OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym 0,4kV w miejscowości Dretynek gmina Miastko (działki nr 22, 73, 108, 105, 69, 3/2 obręb ewidencyjny Dretynek).

Miastko, dnia 12.04.2018r.

WRG.6733.5.2018.MS

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz  art. 61 § 4 Kodeksu postępowania admi nistracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 21 marca 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Jarosława Kasztelan przedstawiciela Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego "ENBUD" Słupsk Sp. z o.o. (adres w aktach sprawy) działającego z pełnomocnictwa Energa Operatora S.A. Oddziału w Koszalinie (adres w aktach sprawy) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym 0,4kV w miejscowości Dretynek gmina Miastko (działki nr 22, 73, 108, 105, 69, 3/2 obręb ewidencyjny Dretynek).

Zgodnie z  art.10 § 1 Kpa strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 35 § 3 K.p.a. wydanie decyzji dla przedmiotowej inwestycji, klasyfikuje się do spraw szczególnie skomplikowanych, których załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jednakże,  zgodnie z  art. 35§ 5 K.p.a. do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 13-04-2018 14:08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 12-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 13-04-2018 14:08:14