Projekty uchwał na LIII sesję Rady Miejskiej w Miastku w dniu 08 czerwca 2018 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Miastku za 2017 rok - druk nr 708/LIII. 2018-05-29 13:59:19
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2017 rok - druk nr 709/LIII. 2018-05-29 14:01:16
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2017 rok - druk nr 714/LIII. 2018-05-29 14:03:16
Projekt podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2017 rok - druk nr 715/LIII. 2018-05-29 14:05:22
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2018 r. - druk nr 716/LIII, 2018-05-29 14:09:49
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastka na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023 za lata 2016-2017 - druk nr 717/LIII, 2018-05-29 14:12:27
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli nad Jeziorem Lednik i Jeziorem Głębokim - druk nr 718/LII, 2018-05-29 14:14:46
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/479/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w 2018 roku - druk nr 719/LIII, 2018-05-29 14:19:00
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - druk nr 720/LIII. 2018-05-29 14:21:23
Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka 2018-06-07 15:46:32