Zmiana najemcy lokalu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 380 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 1610 )
Uchwała Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko

Uchwała Rady Miejskiej w Miastku Nr XVI/126/2015 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skłąd mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Miastku
Wydział Rozwoju Gospodarczego pok. Nr 12
ul. Grunwaldzka 1
tel. 059 857 07 11
anna.maszka@um.miastko.pl
Godziny przyjęć interesantów: pn. - 8.00 - 16.00, wt.- pt. - 7.15 - 15.15
 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku pok. nr 12

 

 Wymagane dokumenty: 
1. podanie o zmianę najemcy lokalu,
2. akt zgonu,
3. dowód osobisty.
 

Opłaty:

Nie pobiera się
 

Termin załatwienia:

Termin: do 30 dni
 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje
 

Dodatkowe informacje:

1. Zarządca zawrze umowę najmu lokalu, znajdującego się w mieszkaniowym zasobie gminy z osobami uprawnionymi do tego na mocy art. 691 Kodeksu cywilnego, jeżeli nie przysługuje im ani małżonkom tytuł prawny do nieruchomości.
2. W przypadku większej ilości osób, uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu lokalu umowę zawiera się z osobą pełnoletnią wskazaną przez pozostałych uprawnionych.
3. W przypadku braku osób wymienionych w ust. 1 stosunek najmu lokalu wygasa.
4. Osoby, które nie wstąpiły w stosunek najmu lokalu na podstawie ust. 1 zobowiązane są opróżnić lokal i przekazać go do dyspozycji zarządcy w terminie 30 dni od dnia śmierci najemcy.
5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, zarządca wystąpi do sądu o nakazanie opróżnienia lokalu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 25-01-2012 08:35:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maszka Kozłowska 22-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Maszka Kozłowska 24-02-2017 10:02:52