Zamiana lokalu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.  poz. 1610 )
Uchwała Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Miastku
Wydział Rozwoju Gospodarczego pok. Nr 12
ul. Grunwaldzka 1
tel. 059 857 07 11
anna.maszka@um.miastko.pl
Godziny przyjęć interesantów: pn. - 8.00 - 16.00, wt.- pt. - 7.15 - 15.15
 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Rozwoju Gospodarcezgo Urzędu Miejskiego w Miastku pok. nr 12
 

Wymagane dokumenty:

wniosek o zamianę lokalu
 

Opłaty:

Nie pobiera się
 

Termin załatwienia:

Termin: do 30 dni
 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje:

Najemca może dokonać zamiany lokalu na inny lokal, wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany na lokal znajdujący się w innych zasobach wyłącznie za pisemną zgodą Burmistrza Miastka. Nie zezwala się na dokonanie zamiany gdy jest ona sprzeczna z zasadami racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym. Osoba, ubiegająca się o zamianę lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy musi wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miastka. Z w/w wnioskiem zobowiązane są wystąpić obydwie strony w przypadku dobrowolnej zamiany pomiędzy najemcami lokali. Burmistrz Miastka może wystąpić z propozycją zamiany lokalu gdy leży to w interesie Gminy Miastko. Burmistrz Miastka może wystąpić z propozycją zamiany lokalu na lokal socjalny najemcy zalegającemu z opłatami czynszowymi przed wszczęciem postępowania sądowego o opróżnienie lokalu.

Ustala się następujące warunki zamian lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:

1. zamiana na wolny lokal może nastąpić:
1) przy wywiązywaniu się z obowiązku regularnego uiszczania czynszu i opłat za dotychczas zajmowany lokal,
2) przy utrzymywaniu we właściwym stanie sanitarnym i technicznym dotychczas zajmowanego lokalu,
3) gdy wnioskodawca posiada stałe źródło dochodów, pozwalające na pokrycie wydatków związanych z najmem lokalu.

2. zamiana lokali w trybie porozumienia między najemcami jest możliwa w sytuacji, gdy:
1) najemcy uregulowali ewentualne zadłużenia za dotychczasowe lokale oraz posiadają stałe źródło dochodów, pozwalające na pokrycie wydatków związanych z najmem lokalu,
2) w przypadku zamian między najemcami lokali komunalnych z najemcami lokali innych zasobów mieszkaniowych tytuły prawne do tych lokali zostaną przeniesione na rzecz stron. 

Załączniki do pobrania

1 0805201200002.pdf (PDF, 52KB) 2012-05-08 09:06:59 300 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 25-01-2012 08:34:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maszka Kozłowska 22-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Maszka Kozłowska 24-02-2017 10:03:16