OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych na działce nr 40/3 w Miastku przy ul. Kaszubskiej, zlokalizowanej na działkach nr 640, 641, 827 obręb ewidencyjny Pasieka oraz działkach nr 35/1 i 40/3 obręb ewidencyjny 83/1 Miastko.

Miastko, dnia 06.04.2018r.

WRG.6733.2.2018.MS

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257)  oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania że:

  1. w dniu 02 lutego 2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Krzysztofa Rzeszutko prowadzącego działalność PUEE Projektowanie Usługi Elektroenergetyczne (adres w aktach sprawy) działającego z pełnomocnictwa Energa Operatora S.A. Oddziału w Koszalinie (adres w aktach sprawy) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych na działce nr 40/3 w Miastku przy ul. Kaszubskiej, zlokalizowanej na działkach nr 640, 641, 827 obręb ewidencyjny Pasieka oraz działkach nr 35/1 i 40/3 obręb ewidencyjny 83/1 Miastko.
  2. projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego został uzgodniony przez:
  • Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, postanowieniem DM.7137.64.1.2018 z dnia 13.03.2018r,

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

 

W powyższej sprawie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, ponieważ nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.2.2018.MS z dnia 05.03.2018r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

 

III. w dniu 06 kwietnia 2018r. została wydana dla Energa Operatora S.A. Oddziału w Koszalinie decyzja nr 005/2017 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych na działce nr 40/3 w Miastku przy ul. Kaszubskiej, zlokalizowanej na działkach nr 640, 641, 827 obręb ewidencyjny Pasieka oraz działkach nr 35/1 i 40/3 obręb ewidencyjny 83/1 Miastko.

 

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w UrzędzieMiej skim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 12-04-2018 14:49:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 06-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 12-04-2018 14:50:51