Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku - WOA.0002.1.2012.JW

 

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję I/2012  posiedzenie  Rady Miejskiej  w Miastku VI kadencji,  które odbędzie się w dniu 27 stycznia  , tj. (piątek)  2012 r. o godz. 9.00 w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.

Porządek posiedzenia:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie protokołu  Nr 12/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 grudnia  2011 roku.
3.  Powołanie sekretarza obrad.
4.  Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.  Ustalenie porządku posiedzenia.
6.  Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
7.  Interpelacje i zapytania.
8.  Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1.uchwalenia budżetu  Gminy Miastko na 2012 rok,
8.2.wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2012 - 2020.
8.3.Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2012  rok,
8.4.Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii na 2012 rok,
8.5.określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich  pobierania,
8.6.ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miastko.
8.7.wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej  w  zakresie wspierania rodziny.
8.8.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków  zagospodarowania  nieruchomości przyległej (dot. dz.ozn. nr 16/3 opow.  0,3545 ha,  poł. w obr. Role – Żabno na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości   przyległej ozn. jako  dz. nr 506/2, 6/8 i 5/5),
8.9. wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Tursko nieruchomości zabudowanej (dot. dz. ozn. nr 13/6 o pow. 0,1189 ha, poł. w obr. Tursko),
8.10.wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego (dot. lokalu  mieszkalnego nr 4 w budynku nr 11 poł. w Bobięcinie wraz ze sprzedażą udziału w  prawie własności gruntu),
8.11.wstrzymania waloryzacji diet radnych Rady Miejskiej w Miastku w 2012 r. oraz zmiany uchwały nr 11/IV/2003 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 28. 02. 2003 r. w  sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miasta i Gminy Miastko  oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10.   Wolne wnioski.
11.   Zamknięcie obrad  I  sesji w 2012 roku  Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 20-01-2012 12:46:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Borowski 19-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 20-01-2012 12:46:09