Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Miastku podjętych w 2012 r. 2016-06-22 15:01:58
Uchwała nr 97/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie dotacji dla placówek oświatowych 2013-01-07 15:12:03
Uchwała nr 96/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo usługowej osiedla "Czereśniowa" 2013-01-07 15:10:58
Uchwała nr 95/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 2013-01-07 15:08:54
Uchwała nr 94/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie terminu i częstości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-07 15:07:42
Uchwała nr 93/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 2013-01-07 15:06:28
Uchwała nr 92/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 2013-01-07 15:04:43
Uchwała nr 91/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2013-01-07 15:02:54
Uchwała nr 90/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastko 2013-01-07 15:01:22
Uchwała nr 89/VI/2012 z dnia 21 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 2013-01-07 14:59:58
Uchwała nr 88/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu 2012-12-06 09:08:25
Uchwała nr 87/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 2012-12-06 09:07:41
Uchwała nr 86/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Gminy Miastko 2012-12-06 09:06:42
Uchwała nr 85/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz udzielenie bonifikaty od ceny jej sprzedaży 2012-12-06 09:05:14
Uchwała nr 84/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie zatwierdzenia taryfy ZWiK za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2012-12-06 09:03:44
Uchwała nr 83/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie podatku od środków transportu 2012-12-06 09:02:27
Uchwała nr 82/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie opłaty targowej 2012-12-06 09:01:50
Uchwała nr 81/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie podatku od nieruchomości 2012-12-06 09:01:14
Uchwała nr 80/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 2012-12-06 09:00:34
Uchwała nr 79/VI/2012 z dnia 30 listopada w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012-12-06 08:59:41
Uchwała nr 78/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie umowy na usuwanie wyrobów zawierających azbest 2012-10-30 14:12:44
Uchwała nr 77/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu 2012-10-30 14:11:57
Uchwała nr 76/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości 2012-10-30 14:11:20
Uchwała nr 75/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2012-10-30 14:09:59
Uchwała nr 74/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 2012-10-30 14:08:51
Uchwała nr 73/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 2012-10-30 13:57:23
Uchwała nr 72/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie wyrażenia zgody na oddanie działki gruntu do korzystania dla Sołectwa Popowice 2012-10-30 13:55:29
Uchwała nr 71/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie ustaleniu trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miastko dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 2012-10-30 13:54:39
Uchwała nr 70/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miastko z instytucjami pozarządowymi na rok 2013 2012-10-30 13:52:47
Uchwała nr 69/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze 2012-10-30 13:51:14
Uchwała nr 68/VI/2012 z dnia 26 października w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 2012-10-30 13:50:32
Uchwała nr 67/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie drogi gminnej 2012-10-12 10:44:12
Uchwała nr 66/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie drogi gminnej 2012-10-12 10:43:39
Uchwała nr 65/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie drogi gminnej 2012-10-12 10:43:04
Uchwała nr 64/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie drogi gminnej 2012-10-12 10:42:20
Uchwała nr 63/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie drogi gminnej 2012-10-12 10:41:45
Uchwała nr 62/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie nadania nazwy ulicy 2012-10-12 10:41:01
Uchwała nr 61/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 2012-10-12 10:40:23
Uchwała nr 60/VI/2012 z dnia 28 września w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012-10-12 10:39:38
Uchwała nr 59/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie upoważnienia do działania na Radę Miejską w Miastku 2012-09-07 10:11:58
Uchwała nr 58/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali 2012-09-07 10:10:56
Uchwała nr 57/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu w drodze przetargu 2012-09-07 10:10:18
Uchwała nr 56/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu 2012-09-07 10:09:19
Uchwała nr 55/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 2012-09-07 10:08:40
Uchwała nr 54/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne 2012-09-07 10:07:46
Uchwała nr 53/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Piaszczynie 2012-09-07 10:06:43
Uchwała nr 52/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie zmiany imienia szkoły w Świerznie 2012-09-07 10:05:44
Uchwała nr 51/VI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 2012-09-07 10:05:01
Uchwała nr 50/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wezwania przez GEN Gaz Energia do usunięcia naruszenia prawa przez urządzenia infrastruktury technicznej 2012-07-02 13:43:03
