Wniosek o najem lokalu

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r, poz.1610 )
- Uchwała Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko

- Uchwała Rady Miejskiej w Miastku Nr XVI/126/2015 z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skłąd mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Miastku
Wydział Rozwoju Gospodarczego pok. Nr 12
ul. Grunwaldzka 1
tel. 059 857 07 11

Godziny przyjęć interesantów: pn. - 8.00 - 16.00, wt.- pt. - 7.15 - 15.15
 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Miastku pok. nr 12
 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o o najem lokalu
 

Opłaty:

Nie pobiera się
 

Termin załatwienia:

Termin: do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania.
 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje
 

Dodatkowe informacje:

I. 1. Lokale mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony osobom:
1) pełnoletnim,
2) nieposiadającym tytułu prawnego do nieruchomości,
3) zamieszkującym w lokalach, w których na jedną uprawnioną osobę przypada nie więcej niż:
a) 8 m2 powierzchni pokoi (gospodarstwo wieloosobowe),
b) 10 m2 powierzchni pokoi (gospodarstwo jednoosobowe),
4) których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy najmu nie przekracza:
a) 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
b) 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
2. Warunki wymienione w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.
II 1. Lokale socjalne mogą być wynajmowane osobom:
1) pełnoletnim,
2) nieposiadającym tytułu prawnego do nieruchomości,
3) zamieszkującym w lokalach, w których na jedną uprawnioną osobę przypada nie więcej niż:
a) 8 m2 powierzchni pokoi (gospodarstwo wieloosobowe),
b) 10 m2 powierzchni pokoi (gospodarstwo jednoosobowe),
4) których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy najmu nie przekracza:
a) 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
2. Warunki wymienione w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

Załączniki do pobrania

1 0805201200001.pdf (PDF, 10KB) 2012-05-08 09:05:49 349 razy
2 it_02.pdf (PDF, 12KB) 2012-01-25 08:30:56 58 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 25-01-2012 08:30:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maszka Kozłowska 24-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Maszka Kozłowska 24-02-2017 10:03:48