Rekrutacja 2018/2019

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
INFORMACJA O REKRUTACJI - dokument stracił ważność 2018-02-07 07:58:22
Zarządzenie nr 583/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym - dokument stracił ważność 2018-02-07 07:55:42
Zarządzenie nr 586/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej, a także wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko - dokument stracił ważność 2018-02-07 07:57:08