OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych (na terenie działki nr 3/14 obręb 83/4 miasto Miastko) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury (na terenie działek nr 3/14, 3/25, 3/11, 3/3 obręb 83/4 oraz działek nr 480, 242/2 obręb 83/2 miasto Miastko).

Miastko, dnia 14.05.2018r.

WRG.6733.4.2018.MS

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)  oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania że:

  1. w dniu 06 marca 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Macieja Marciniaka (adres w aktach sprawy) działającego z pełnomocnictwa Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o (adres w aktach sprawy) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, na działce nr 3/14 obręb nr 83/4 Miastko.
  2. w dniu 04.04.2018r. z wniosku Pana Macieja Marciniaka (adres w aktach sprawy) działającego z pełnomocnictwa Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o  zmieniony zostało zamierzenie w w/w sprawie. Zgodnie z nowym wnioskiem, decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmuje inwestycję polegającą na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych (na terenie działki nr 3/14 obręb 83/4 miasto Miastko) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury (na terenie działek nr 3/14, 3/25, 3/11, 3/3 obręb 83/4 oraz działek nr 480, 242/2 obręb 83/2 miasto Miastko).
  3. projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego został uzgodniony przez:
  • Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, postanowieniem DM.7137.111.2018 z dnia 23.04.2018r,
  • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku pismem nr 1688/18 z  dnia 07.05.2018r

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

 

  1. w powyższej sprawie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, gdyż nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.4.2018.MS z dnia 16.04.2018r. projekt decyzji w wymaganym terminie.
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem RDOŚ-Gd-WZP.612.58.9.2018.AP.1 z dnia 10.05.2018r. odstąpił od uzgodnienia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie ochrony przyrody, w związku z tym, że decyzja obejmuje terem poza obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016,poz. 2134 ze zm.) i nie podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
  3. w dniu 14 maja 2018r. została wydana dla Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o (adres w aktach sprawy), decyzja nr 006/2018 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych (na terenie działki nr 3/14 obręb 83/4 miasto Miastko) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury (na terenie działek nr 3/14, 3/25, 3/11, 3/3 obręb 83/4 oraz działek nr 480, 242/2 obręb 83/2 miasto Miastko)

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w UrzędzieMiej skim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

  1. niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 15-05-2018 14:26:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 14-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 15-05-2018 14:26:57