Uchwała nr 49/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2012-07-02 13:41:17
Uchwała nr 48/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-07-02 13:39:29
Uchwała nr 47/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-07-02 13:37:46
Uchwała nr 46/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wniosku pani Łucji Leśniak dotyczącego jej skargi na działalność Burmistrza 2012-07-02 13:36:24
Uchwała nr 45/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie skargi na działalność Burmistrza 2012-07-02 13:35:15
Uchwała nr 44/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2012-07-02 13:34:23
Uchwała nr 43/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy - porozumienia z Powiatem Bytowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. "Program likwidacji eternitowych pokryć dachowych w powiecie bytowskim" 2012-07-02 13:33:17
Uchwała nr 42/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu 2012-07-02 13:31:08
Uchwała nr 41/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-07-02 13:30:22
Uchwała nr 40/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie złożenia wniosku o komunalizację nieruchomości 2012-07-02 13:29:35
Uchwała nr 39/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2012-07-02 13:28:03
Uchwała nr 38/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie działki gruntu 2012-07-02 13:27:17
Uchwała nr 37/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2012 2012-07-02 13:26:15
Uchwała nr 36/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miastka absolutorium za 2011 rok 2012-07-02 13:25:17
Uchwała nr 35/VI/2012 z dnia 22 czerwca 2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miastko za rok 2011 2012-07-02 13:24:21
Uchwała nr 34/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywność szansą lepszego jutra" 2012-05-09 10:35:59
Uchwała nr 33/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miastko na lata 2012 - 2014 2012-05-09 10:34:35
Uchwała nr 32/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. "Wieś Roku 2012 w Gminie Miastko" 2012-05-09 10:33:05
Uchwała nr 31/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu w drodze przetargu 2012-05-09 10:30:29
Uchwała nr 30/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Świerzenko nieruchomości lokalowej 2012-05-09 10:29:28
Uchwała nr 29/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału w działce gruntu 2012-05-09 10:25:58
Uchwała nr 28/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 2012-05-09 10:24:42
Uchwała nr 27/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy 2012-05-09 10:23:46
Uchwała nr 26/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości 2012-05-09 10:21:06
Uchwała nr 25/VI/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok 2012-05-09 10:19:36
Uchwała nr 24/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Słosinko 2012-04-11 10:32:33
Uchwała nr 23/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Piaszczyna 2012-04-11 10:31:07
Uchwała nr 22/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie przedłużenia terminu kontroli problemowej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku 2012-04-11 10:29:50
Uchwała nr 21/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie skargi Pana Stanisława Rodziewicza na działania Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku 2012-04-11 10:27:57
Uchwała nr 20/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Piaszczynie 2012-04-11 10:26:38
Uchwała nr 19/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku 2012-04-11 10:25:31
Uchwała nr 18/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu 2012-04-11 10:24:19
Uchwała nr 17/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko 2012-04-11 10:23:32
Uchwała nr 16/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych 2012-04-11 10:22:08
Uchwała nr 15/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie cennika opłat za usługi składowania odpadów 2012-04-11 10:21:22
Uchwała nr 14/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2012-04-11 10:20:21
Uchwała nr 13/VI/2012 z dnia 30 marca 2012 w sprawie wynajmu lokali mieszkaniowych 2012-04-11 10:19:04
Uchwała nr 12/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2012-02-07 10:02:33
Uchwała nr 11/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie wstrzymania waloryzacji diet radnych Rady Miejskiej w Miastku 2012-02-07 10:01:54
Uchwała nr 10/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu 2012-02-07 10:00:19
Uchwała nr 9/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Tursko nieruchomości zabudowanej 2012-02-07 09:59:26
Uchwała nr 8/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 2012-02-07 09:58:15
Uchwała nr 7/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny 2012-02-07 09:57:05
Uchwała nr 6/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miastko 2012-02-07 09:55:35
Uchwała nr 5/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 2012-02-07 09:54:43
Uchwała nr 4/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie Gminnego Programu Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2012 2012-02-07 09:52:37
Uchwała nr 3/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 2012-02-07 09:50:46
Uchwała nr 2/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2012 - 2020 2012-02-07 09:48:22
Uchwała nr 1/VI/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na rok 2012 2012-02-07 09:45:47