OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV abonenckiej oraz stacji transformatorowej słupowej abonenckiej na działkach nr 2 i 64/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko.

 

WRG.6733.19.2017.MS                                                                                                                                                                Miastko, dnia 09.02.2018r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania, że:

  1. w dniu 15 grudnia 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Szczepana Piorun, prowadzącego działalność Usługi Transportowe Handel - Export - Import i Spedycja (adres w aktach sprawy), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV abonenckiej oraz stacji transformatorowej słupowej abonenckiej na działkach nr 2 i 64/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko.
  2. Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, ponieważ nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.19.2017.MS z dnia 10.01.2018r. projekt decyzji w wymaganym terminie.
  3. W dniu 09 lutego 2018r. została wydana dla Pana Szczepana Piorun, prowadzącego działalność Usługi Transportowe Handel - Export - Import i Spedycja, decyzja nr 002/2018 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV abonenckiej oraz stacji transformatorowej słupowej abonenckiej na działkach nr 2 i 64/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko.

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 09-02-2018 15:37:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 09-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 09-02-2018 15:37:40