina Miastko.

Miastko, dnia 07.08.2018r.

WRG.6733.8.2018.MS

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)  oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania że:

  1. w dniu 4 czerwca 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Radosława Rekowskiego (adres w aktach sprawy) działającego z pełnomocnictwa ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, oddział w Koszalinie (adres w aktach sprawy) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr 10, 18/1, 31, 31/1, 52, 68, 73, 74, 115, 741 obręb ewidencyjny Dretyń, gmina Miastko.
  2. projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego został uzgodniony przez:
  • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku O.GD.Z-3.4351.203.2018.MS z dnia 09.07.2018r.
  • Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ARD.5151.145-3.2018.MS z 20.07.2018r.

Jednocześnie informuję, że projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, ponieważ nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.8.2018.MS z dnia 22.06.2018r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

 

III. w dniu 07 sierpnia 2018r. została wydana dla ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, decyzja nr 011/2018 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr 10, 18/1, 31, 31/1, 52, 68, 73, 74, 115, 741 obręb ewidencyjny Dretyń, gmina Miastko.

 

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 09-08-2018 14:35:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 07-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 09-08-2018 14:35:43